Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8581 - 8610

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – JEDNOROČNÍ MORTALITA A KVALITA ŽIVOTA PŘI SINUSOVÉM RYTMU A FIBRILACI SÍNÍ

K. Kluz , J. Vlašínová, J. Špinar (Třinec, Brno)

Cíl : Srovnání mortality a kvality života u pacientů (pac.) s chronickým srdečním selháním (CHSS) po zavedení resynchronizační terapie biventrikulárním kardiostimulátorem...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

JE PRÍTOMNÁ SPOJITOSŤ MEDZI HODNOTAMI TLAKU KRVI A ANXIETOU A DEPRESIOU U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP 2?

A. Vachulová, P. Bukovinová, Š. Gortha, J. Ružek, B. Vohnout (Bratislava, SR, Campobasso, Italy)

Depresívne poruchy majú vysokú prevalenciu a často sú diagnostikované u pacientov s diabetes mellitus (DM), ischemickou chorobou srdca a artériovou...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ

S. Krupičková, V. Chaloupecký, T. Tláskal, B. Hučín, R. Gebauer, G. Hrádková, J. Popelová, Š. Černý, A. Nečasová, J. Škovránek (Praha, Brno)

V letech 1982 až 2005 bylo v Dětském kardiocentru operováno 31 pacientů s Ebsteinovou anomálií trikuspidální chlopně (TV) ve věku...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

„REAL-TIME“ MYOKARDIÁLNÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

P. Šváb, O. Rataj, V. Campr (Rakovník, Praha)

       Dvojrozměrná echokardiografie je běžně užívanou diagnostickou metodou při detekci srdečních nádorů a trombů s  vysokou senzitivitou (TTE 93%  a TEE 97%)....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ÚROVEŇ KONTROLY HYPERTENZE U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A PŘIDRUŽENÝMI CHOROBAMI

H. Rosolová (Plzeň)

Úvod: Hypertenze je jedním ze základních rizikových faktorů metabolického syndromu (MS) a její úspěšná léčba snižuje kardiovaskulární riziko. Metodika: Studie...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MŮŽE SESTRA SAMOSTATNĚ PROVÁDĚT KONTROLY PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM?

D. Brabcová (Praha)

V našem kardiologickém diagnostickém centru provádíme kontroly pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, které máme dlouhodobě v lékařské péči a které jsme...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘEKVAPIVĚ NEGATIVNÍ VZTAH TĚLESNÉ VÝŠKY K STIMULOVANÉ HLADINĚ INZULINU U NEDIABETIKŮ S RIZIKEM PRO KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY

J. Málková, P. Kraml, M. Anděl (Praha)

Cílem práce bylo studovat vztah parametrů tělesného habitu k hladině inzulinu nalačno a stimulované v orálním glukozovém tolerančním testu. Vyšetřili jsme...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

COMBINED TREATMENT OF RESISTANT HYPERCHOLESTEROLEMIA BY LDL-APHERESIS, STATIN AND EZETIMIBE

V. Blaha, P. Vyroubal, M. Bláha, E. Havel, D. Solichová, R. Hyšpler, J. Zajíc, M. Blažek, Z. Zadák (Hradec Králové)

Background: Treatment with extracorporeal elimination technique - LDL (low-density lipoprotein)-apheresis (LA), or combined therapy of ezetimibe with HMG-CoA reductase inhibitor...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA: MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLISACE U GRAVIDNÍ PACIENTKY

E. Maděrová, J. Vlašínová, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Popis:  Představujeme případ úspěšné léčby masivní plicní embolisace u gravidní nemocné. 27-letá pacientka  přichází v 25. týdnu gravidity pro masivní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

LIPOPOLYSACHARIDE BINDING PROTEIN (LBP) AS A MARKER OF ATHEROSCLEROSIS IMPROVED BY THERAPEUTICAL INTERVENTION IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

V. Blaha, S. Dusilová Sulková, E. Mistrík, C. Andrýs, D. Solichová, J. Zahradník, B. Hájková, L. Sobotka (Hradec Králové)

Background: LBP represents a link between cardiovascular disease and chronic inflammation caused by endotoxin producing microorganisms. It is a member...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DVOJNÁSOBNÝ AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU A AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA KARDIOEMBOLIZAČNÍ ETIOLOGIE

F. Roháč, P. Widimský, L. Lisa (Mlada Boleslav)

53letý muž byl přijat na kardiologickou kliniku poté co byl nalezen ležící před obchodem. Objektivně somnolentní až soporózní, s pravostrannou...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM DOMÁCÍHO SLEDOVÁNÍ U IMPLATABILNÍCH KARDIOVERTRŮ-DEFIBRILÁTORŮ (ICD)

F. Holý, Š. Královec, M. Táborský, P. Neužil, M. Tregler (Praha)

Na našem pracovišti bylo implantováno  26 ICD s možností dálkového sledování v rámci studie REFORM. Dvěma nemocným byl implantován  ICD...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB OBÉZNÍCH DIABETIKŮ 2. TYPU VYSAZENÍM INSULINU A JEHO NÁHRADOU PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

M. Szabó, P. Pelíšková, M. Matouš, M. Kvapil (Praha)

Cíl: Prokázat snížení K-V rizika u obézních diabetiků 2. typu po vysazení insulinu a jeho náhradě perorálními antidiabetiky (PAD) Soubor a...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DETEKCE DEPRESE V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI POMOCÍ KRÁTKÉ VERZE DOTAZNÍKU PHQ

M. Vlková, M. Škvařilová, M. Ondráčková, V. Kvapilová, L. Kleslová, J. Zemanová, E. Drtinová (Karlovy Vary)

Úvod: Aktivní vyhledávání pacientů s úzkostně depresivní symptomatikou zůstává stále Popelkou v primární i sekundární prevenci ICHS, přestože řada studií...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MANAGEMENT PÉČE O PACIENTY SE SYNKOPOU

I. Cetlová, J. Vlašínová, J. Nováčková, I. Prachařová (Brno)

Synkopa je definovaná jako náhlá, krátká  ztráta vědomí a posturálního tonu se spontánní úpravou, bez neurologických reziduí. Jejím podkladem může...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM LEVOSIMENDANU U PACIENTU S DEKOMPEZACÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

T. Brychta, M. Tesák, T. Zatočil, J. Maňoušek, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

V období od 1.1.2006 do 31.12.2006 byl na JIP IKK podán 19x u 18 konsekutivních pacientů levosinemdan. Jednalo se o...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ „OPTIMÁLNÍHO“ ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO INTERVALU POMOCÍ TRANSTORAKÁLNÍ IMPEDANČNÍ KARDIOGRAFIE U PACIENTŮ SE SICK SINUS SYNDROMEM KORIGOVANÝM PM DDD

K. Kummerová (Brno)

Buchtová K., Novák M., Kamarýt P., Lipoldová J., *Homolka P., Vykypěl T., *Siegelová J.I.interní-kardioangiologická klinika*Klinika funkční diagnostiky a rehabilitaceFakultní nemocnice...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DETEKCE DEPRESE V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI POMOCÍ BECKOVY STUPNICE PRO HODNOCENÍ DEPRESE

M. Ondráčková, M. Škvařilová, M. Vlková, V. Kvapilová, E. Drtinová, L. Kleslová, J. Zemanová (Karlovy Vary)

Katetrizační laboratoř, Karlovarská krajská nemocniceÚvod: Tato přednáška navazuje na přednášku o detekci depresivní a úzkostně depresivní symptomatiky u nemocných podstupujících...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU

T. Tláskal (Praha)

V letošním roce slavíme 30. výročí založení Dětského kardiocentra. Cílem tohoto sdělení je podat přehled vývoje dětské kardiochirurgie v letech 1977-2007...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MUTAČNÍ ANALÝZA KANDIDÁTNÍCH GENŮ SCN1B, KCND3 A ANK2 U PACIENTŮ S KLINICKOU DIAGNÓZOU SYNDROMU DLOUHÉHO QT INTERVALU

T. Novotný, M. Raudenská, A. Bittnerová, A. Floriánová, K. Chroust, R. Gaillyová, B. Semrád, J. Kadlecová, M. Šišáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Příčinou syndromu dlouhého QT intervalu (LQTS) jsou u cca 50-60% pacientů mutace genů pro srdeční iontové kanály (KCNQ1, KCNH2,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DETEKCE DEPRESE U NEMOCNÝCH S ICHS PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZACI

M. Škvařilová, I. Bernat, M. Paďour, R. Ondrejčák (Olomouc, Karlovy Vary)

Úvod: Řada studií nemocných s depresí prokázala vyšší než dvojnásobnou mortalitu u nemocných s úzkostně depresivní symptomatikou (v jakémkoliv věku...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV DVANÁCTITÝDENNÍHO REHABILITAČNÍHO PROGRAMU S AEROBNÍ ZÁTĚŽÍ KOMBINOVANOU SE SILOVÝMI PRVKY NA KVALITU ŽIVOTA NEMOCNÝCH S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

J. Jančík, J. Siegelová, P. Dobšák, R. Panovský, J. Pochmonová, L. Mífková, L. Vymazalová, P. Vank, J. Tomíčková, M. Frantisová (Brno)

Depresivní a anxiózní stavy jsou časté.Vedou ke zhoršení kvality života a je možné je považovat za nezávislý rizikový faktor koronární...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SUBAKUTNÍ A POZDNÍ TROMBÓZY KORONÁRNÍCH STENTŮ

M. Škvařilová, I. Bernat, M. Paďour, R. Ondrejčák (Olomouc, Karlovy Vary)

Vznik trómbózy v implantovaném stentu významně ohrožuje další osud nemocného. Proto jsme provedli podrobnou analýzu všech 15 trombóz, které jsme...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

RENAL FUNCTION AND LIPID SPECTRUM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION: COINCIDENCE OR CORRELATION?

V. Kosmálová, J. Lietava, T. Makovický, M. Kubová, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Causal relationship between blood pressure and renal function is well establish and accepted. However,  lipid spectrum level and markers...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

EVAKUAČNÍ PUNKCE PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Kolek (Ostrava)

Incidence perikardiálních výpotků po kardiochirurgických výkonech (revaskularizacích a chlopenní chirurgii) se udává od 58 do 64%. Výskyt srdeční tamponády je...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ PERIKARDITIDA JAKO ORGÁNOVÁ MANIFESTACE AKUTNÍ CHLAMÝDIOVÉ INFEKCE-KAZUISTIKA

M. Rýzlová, P. Gregor, J. Karásek, Z. Moťovská, P. Widimský (Praha)

Prezentujeme případ 52letého pacienta, který byl odeslán na naší kliniku pro protrahovaný febrilní stav nejasné etiologie a velký perikardiální výpotek. Klinicky...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ADMA – SENZITIVNÍ UKAZATEL ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ S FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIÍ A DIABETEM MELLITEM 1.TYPU

P. Jehlička, O. Mayer, J. Racek, F. Stožický (Plzeň)

Úvod: Děti s familiární hypercholesterolémií (FH) nebo diabetes mellitus 1.typu (DM1) mají vysoké riziko vzniku makrovaskulárních nebo mikrovaskulárních komplikací v...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY POHYBOVÉ LÉČBY OBÉZNÍCH V ZÁVISLOSTI NA VĚKU A PŘIDRUŽENÝCH CHOROBÁCH

J. Nečasová, B. Rosenbergová, H. Svačinová, M. Tarasová, L. Svoboda, J. Siegelová (Brno)

Cíl práce. Zhodnocení vlivu pohybové léčby na antropometrické parametry obézních v závislosti na věku a přidružených chorobách.Soubor pacientů a metodika.Bylo...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HYPONATRÉMIE A AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU

Š. Havránek, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, A. Linhart (Praha)

Úvod: Hyponatremie je marker nepříznivé prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháváním. Velmi málo je však známo, zda má hyponatrémie...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ PROPUSTNOSTI MIKROVASKULÁRNÍHO PROSTORU (BLUSH) METODOU DENZOGRAFIE U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU LÉČENÉHO DIREKTNÍ PCI. POROVNÁNÍ S VÝVOJEM BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ AIM

Ľ. Bunček, A. Herman, P. Šmoranc, I. Varvařovský, J. Matějka, V. Rozsíval, L. Steinhart (Pardubice, Hradec Králové)

Propustnost mikrovaskulárního prostoru (BLUSH) oblasti levé a pravé koronární artérie lze hodnotit pomocí dilučních křivek průtoku kontrastní látky tkání. Vlastní...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS