Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9272 / On the page: 8461 - 8490

KAZUISTIKA - INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U I.V. TOXIKOMANA

Z. Kupková, K. Šachová, V. Fišerová, J. Ostrihoňová, Z. Weinzetlová (Praha)

26-lety pacient i.v narkoman na substitucni terapii Subutexem. Septicky stav s inf. endokarditidou ( st. aureus) mechanicke mitralni nahrady (...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ STANOVENÍ CLUSTERINU A THYMIDINKINÁZY V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: stanovení clusterinu je slibným ukazatelem pro odhad postižení tkání různými noxami. Toto vyšetření  se osvědčilo v experimentech v rámci...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSKYT FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM INDIKOVANÝCH K IMPLANTACI BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE

H. Wünschová, L. Riedlbauchová, R. Čihák, J. Bytešník, V. Vančura, L. Popová, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace (BiV) je indikována u pacientů (pts) s pokročilým srdečním selháním s cílem upravit interventrikulární dyssynchronii a tím...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

JAK RESPEKTUJÍ NEMOCNÍ S OBEZITOU PO KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍHODĚ DOPORUČENÍ OŠETŘUJÍCÍHO TÝMU?

M. Křečková, J. Bělohlávek, A. Linhart (Praha)

Úvod: Obezita a zvláště pak cukrovka v kombinaci s obezitou jsou velmi významnými rizikovými faktory aterosklerózy. Položili jsme si otázku,...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ POUŽITÍ RADIOFREKVENČNÍ A STANDARDNÍ TECHNIKY PŘI TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCI STIMULAČNÍCH ELEKTROD

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrů, Š. Královec, F. Holý, R. Vopálka (Praha)

Cíl: v rámci prospektivní randomizované studie z jednoho centra srovnat účinnost provedení extrakce stiomulačních elektrod s podporou radiofrekvenční (RF) energie...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

COMPARISON OF ABSOLUTE RISK FOR CARDIOVASCULAR EVENTS BETWEEN "WHITE" AND "BLUE" COLLAR WORKERS - EXPERIENCE FROM SLOVAKIA

M. Čaprnda, J. Lietava, A. Dukát, J. Fodor (Bratislava, SR, Ottawa, Canada)

Introduction: Estimation of absolute risk for cardiovascular death (SCORE 2005) is recently basic stratification procedure in decision for therapy of...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ EFEKTIVITY STANOVENÍ PRA A ALDOSTERONU U OSOB S REFRAKTERNÍ HYPERTENZÍ

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: stanovení PRA a aldosteronu je řadou pracovišť doporučováno u pacientů s rezistentními formami hypertenze. Cíl: hodnocení diagnostické efektivity  stanovení...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV PŘÍTOMNOSTI STIMULAČNÍ ELEKTRODY NA ENDOVAZÁLNÍ A ENDOMYOKARDIÁLNÍ SRDEČNÍ STRUKTURY

M. Sepši, M. Šindler, K. Múčková, M. Kozák, L. Křivan (Brno)

Úvod: Elektrody implantabilních systému jsou potaženy materiálem s cílem minimalizovat reakce tkáně. V experimentu (Higashi, 2003) je možno dokázat vliv...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PROFYLAKTICKÁ APLIKACE INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE (IABK) – ZBYTEČNĚ PODCEŇOVANÁ POMOC

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, P. Matějovská (Zlín)

Cíl:Průkaz přínosu profylaktického používání intraaortální balónkové kontrapulzace (IABK) u perkutánní koronární intervence (PCI). Soubor a metodika:IABK je nejrozšířenější mechanickou podporou selhávající...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

GLYKOGENOFOSFORYLÁZA BB JAKO ČASNÝ UKAZATEL MYOKARDIÁLNÍ ISCHÉMIE A NEKRÓZY – MĚNÍME ZAVEDENÉ STANDARDY?

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: nedávno byly zveřejněny informace, že glykogenfosforyláza BB (GP-BB) je vysoce senzitivním a specifickým časným ukazatelem akutního koronárního syndromu, který...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TĚŽKÉ AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN S NUTNOSTÍ HEMOELIMINAČNÍ METODY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

J. Bělohlávek, R. Škulec, T. Kovárník, V. Dytrych, A. Linhart (Praha)

Úvod: Výskyt těžkého akutního selhání ledvin s nutností hemoeliminační metody u nemocných s akutním infarktem myokardu není v literatuře podrobněji...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LÉKAŘSKÝ A POPULAČNÍ MODEL INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KVO U ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE

M. Kaletová, E. Sovová, M. Nakládalová, P. Doupalová, I. Benušová (Olomouc)

Cíl: Zjistit účinnost intervence rizikových faktorů (RF) kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u zaměstnanců nemocnice. Porovnat lékařský a populační model intervence.Soubor a...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚLOHA TKÁŇOVÉHO DOPPLEROVSKÉHO VYŠETŘENÍ U SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

A. Bulava, M. Hutyra, D. Marek, J. Lukl (České Budějovice, Olomouc)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) je dnes již zavedenou metodou nefarmakologické léčby chronického srdečního selhání. Vyšetření tkáňovou dopplerometrií (TDI) mělo...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HOME-MONITORING U NEMOCNÝCH PO PRODĚLANÉM INFARKTU MYOKARDU A IMPLANTACI ICD

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, F. Holý (Praha)

Cíl: Ověřit efektivitu funkce Home-Monitoring u nemocných s implantovaným ICD přístrojemSoubor a Metodika: V rámci studie REFORM  (zařazeno 155 nemocných)...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZMĚNÍ SE KREVNÍ TLAK U LÉČENÉHO HYPERTONIKA PO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU?

L. Kubková, J. Špinar, K. Prymusová, J. Kaňovský, M. Šebo, R. Miklík, A. Tomášek, E. Dvořáková, V. Musil, Z. Pozdíšek (Brno)

Cíl: Zjistit, zda implantace trvalé kardiostimulace u léčených hypertoniků může mít vliv na hodnoty krevního tlaku u těchto pacientů. Soubor...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

THE EFFECT OF ELASTIC BANDAGE OF THE LOWER LIMBS, ON BLOOD PRESSURE AND BAROREFLEX

M. Al-Kubati, B. Fišer (Brno)

Objective: to examine the effect of Elastic Bandage (EB) of the lower limbs, on blood pressure (BP), heart rate (HR)...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LATE THROMBOSIS IN DRUG ELUTING STENTS

A. Negahban, O. Hlinomaz, L. Groch, I. Horňáček, B. Fischerová, M. Rezek (Brno)

Background: Late thrombosis in drug eluting stents (DES) seems to be a more serious problem than expected. There is a...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ČASNÁ ANGIOGRAFICKÁ KONTROLA AKUTNÍ PERIOPERAČNÍ ISCHÉMIE MYOKARDU PO CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI

S. Romaniv, M. Dobiáš, M. Stříteský, V. Vondráček, J. Tošovský, J. Horák (Praha)

Úvod Akutní infarkt myokardu (AIM) během chirurgické revaskularizace myokardu (CABG) se vyskytuje ve 3-10% a je významným faktorem morbidity a...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ ETIOLOGIE A PATOLOGIE POSTIŽENÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ: ECHOKARDIOGRAFICKÝ A CHIRURGICKÝ POHLED

M. Benešová, J. Krupička, Š. Černý, J. Benedík, P. Jehlička, D. Doubek, J. Popelová, V. Jirásek, M. Macháč (Praha)

Úvod:  Onemocnění  mitrální chlopně nemá jednotnou příčinu. Určení etiologie a mechanizmu mitrální regurgitace je důležité pro odhad přirozeného  vývoje, rizika ...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KARDIOCHIRURGICKÁ ELIMINACE KOMOROVÝCH TACHYARYTMIÍ NAVIGOVANÁ ELEKTROANATOMICKÝM MAPOVÁNÍM

P. Neužil, M. Táborsky, L. Šedivá, Š. Černý, J. Benedík, Š. Královec (Praha)

Cíl: Zjistit efektivitu CARTO maování substrátu před provedením kardiochirurgického zákroku s cílem odstranit arytmogenní substrát komorových tachyarytmií.Soubor a Metodika: Elektroanatomické...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KOMPLIKACE „NEVINNÉ VADY“ NA BIKUSPIDNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNI - KAZUISTIKA

T. Brychta, T. Zatočil, A. Nečasová, J. Maňoušek, J. Černý, P. Smejkal, R. Doubek (Brno)

Abnormní aortální (Ao) chlopeň, bikuspidní, či funkčně bikuspidní, je v populaci nejčastější chlopenní abnormita (1-2%). Tato vada není zařazená mezi...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

POSTIŽENÍ SRDCE PŘI PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONISMU VE SROVNÁNÍ S NÍZKORENINOVOU A NORMORENINOVOU FORMOU ESENCIÁLNÍ HYPERTENZE

R. Holaj, T. Zelinka, O. Petrák, B. Štrauch, J. Běláček, J. Widimský (Praha)

Cíl: U nemocných s primárním hyperaldosteronismem (PHA) dochází v srdci ke zmnožení kolagenu vedoucímu k myokardiální fibróze. Pokročilejší hypertrofie a dilatace...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

TKÁŇOVÝ FAKTOR, METALOPROTEINÁZY A SOLUBILNÍ LIGANDA CD40 U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

J. Bis, J. Vojáček, J. Dušek, J. Šťásek, M. Pecka, C. Andrýs (Hradec Králové)

Cíl: V naší práci jsme se zaměřili na stanovení změn plasmatických hodnot solubilní ligandy CD40 (slCD40), extracelulární matrixové metaloproteinázy 2,...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚLOHA SESTRY PŘI PREVENCI KONTRASTNÍ NEFROPATIE U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH ANGIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S PŘÍPADNOU INTERVENCÍ NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH. ROZPOZNÁNÍ RIZIKOVÝCH PACIENTŮ A JEJICH PŘÍPRAVA K VÝKONU

B. Černá (Ostrava)

Abstrakt: Kontrastní látky podávané  v průběhu angiografických vyšetření a u pacientů podstupujících srdeční katetrizaci mohou způsobit akutní zhoršení renálních funkcí až...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE-CÍLE STUDIE PRAGUE 9

V. Kočka, P. Widimský, F. Lehár, J. Veselka, L. Pešl, P. Formánek, J. Šťásek, A. Herman, P. Červinka, F. Holm (Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec)

Ischemická mitrální regurgitace (IMR) je definována přítomností významné koronární nemoci (nejčastěji i stavem po infarktu myokardu) a absencí strukturálních změn...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ U PACIENTOV PO IMPLANTÁCII PREDSIEŇOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORA

J. Červeň, J. Kollár, M. Mokáň (Turčianske Teplice, SR, Martin, SR)

Úvod: V  liečbe a prevencii rekurencie fibrilácie predsiení (FP) spojenej so symptomatickou dysfunkciou sínusového uzla je jednou z možností  kombinovaného...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VZTAH POHLAVÍ A RIZIKA KOMOROVÉ TACHYKARDIE VYŽADUJÍCÍ TERAPII IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOREM

L. Burianová, D. Patel, M. Chung, M. Kanj, D. Martin (Praha, Cleveland, Ohio, United States)

Cíl: Pohlaví je spojováno s různou incidencí arytmií různých typů. Epidemiologické studie naznačují, že ženy mají nižší riziko komorových arytmií než...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY UNIPROCEDURÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ LASER-BALONOVÉ KATETROVÉ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, A. Raviele, A. Natale, K. Kuck (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States, Venice, Italy, Cleveland, Ohio, United States, Hamburg, Germany)

Úvod: Během katetrizační ablace fibrilace síní je obvykle technicky obtížné aplikovat kontinuální ablační lezi k dosažení elektrické izolace plicních žil....

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OSUD NEMOCNÝCH PO KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACI PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU, LÉČENÝCH PCI NA IKK FN BRNO

J. Kaňovský, S. Janoušek, J. Pařenica, P. Kala, P. Neugebauer, P. Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pacienti, u nichž vznikne jako komplikace akutního infarktu myokardu (AIM) zástava krevního oběhu, jsou skupinou, jejichž léčba patří k nejobtížnějším...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

UZÁVĚR MÍSTA PUNKCE A.SUBCLAVIA SYSTÉMEM ANGIOSEAL U NEMOCNÉHO S KOMBINOVANOU ANTIKOAGULAČNÍ A ANTIAGREGAČNÍ LÉČBOU

D. Horák, V. Hraboš (Plzeň)

K uzávěru místa punkce femorální arterie po koronární intervenci lze použít, kromě manuální/mechanické komprese, několik systémů (AngioSeal, VasoSeal, Perclose), které...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress