Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8611 - 8640

SRDEČNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE LÉČBY PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY- KAZUISTIKA

Z. Krupičková, J. Krupička, E. Chytilová (Praha 3)

Rosiglitazon ze skupiny thiazolinedionů patří mezi novější, zatím spíše méně používané perorální antidiabetikum.  Jedním z možných nežádoucích účinků tohoto léku...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

CELKOVÉ KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO SLOVENSKEJ POPULÁCIE

J. Jurkovičová, Z. Štefániková, Ľ. Ševčíková, Ľ. Ághová (Bratislava, SR)

CieľZistiť výskyt rizikových faktorov (RF) kardiovaskulárnych (KV) chorôb v slovenskej populácii. Vypočítať celkový a priemerný počet RF, celkové KV riziko...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PRVÉ ZKUŠENOSTI KOMBINOVANÉ TERAPIE U PACIENTŮ S IDIOPATICKOU PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

H. Al-Hiti, V. Melenovský, J. Kettner, I. Málek (Praha)

Idiopatická plicní arteriální hypertense (IPAH) je progresivní onemocnění charakterizované vysokou plicní arteriální rezistencí (PAR), která vede k přetížení pravé komory...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ SPORTOVCE - KAZUISTIKA

I. Freimuthová (Brno)

Cíl: Preventivní vyšetření sportovce zahrnuje interní, laboratorní vyšetření a zátěžový test většinou spiroergometrii. Dle těchto vyšetření stanovíme výkon sportovce, vypočítáme...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ MONITOROVÁNÍ CHLOPENNÍCH VAD

P. Frídl

Echokardiografie je metoda ideální nejen pro správnou a přesnou diagnostiku, ale je i ideální metodou pro dlouhodobé sledování nemocných. Pomáhá...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

OŠETŘOVÁNÍ OPERAČNÍCH RAN PO OPERACI NA SRDCI A PŘEDCHÁZENÍ KOMPLIKACÍM

M. Nieweltová (Liberec)

Srdce jako orgán nezbytný pro život zastává funkci oběhového čerpadla pro malý a velký oběh krevní. Získané chlopňové vady srdeční...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM HOLTEROVA MONITOROVÁNÍ U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ

S. Janíčková, I. Kyselová, J. Vlašínová (Brno)

Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující arytmií. Její výskyt stoupá s věkem.Jde o arytmii s nekoordinovanou  síňovou aktivací s následným...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ VYUŽITÍ ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE U NEMOCNÝCH BEZ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

R. Ourodová, M. Vrbová (Brno)

Cíl: Zátěžová echokardiografie (ZE) patří mezi specializované echokardiografické vyšetření, které je v první řadě indikované v diagnostice ischemické choroby srdeční...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SPIROERGOMETRIE V AMBULANCI PRO CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ – „NAPOVÍ“ NÁM VÍCE O PACIENTOVI?

M. Schejbalová (Praha 4)

Účelem zakládání ambulancí nebo jednotek pro chronické srdeční selhání je zlepšit ambulantní péči o tyto nemocné, jejichž počet celosvětově a...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA LÉČENÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

J. Kánská (Liberec)

Infekční endokarditida (dále IE) je onemocnění s incidencí 2-5/100.000, průměrná úmrtnost činí 10-30%. Většinou postihuje pacienty s preexistující chlopenní vadou...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PO TŘECH A DVANÁCTI MĚSÍCÍCH OD IMPLANTACE

J. Krejčí, M. Novák, P. Hude, H. Pavelčíková, E. Ozábalová, J. Meluzín, L. Špinarová (Brno)

Cíl práce: ověřit, zda časné změny některých hemodynamických a echokardiografických parametrů přetrvávají i po 1 roce od implantace biventrikulárního kardiostimulátoru...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČEBNÁ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

L. Volejníková, M. Švecová (Liberec)

 Jedním ze způsobů jak snížit rozsah mozkového postižení u nemocných po oběhové zástavě je léčebná hypotermie, kdy pokles tělesné teploty...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA NEMOCNÝCH S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZVÝŠENOU HLADINOU TROPONINU I

J. Suková, P. Ošťádal, P. Widimský (Praha)

Úvod. Zvýšení hladiny troponinu I (TnI) bylo opakovaně popsáno u části nemocných s kompenzovaným či akutně dekompenzovaným chronickým srdečním selháním....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTY INDIKOVANÉ K BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI

I. Prachařová, J. Vlašínová, J. Nováčková, I. Cetlová (Brno)

Na naší klinice bylo provedeno 123  implantací  PM a ICD v biventrikulárnním režimu. U pacientů indikovaných k implantaci máme stanovený...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY KOMPLIKOVANÉ SRDEČNÍ TAMPONÁDOU

T. Hess (Liberec)

  Disekcí aorty rozumíme stav, při kterém dochází v důsledku intramurárního pronikání krve k rozštěpení aortální stěny. Disekující tunel proniká intimou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

INVAZIVNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH

P. Pařízek, L. Haman, J. Duda, H. Dostálová (Hradec Králové)

    Elektrofyziologické vyšetření srdce (EFV) a katetrizační ablace (KA) jsou v současné době standardními diagnostickými a terapeutickými metodami u nemocných...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

TROMBÓZA AORTÁLNÍ NÁHRADY KOMPLIKOVANÁ EMBOLIZACÍ DO CNS, DIAGNOSTIKA, TERAPIE – KAZUISTIKA

L. Zahálková, J. Vojáček, R. Pudil, M. Solař, M. Měšťan, J. Raupach (Hradec Králové)

Trombóza aortální náhrady komplikovaná embolizací do CNS, diagnostika, terapie – kazuistika. Horáková L, Pudil R, Vojáček J, Raupach J, Solař M,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEKARDIÁLNÍ OPERACE U PACIENTŮ S PLICNÍ HYPERTENZÍ

J. Marešová, P. Jansa, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart, M. Stříteský, J. Bláha (Praha 6, Praha)

Úvod:Plicní hypertenze (PH) je syndrom sdružující onemocnění s vážnou prognózou. Kurativní chirurgická léčba PH má svá indikační omezení, zejména u...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY PŘED A PO VYŠETŘENÍ

M. Pospíšilová, M. Nováková (Praha)

     Fibrilace síní /FS/ je nejčastější arytmie, která se u člověka vyskytuje. Jednou z metod léčby FS je katetrizační...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OD WILLIAMA HARVEYE KE KOSMICKÉ KARDIOLOGII A K AMBULANTNÍ KARDIOLOGII

Z. Trefný, J. Svačinka, R. Bayevski, S. Trojan, J. Slavíček, O. Kittnar, M. Trefný, P. Smrčka (Praha, Moskva, Russian Federation)

Pohyb srdce a krve se manifestuje silou působící na tělo a to jak v zemské gravitaci tak i ve stavu...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PFO - VÝZNAMNÝ PATOGENETICKÝ FAKTOR RECIDIVUJÍCÍHO STEMI

M. Sluka, J. Ostřanský, M. Richter, J. Lukl (Olomouc)

   Výskyt embolizace do koronárních tepen s následným vznikem STEMI je relativně nízký – kolem 0,5%. Ze zkušeností víme, že...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS JAKO PŘÍČINA MALIGNÍCH ARYTMIÍ

T. Zelinka, R. Holaj, V. Vančura, V. Melenovský, J. Widimský Jr. (Praha, Praha 2)

Hypokalémie v poslední době díky časnějšímu záchytu primárního hyperaldosteronismu (PA) vyskytuje méně často, přesto může být vedoucím příznakem onemocnění a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OPAKOVANÉ TROMBÓZY VE STENTU PŘI DEFICITU ANTITROMBÍNU III, JAKO DŮSLEDKU PROTRAHOVANÉ TERAPIE HEPARÍNEM

A. Andrášová, P. Osmančík (Nitra, SR, Nitra)

Naše sdělení se zabývá 81 letým pacientem, který byl  na naší kliniku přeložen 2.2.2005 z periferní nemocnice. V ní  hospitalizován...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PRŮBĚH EXPERIMENTÁLNÍHO INFARKTU MYOKARDU NA ZVÍŘECÍM MODELU

J. Skřivánková, J. Košutová, A. Popková, I. Nečová (Brno)

Naše zkušenosti s experimentálním infarktem myokardu na zvířecím modelu s následnou aplikací kmenových buněk.

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KORONAROGRAFICKÉ NÁLEZY U MLADÝCH PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

M. Kubíčková, J. Košutová, A. Popková (Brno)

Anylýza koronarografických nálezů a rizikových faktorů u pacientů s akutním infarktem myokardu ve věku pod 50 let.

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV ZALOŽENÍ CÉVNÍHO DIALYZAČNÍHO ZKRATU NA HLADINU NATRIURETICKÉHO PEPTIDU

J. Malík, V. Tuka, Z. Kasalová, M. Slavíková (Praha)

ÚVOD: Vysoký průtok dialyzačním cévním zkratem může vést k rozvoji/dekompenzaci chronického srdečního selhání. Za hemodynamicky významný je považován zkrat, kterým...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PATŘÍ AMIODARON DO LÉČBY SRDEČNÍHO SELHÁNÍ? -NE.

P. Lupínek (Praha)

Amiodaron je antiarytmikum vysoce účinné v léčbě supraventrikulárních i komorových arytmií a je přitom poměrně bezpečný, co se týče proarytmogenního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

ŘÍZENÁ AMBULANTNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH PO OPERACI CHLOPENNÍCH SRDEČNÍCH VAD

S. Nehyba, V. Chaloupka, R. Souček (Brno)

Úvod: Náhrada srdeční chlopně upravuje hemodynamiku, zlepšuje funkční stav a prodlužuje život u nemocných s chlopenní vadou. Zlepšení zátěžové tolerance...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SKUPIN NEMOCNÝCH S PODEZŘENÍM NA KLINICKY VÝZNAMNOU PORUCHU INTEGRITY SÍŇOVÉHO SEPTA A JEJICH STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PO KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU

J. Fiedler, P. Blaško, K. Linhartová, T. Honěk, J. Veselka (Praha)

Úvod: Porucha integrity síňového septa - foramen ovale patens (PFO) či defekt síňového septa (DSS) - může vést k paradoxní embolizaci u...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ. JSOU CHIRURGICKÉ VÝSLEDKY SKUTEČNĚ TAK ŠPATNÉ JAKO PREDIKCE EUROSCORE?

V. Rohn, J. Tošovský, M. Semrád, T. Urban, J. Lindner, J. Fichtl (Praha)

Cíl: v současné době probíhají klinické studie perkutánní implantace protézy aortální chlopně, která by v brzké době měla být alternativou...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS