Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8491 - 8520

ČASNÁ ANGIOGRAFICKÁ KONTROLA AKUTNÍ PERIOPERAČNÍ ISCHÉMIE MYOKARDU PO CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI

S. Romaniv, M. Dobiáš, M. Stříteský, V. Vondráček, J. Tošovský, J. Horák (Praha)

Úvod Akutní infarkt myokardu (AIM) během chirurgické revaskularizace myokardu (CABG) se vyskytuje ve 3-10% a je významným faktorem morbidity a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ ETIOLOGIE A PATOLOGIE POSTIŽENÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ: ECHOKARDIOGRAFICKÝ A CHIRURGICKÝ POHLED

M. Benešová, J. Krupička, Š. Černý, J. Benedík, P. Jehlička, D. Doubek, J. Popelová, V. Jirásek, M. Macháč (Praha)

Úvod:  Onemocnění  mitrální chlopně nemá jednotnou příčinu. Určení etiologie a mechanizmu mitrální regurgitace je důležité pro odhad přirozeného  vývoje, rizika ...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KARDIOCHIRURGICKÁ ELIMINACE KOMOROVÝCH TACHYARYTMIÍ NAVIGOVANÁ ELEKTROANATOMICKÝM MAPOVÁNÍM

P. Neužil, M. Táborsky, L. Šedivá, Š. Černý, J. Benedík, Š. Královec (Praha)

Cíl: Zjistit efektivitu CARTO maování substrátu před provedením kardiochirurgického zákroku s cílem odstranit arytmogenní substrát komorových tachyarytmií.Soubor a Metodika: Elektroanatomické...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KOMPLIKACE „NEVINNÉ VADY“ NA BIKUSPIDNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNI - KAZUISTIKA

T. Brychta, T. Zatočil, A. Nečasová, J. Maňoušek, J. Černý, P. Smejkal, R. Doubek (Brno)

Abnormní aortální (Ao) chlopeň, bikuspidní, či funkčně bikuspidní, je v populaci nejčastější chlopenní abnormita (1-2%). Tato vada není zařazená mezi...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

POSTIŽENÍ SRDCE PŘI PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONISMU VE SROVNÁNÍ S NÍZKORENINOVOU A NORMORENINOVOU FORMOU ESENCIÁLNÍ HYPERTENZE

R. Holaj, T. Zelinka, O. Petrák, B. Štrauch, J. Běláček, J. Widimský (Praha)

Cíl: U nemocných s primárním hyperaldosteronismem (PHA) dochází v srdci ke zmnožení kolagenu vedoucímu k myokardiální fibróze. Pokročilejší hypertrofie a dilatace...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

TKÁŇOVÝ FAKTOR, METALOPROTEINÁZY A SOLUBILNÍ LIGANDA CD40 U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

J. Bis, J. Vojáček, J. Dušek, J. Šťásek, M. Pecka, C. Andrýs (Hradec Králové)

Cíl: V naší práci jsme se zaměřili na stanovení změn plasmatických hodnot solubilní ligandy CD40 (slCD40), extracelulární matrixové metaloproteinázy 2,...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY PŘI PREVENCI KONTRASTNÍ NEFROPATIE U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH ANGIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S PŘÍPADNOU INTERVENCÍ NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH. ROZPOZNÁNÍ RIZIKOVÝCH PACIENTŮ A JEJICH PŘÍPRAVA K VÝKONU

B. Černá (Ostrava)

Abstrakt: Kontrastní látky podávané  v průběhu angiografických vyšetření a u pacientů podstupujících srdeční katetrizaci mohou způsobit akutní zhoršení renálních funkcí až...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE-CÍLE STUDIE PRAGUE 9

V. Kočka, P. Widimský, F. Lehár, J. Veselka, L. Pešl, P. Formánek, J. Šťásek, A. Herman, P. Červinka, F. Holm (Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec)

Ischemická mitrální regurgitace (IMR) je definována přítomností významné koronární nemoci (nejčastěji i stavem po infarktu myokardu) a absencí strukturálních změn...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ U PACIENTOV PO IMPLANTÁCII PREDSIEŇOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORA

J. Červeň, J. Kollár, M. Mokáň (Turčianske Teplice, SR, Martin, SR)

Úvod: V  liečbe a prevencii rekurencie fibrilácie predsiení (FP) spojenej so symptomatickou dysfunkciou sínusového uzla je jednou z možností  kombinovaného...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VZTAH POHLAVÍ A RIZIKA KOMOROVÉ TACHYKARDIE VYŽADUJÍCÍ TERAPII IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOREM

L. Burianová, D. Patel, M. Chung, M. Kanj, D. Martin (Praha, Cleveland, Ohio, United States)

Cíl: Pohlaví je spojováno s různou incidencí arytmií různých typů. Epidemiologické studie naznačují, že ženy mají nižší riziko komorových arytmií než...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY UNIPROCEDURÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ LASER-BALONOVÉ KATETROVÉ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, A. Raviele, A. Natale, K. Kuck (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States, Venice, Italy, Cleveland, Ohio, United States, Hamburg, Germany)

Úvod: Během katetrizační ablace fibrilace síní je obvykle technicky obtížné aplikovat kontinuální ablační lezi k dosažení elektrické izolace plicních žil....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OSUD NEMOCNÝCH PO KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACI PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU, LÉČENÝCH PCI NA IKK FN BRNO

J. Kaňovský, S. Janoušek, J. Pařenica, P. Kala, P. Neugebauer, P. Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pacienti, u nichž vznikne jako komplikace akutního infarktu myokardu (AIM) zástava krevního oběhu, jsou skupinou, jejichž léčba patří k nejobtížnějším...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

UZÁVĚR MÍSTA PUNKCE A.SUBCLAVIA SYSTÉMEM ANGIOSEAL U NEMOCNÉHO S KOMBINOVANOU ANTIKOAGULAČNÍ A ANTIAGREGAČNÍ LÉČBOU

D. Horák, V. Hraboš (Plzeň)

K uzávěru místa punkce femorální arterie po koronární intervenci lze použít, kromě manuální/mechanické komprese, několik systémů (AngioSeal, VasoSeal, Perclose), které...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KOMPLIKACE LOKÁLNÍ TROMBOLÝZY PŘI LÉČBĚ AKUTNÍ ISCHÉMIE DOLNÍCH KONČETIN

K. Riegel, P. Povolný, M. Podpěrová, P. Luzum, J. Povolný (Trollhättan)

Lokální krvácivé komplikace se při protrahované trombolytické léčbě arteriálních uzávěrů na dolních končetinách vyskytují opakovaně. Problematika je uvedena kazuistikou pacientky...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DIGOXIN TOXICITY RELATED MYOCARDIAL EDEMA

R. Kočková, E. Mc Fadden (Cork, Ireland)

Case Report A 62 year old female attempted suicide taking three fistfuls of Digoxin. She presented to Emergency Department five hours...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ U PACIENTŮ TRANSPORTOVANÝCH NA VZDÁLENÉ KARDIOCHIRURGICKÉ PRACOVIŠTĚ SE ZAVEDENOU INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVOU KONTRAPULZACÍ

D. Horák, F. Holm, V. Hraboš, R. Polášek, P. Telekes, Z. Šembera (Plzeň, Liberec)

Intraaortální balónková kontrapulzace (IABK) je zavedenou a efektivní metodou podpory selhávajícího oběhu. V našem kardiocentru, kde nemáme k dispozici místní...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ŘEŠENÍ NEÚČINNÉ DEFIBRILACE ICD PO VYČERPÁNÍ OBVYKLÝCH POSTUPŮ PŘI TESTOVÁNÍ DEFIBRILAČNÍHO PRAHU - KAZUISTIKA

M. Segeťová, J. Bytešník, R. Čihák, I. Skalský (Praha)

Úvod :Implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD) jsou multifunkční programovatelné přístroje, které jsou určené k terminaci život ohrožující arytmie .Na konci implantační procedury...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEADEKVÁTNÍ SINUSOVÁ TACHYKARDIE: RADIOFREKVENČNÍ ABLACE EPIKARDIÁLNÍM PŘÍSTUPEM

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, P. Niederle (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States)

Úvod:  Výsledky katetrizační radiofrekvenční ablace „neadekvátní“ sinusové tachykardie(IST) jsou suboptimální s dlouhodobou úspěšností 23-66%. V našem centru jsme provedli u 5...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

GENETICKÝ SCREENING MUTACÍ GENŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATII: PILOTNÍ ZKUŠENOSTI

S. Magage, M. Jáchymová, G. Dostálová, P. Kuchynka, Š. Havránek, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je morfologicky definována jako hypertrofie levé komory při absenci jiného systémového nebo srdečního onemocnění, které by bylo...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETROVÁ ABLACE TYPICKÉHO FLUTTERU SÍNÍ JAKO LÉČEBNÁ METODA PRVNÍ VOLBY

R. Lábrová, O. Toman, M. Fiala, T. Novotný, J. Špinar (Brno)

Úvod: Typický flutter síní je častou makroreentry supraventrikulární arytmií a je provázený řadou subjektivních potíží – palpitacemi, dušností, presynkopou, u...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

BEZPEČNOST AMBULANTNĚ PROVEDENÉ PCI TRANSRADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM – PILOTNÍ STUDIE

J. Večeřa, I. Varvařovský, J. Matějka, A. Křížová, V. Bořková (Pardubice)

Cíl: Přípravnou fází k zahájení ambulantního provozu koronárních angioplastik je pilotní studie, hodnotící bezpečnost takového postupu. Soubor a metodika: Hodnoceno...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S CENTRALIZACÍ NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

P. Jansa, J. Lindner, M. Aschermann, I. Šimková, E. Goncalvesová, D. Ambrož, T. Paleček, A. Linhart (Praha, Bratislava, SR)

ÚVOD. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév intraluminálně organizovanými tromby a remodelace plicních arteriol v...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

REMODELACE LEVÉ KOMORY PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU JE OVLIVNĚNA POLYMORFISMEM GENU PRO MMP-2

J. Pařenica, M. Goldbergová-Pávková, M. Poloczek, L. Elbl, P. Kala, O. Toman, P. Neugebauer, M. Vytiska, A. Vašků, J. Špinar (Brno)

Úvod: Remodelace LK po akutním IM je hlavní příčinou vedoucí k  srdečnímu selhání. Extracelulární matrix je tvořena prostorovou sítí makromolekulárních...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ARYTMIE JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU BEZ ELEVACÍ ST ÚSEKŮ

P. Sedloň, K. Ševčíková, L. Kameník, I. Kotík, M. Černohous (Praha, Praha 5)

Akutní koronární syndromy jsou spojeny s řadou komplikací. Poruchy rytmu se vyskytují u téměř 90% nemocných s manifestním akutním koronárním...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV GENOVÉHO POLYMORFISMU GLU298ASP ENDOTHELIÁLNÍ NO SYNTÁZY NA AKUTNÍ VAZOREAKTIVITU U IDIOPATICKÉ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

P. Jansa, M. Jáchymová, M. Aschermann, J. Horák, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

ÚVOD: Stanovení akutní plicní vazoreaktivity u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) je zásadní pro stanovení strategie léčby a odhad...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČBA SRDEČNÍ SLABOSTI PACIENTA S MORBIDNÍ OBEZITOU

P. Zajíček, L. Holubová, M. Bublíková-Ličeníková, J. Štěpánková, R. Wiesner, P. Prodělal (Valašské Meziříčí)

Autoři předkládají kazuistiku věnovanou problematice léčby 52 letého muže s morbidní obezitou (váha 217kg, BMI 67kg/m2) hospitalizovaného na lůžko jednotky intenzivní...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ QT DYNAMICITY V AKUTNÍ A CHRONICKÉ FÁZI INFARKTU MYOKARDU

M. Šišáková, T. Novotný, A. Floriánová, O. Toman, P. Vít, P. Kala, L. Dostálová, J. Špinar (Brno)

Úvod: Poruchy repolarizace myokardu u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku život ohrožujících komorových arytmií...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE V SOUČASNOSTI A ÚLOHA SESTRY

P. Krumpochová (Valašské Meziříčí)

Autorka překládá souhrnné informace o současném postavení elektrické kardioverze v moderní kadiologii a intenzivní medicíně a úloze sester při jejim...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

TEPENNÁ EMBOLIZACE JAKO KOMPLIKACE PERKUTÁNNÍ TROMBOTIZACE POSTKATETRIZAČNÍHO PSEUDOANEURYZMATU ARTERIA FEMORALIS

J. Petrů, P. Vitásek, H. Přindišová, P. Neužil, K. Bártík (Praha)

Úvod:  S narůstajícím množstvím prováděných srdečních katetrizací se zvyšuje i počet komplikací punkce femorálních cév. V naší práci jsme se...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZOU TENEKTEPLÁZOU A NÁSLEDNOU AKUTNÍ INTERVENČNÍ LÉČBOU U AIM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

S. Janoušek, P. Urbánek, L. Groch, M. Novák, O. Hlinomaz (Brno)

Cíl práceOvěřit příznivé zahraniční zkušenosti s přednemocniční trombolytickou léčbou (TL) akutního infarktu myokardu (AIM) s elevacemi ST a následnou intervenční...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS