Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8641 - 8670

RUTINNÍ UŽITÍ TRANSRADIALNÍHO PŘÍSTUPU U PCI – CESTA K DOSAŽENÍ NULOVÝCH LOKALNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Branny, J. Indrák, J. Černý, A. Vodzinská, I. Nykl, J. Januška, D. Kučera (Ostrava, Třinec)

Klicova slova: perkutanni koronarni intervence, radialni pristup, krvacive mistni komplikace Cíl práce : celkový výskyt krvacivých komplikací v mistě vpichu behem...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

INTERVENČNÍ LÉČBA ILEOFEMORÁLNÍ HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBOSY NA II. INTERNÍ KLINICE VFN

S. Beran, M. Chochola, P. Vařejka, S. Heller, L. Skalická, S. Jirát, P. Procházka, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Akutní hluboká žilní trombóza (HŽT) je závažné onemocnění s velkým dopadem na morbiditu a mortalitu. Roční incidence HŽT v...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POLYMORFIZMY V GENECH PRO NUKLEÁRNÍ RECEPTORY PPAR A RXR NEJSOU ASOCIOVÁNY S VÝZNAMNOU ANGIOGRAFICKOU RESTENÓZOU V KORONÁRNÍM STENTU

P. Neugebauer, M. Pávková - Goldbergová, P. Kala, P. Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica, J. Špinar, A. Vašků (Nitra, SR, Brno)

Úvod: Kromě zvyklých klinických a periprocedurálních faktorů ovlivňuje vznik restenózy ve stentu i hereditární složka. Nukleární receptory PPAR a RXR regulují...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EMBOLIZAČNÍ LÉČBA KORONARO-ATRIÁLNÍHO ZKRATU

J. Škvařil, M. Černohous, P. Jarkovský, F. Charvát, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Koronární fistule přestavují relativně vzácnou anomálii. Jejich incidence v dospělé populaci je udávána 0,1%-1%. Léčba je zpravidla indikována pouze...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA IMPELLA RECOVER U "HIGH RISK" PCI

J. Škvařil, M. Černohous, P. Sedloň, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Zatímco koronární intervence je v současnosti jednoznačně přijímána jako léčba volby u akutního koronárního syndromu (AKS),  pro zavedení rutinního...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÝ OSUD NEMOCNÝCH PO UKONČENÍ DUÁLNÍ ANTIAGREGAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM LÉKEM POTAŽENÝM KORONÁRNÍM STENTEM. (HOMEDES REGISTR: HEALTH OUTCOMES AND MORTALITY EVALUATIONS AFTER INVASIVE CORONARY TREATMENT USING DRUG ELUTING STENTS)

J. Jakabčin, P. Červinka, J. Jäger, M. Běhounek, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák (Ústí nad Labem)

Cíl: Cílem naší práce bylo zjistit výskyt pozdních (více než 6 měsíců od intervence) klinických příhod způsobených trombózou stentu u...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U STRUKTURÁLNÍCH KOMPLIKACÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

V. Hošková, T. Marek (Praha)

I v éře rozvinuté antibiotické léčby zůstává infekční endokarditida onemocněním s vysokým rizikem závažných komplikací, včetně úmrtí. Jedním z důvodů...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

L. Vajsarová, T. Marek (Praha)

Echokardiografie je základní vyšetřovací metodou v diagnostice a léčbě perikardiálního výpotku. Perikardiální vak obsahuje za normálních okolností malé množství tekutiny....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

METASTÁZA MELANOMU IMITUJÍCÍ MYXOM PRAVÉ SÍNĚ - KAZUISTIKA

L. Gajdušek, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: K nejčastějším primárním srdečním tumorům patří myxom. Převážně se vyskytuje v levé síni -kolem 80%, v pravé síni do 20%, nitrokomorová lokalizace je vzácná. Sekundární nádory jsou...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TROMBOEMBOLICKÉ KOMPLIKACE PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI

I. Perháčová (Košice, SR)

Úvod : Přes veškeré snahy v kardiologii a v kardiovaskulární chirurgii ve světě i u nás patří choroby srdce a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE REZISTENTNÍ NA FARMAKOLOGICKOU LÉČBU I ELEKTRICKOU KARDIOVERZI

J. Šimek, J. Gandalovičová, M. Pšenička, D. Wichterle (Praha)

Kazuistika: 33-letý muž bez strukturálního srdečního onemocnění byl přijat pro incesantní tachykardii se širokými komplexy QRS morfologie blokády pravého Tawarova...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KOMBINOVANÝ CHIRURGICKO-ENDOVASKULÁRNÍ PŘÍSTUP K ONEMOCNĚNÍ HRUDNÍ AORTY

D. Kučera, M. Lišaník, M. Válka, V. Čížek, O. Pavlík, M. Pleva, R. Brát (Ostrava)

Cíl práce: zhodnocení možností hybridního (edovaskulárně-chirurgického) přístupu při řešení onemocnění hrudní aorty.Pacienti a metodika:Na našem pracovišti jsme od r. 1999...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PTA VNITŘNÍ KRKAVICE – VYSTAČÍME JEN S JEDNÍM TYPEM STENTU ČI PROTEKCE?

D. Kučera, M. Lišaník, V. Čížek, M. Válka, O. Pavlík, M. Pleva (Ostrava)

Cíl: Práce retrospektivně zpracovává indikace k výkonu, typy užitých stentů a cerebrální protekce a snaží se nalézt příčiny, které vedli...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VÝVOJ POČTU A CHARAKTERISTIK HOSPITALIZACÍ PRO KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1986-2005

J. Bruthans, J. Holub, Z. Kamberská (Praha)

Cíl: Analýzou trendů hospitalizací můžeme lépe určit vliv epidemiologických a léčebných faktorů na KV morbiditu a mortalitu  a  aktuální  potřebu zdravotní péče pro...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANOMÁLIE VĚNČITÝCH TEPEN – SROVNÁNÍ LITERÁRNÍCH ÚDAJŮ S NÁLEZY U KONSEKUTIVNÍCH VYŠETŘENÍ V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI

P. Kmoníček, P. Formánek, O. Aschermann, K. Kopřiva (Praha)

    Literárně je udáván výskyt anomálií odstupů věnčitých tepen kolem 0,5% v nálezech z katetrizační laboratoře. Nejčastější anomálií jsou popisovány...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PUNKCE PERIKARDU - PARACENTÉZA. KAZUISTIKA PACIENTA

V. Šveidlerová, M. Čermáková, I. Koloušková (Olomouc)

Klíčová slovaPerikardSrdeční tamponádaPunkce perikardu VýchodiskaPerikard je vazivová blána, která kryje srdce zvnějšku. Představuje bariéru proti infekci a umožňuje hladký pohyb srdce...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MIMOTĚLNÍ ELIMINAČNÍ METODY V DĚTSKÉ KARDIOCHIRURGII

D. Křivská, J. Látrová (Praha, Praha 5)

Akutní selhání ledvin je charakterizován náhlým, obvykle reverzibilním poklesem funkce ledvin, snížením glomerulární filtrace, oligurií, anurií a patologickým složením vnitřního...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV ENTERÁLNÍ NUTRICE NA GLOBÁLNÍ HEMODYNAMIKU A FUNKCI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

R. Rokyta, J. Kropáček, K. Linhartová, A. Šimanová, V. Pechman, P. Gajdoš (Plzeň, Praha)

ÚVOD: Fyziologická hyperemická odpověď po podání enterální nutrice (EN) je zachována u pacientů po kardiochirurgických výkonech vyžadujících katecholaminy i u...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

2-LETÁ MORTALITA PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (CHSS)

R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, E. Dvořáková, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl:Stratifikace faktorů 2-leté mortality pacientů s CHSSMetodika:Retrospektivní analýza chorobopisů nemocných propuštěných z Interní kardiologické kliniky v období 10-12/2004,běžné statistické testy.Soubor:839 primohospitalizací...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČBA ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORFIX. NOVÁ MOŽNOST PRO NEMOCNÉ S NEPŘÍZNIVÝM ANATOMICKÝM NÁLEZEM NA AORTĚ?

P. Vařejka, L. Skalická, M. Chochola, S. Heller, S. Beran, S. Jirát, A. Linhart (Praha)

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Endovaskulární léčba pomocí implantace stentgraftu zaznamenává od...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANALÝZA PULZOVÉ VLNY U NEMOCNÝCH S VAZOVAGÁLNÍ SYNKOPOU

J. Šimek, E. Chytilová, V. Tuka, J. Krupička, L. Nečasová, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)

Prevalence vazovagální synkopy v populaci je vysoká a její diagnostika není snadná. Rutinně prováděný tilt-test má omezenou výpovědní hodnotu a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÉHO MUŽE S KOMBINOVANOU HEREDITÁRNÍ TROMBOFILIÍ

O. Aschermann (Praha)

Úvod:Akutní infarkt myokardu u mladých jedinců je  nozologická jednotka v mnohém odlišná od problematiky AIM ve vyšším věku. Patofyziologicky zásadně...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TRANSRADIÁLNÍ PCI: SROVNÁNÍ 5F A 6F INSTRUMENTÁRIA S OHLEDEM NA POSTPROCEDURÁLNÍ PRŮCHODNOST RADIÁLNÍ TEPNY

J. Indrák, D. Indráková, M. Branny, J. Černý, A. Vodzinská, I. Nykl, J. Januška, D. Kučera (Třinec)

Cíl práce: Ověřit předpokládanou reversní závislost mezi kalibrem instrumentária použitého při transradiální PCI a pravděpodobností postprocedurální průchodnosti radiální tepny. Soubor a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA: AKUTNÍ PSEUDOANEURYZMA LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

J. Malý, P. Telekes, V. Hraboš, F. Holm, T. Urban, T. Kotulák, M. Lipš (jablonec nad Nisou, Liberec, Praha)

Naše sdělení popisuje případ pacientky s nálezem rozsáhlého pseudoaneuryzmatu zadní stěny levé komory srdeční při ruptuře volné stěny myokardu v...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM ZÁVAŽNOSTI AORTÁLNÍ STENÓZY, VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ ECHOKONTRASTNÍCH LÁTEK PRO LEVOSTRANNÉ ODDÍLY

A. Novák, I. Petrová, J. Dražka, M. Kubíčková, M. Běhounek, M. Bystroň, M. Kvašňák, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Cílem naší práce bylo zhodnotit přínos použití echokontrastních látek pro levostranné oddíly v hodnocení  závažnosti aortální stenozy.          Při špatné vyšetřitelnosti...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

JE ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVY NEMOCNÝCH K NEKARDIÁLNÍM VÝKONŮM RUTINNÍM STEREOTYPEM NEBO SKUTEČNĚ NUTNÝM VÝKONEM

H. Skalická (Praha)

Úvod: V  předoperační přípravě má echokardiografie své nezastupitelné místo, diagnostika  kardiálních onemocnění, zejména klinicky němých, s  možností upřesněnit aktuální závažnost...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ACTINOBACILLUS ACTINOMYCETEMCOMITANS – TYPICKÝ, ALE MÁLO ČASTÝ PŮVODCE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY - KAZUISTIKA

R. Pelouch, V. Lonský, M. Solař, J. Vojáček, M. Pleskot, I. Hrubá (Hradec Králové)

 Bakterie ze skupiny HACEK patří mezi typické původce Infekční endokarditidy (IE) a způsobují přibližně 3% všech případů tohoto onemocnění. Actinobacillus...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PRŮZKUM POUŽÍVÁNÍ TERAPEUTICKÉ MÍRNÉ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE

R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Navození terapeutické mírné hypotermie (MH) u nemocných po srdeční zástavě co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace (ROSC) je jediný známý...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST RŮZNÝCH OCHLAZOVACÍCH REŽIMŮ PŘI INDUKCI MÍRNÉ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, P. Poláček, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Navození mírné terapeutické hypotermie (MH) je součástí poresuscitační péče. Zásadní význam má zahájit MH co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

BIOPROTÉZA V AORTÁLNÍ POZICI A JEJÍ HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY

P. Šantavý, M. Benčat, M. Troubil, P. Marcián, V. Bruk, P. Němec (Olomouc)

Úvod: Biologické chlopně jsou v současné době díky stárnoucí populaci implantovány stále častěji. Přes technický pokrok nejsou jejich pooperační parametry...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS