Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8371 - 8400

MYXOM - SRDEČNÍ TUMOR, KAZUISTIKA

M. Brenner, I. Nováková, Ž. Raichlová, P. Ševčíková, A. Krüger (Praha)

Myxom je srdeční tumor, vyskytující se velmi vzácně a z 85% je benigní povahy.Tento tumor je nejčastěji lokalizován v levé...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ DYNAMIKY TRANSPORTNÍ FUNKCE A REMODELACE LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ PO ÚSPĚŠNÉ ENDOSKOPICKÉ MIKROVLNNÉ EPIKARDIÁLNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL RN

Z. Peroutka, P. Osmančík, Z. Straka, M. Pěnička, P. Budera, M. Herold, H. Línková (Praha)

Cíl: Posouzení dynamiky transportní funkce a remodelace levé síně po úspěšném provedení endoskopické mikrovlnné epikardiální izolace plicních žil u pacientů s...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI CLOPIDOGRELU U PACIENTŮ S HEMODYNAMICKY STABILNÍM VS. HEMODYNAMICKY NESTABILNÍM AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

P. Osmančík, K. Hulíková, R. Jirmář, Z. Peroutka, F. Bednář, P. Widimský (Praha)

Cíl:Clopidogrel představuje snandard v léčbě pacientů se STEMI léčených přímou PCI.  Jako prodrug musí však být metabolizován do své aktivní...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KOREKCE EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

R. Gebauer, Š. Černý, P. Pavel, J. Popelová, B. Hučín, P. Jehlička, J. Škovránek (Praha)

Cíl: Zhodnocení výsledků korekce pacientů s Ebsteinovou anomálií operovaných v programu péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou . Soubor pacientů...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACÍ – VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ

A. Bulava, J. Lukl, M. Hutyra, D. Marek (České Budějovice, Olomouc)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) se ukázala být velice účinnou léčebnou strategií u pacientů s těžkým chronickým srdečním selháním (CHSS).Cíl...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

JAK NEPŘEHLÉDNOUT AMYLOIDÓZU PŘI ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ

E. Mandysová, P. Niederle, M. Táborský (Praha)

λEchokardiografické vyšetření je považováno za metodu volby v neinvazivní diagnostice nemocných se srdeční amyloidózou. Při klasickém dvojrozměrném zobrazení se u...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KALCIOVÉ SKORE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ V HODNOCENÍ AORTÁLNÍ STENÓZY: VZTAH KE KONGENITÁLNÍ MORFOLOGII CHLOPNĚ

K. Linhartová, J. Ferda, B. Kreuzberg (Praha, Plzeň)

Úvod: Časná léze aortální chlopně, připomíná stavbou aterosklerotický plát, progrese ke stenóze je však spojena s kalcifikací cípů.  U bikuspidální...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ZOBRAZENÍ POISCHEMICKÉHO OMRÁČENÍ POMOCÍ GATED SPECT UMOŽŇUJE DALŠÍ STRATIFIKACI RIZIKA U PACIENTŮ S NORMÁLNÍ POZÁTĚŽOVOU PERFUZÍ RESP. S JEJÍ MÍRNOU REVERZIBILNÍ PORUCHOU

M. Kamínek, I. Metelková, M. Budíková, H. Študentová, E. Sovová, J. Lukl (Olomouc)

Cíl: Posoudit možnosti stratifikace rizika pomocí kvantitativních parametrů poskytovaných zátěžovým gated  SPECT vyšetřením.Metodika: Retrospektivní analyza souboru 402 pacientů: 284 mužů,...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE DIASTOLICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Meluzín (Brno)

Cíl: Cílem tohoto souhrnného sdělení je podat přehled o úloze echokardiografie v diagnostice diastolického srdečního selhání.Současný stav znalostí o dané...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

RUPTURA PAPILÁRNÍHO SVALU S HEMODYNAMICKY VÝZNAMNOU MITRÁLNÍ INSUFICIENCÍ JAKO DŮSLEDEK ATYPICKY PROBÍHAJÍCÍHO INFARKTU MYOKARDU U 31 LETÉHO MUŽE

J. Samlík, R. Brát, T. Daněk, J. Gloger (Ostrava-Poruba)

Cíl: Cílem naší kazuistiky je ukázat na úskalí diagnostiky a léčby této komplikace akutního infarktu myokardu (AIM) u mladého muže...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KORONÁRNÍ EMBOLIE JAKO PŘÍČINA STEMI U DOPOSUD NEDIAGNOSTIKOVANÉ VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ INSUFICIENCE A FIBRILACE SÍNÍ

J. Čepelová, J. Škvařil, P. Jarkovský, M. Zavoral (Praha)

             Koronární embolie je považována za vzácnou příčinu akutního IM. Vzhledem k netypickým klinickým projevům, odlišné lokalizaci ST změn na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

BIOCHEMICKÝ ODHAD TRVÁNÍ MYOKARDIÁLNÍ NEKROSY KOMBINACÍ SPECIFICKÝCH BIOCHEMICKÝCH KARDIOMARKERŮ HUMAN HEART-TYPE FATTY ACID-BINDING PROTEIN A TROPONINU I

J. Vondrák, P. Vojtíšek, J. Kvasnička (Pardubice)

Použití dvou specifických biochemických kardiomarkerů Human Heart-type fatty acid binding proteinu (H-FABP) a Troponinu I (TnI) na testovací destičce INLAB...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ - ROLE SESTRY NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

L. Jančíková, R. Trčková, K. Pavlíková, D. Wichterle, A. Linhart (Praha)

Radiofrekvenční ablace fibrilace síní je katetrizační výkon,který má vysokou úspěšnost v léčbě především paroxysmální fibrilace síní u symptomatických pacientů s...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV ZNEUŽÍVÁNÍ ILEGÁLNÍCH DROG NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

R. Trčková, R. Doneeová, A. Linhart, J. Šimek (Praha)

Zneužívání ilegálních drog může vést k řadě často opomíjených kardiovaskulárních komplikací. Diagnostiku často komplikuje neochota nemocných ke spolupráci, zatajování příčin...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA A ŘEŠENÍ SRDEČNÍCH VROZENÝCH VAD - DSS, PFO V DOSPĚLOSTI POMOCÍ INTERVENČNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

P. Vrábelová, I. Šuranová, M. Boušková, P. Kmoníček (Praha)

Jde o metodu , kdy za pomocí speciálního okluderu se uzavírají defekty septa síní a patentního foramen ovále.Na našem oddělení...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM DŮSLEDNÉ KOMPENZACE ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE VE VYŠŠÍM VĚKU NA SNÍŽENÍ RIZIKA FATÁLNÍCH KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD A NÁHLÉ SMRTI - KAZUISTIKA

J. Čepelová, M. Zavoral (Praha)

       Prevalence hypertenze ve stáří stoupá a její důsledná léčba je podceňována. Nedostatečně léčená hypertenze může vést ke strukturnímu postižení...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

COMPARATIVE STUDY OF AUGMENTATION INDEX MEASURED BY AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC DEVICES

M. Patraulea, O. Mayer jr., M. Dolejšová, J. Filipovský (Plzeň)

Background:  Recent studies emphasizing the significance of vessel wall estimation properties of large arteries not only for research purposes, but...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

THE –11377 C>G PROMOTER VARIANT OF THE ADIPONECTIN GENE PREDICTS VASCULAR EVENTS IN MALE CORONARY PATIENTS

G. Höfle, A. Mündlein, C. H. Saely, L. Risch, P. Rein, L. Koch, F. Schmid, S. Aczel, T. Marte, P. Langer (Feldkirch, Austria)

Background: Low serum levels of the adipocyte-derived peptide adiponectin are associated with obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. The...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

N-TERMINAL PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE PREDICTS EXERCISE TOLERANCE IN HEART TRANSPLANT RECIPIENTS

B. Stanek, A. Aliabadi, S. Rödler, M. Grimm (Wien, Austria)

The diagnostic value of N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) after heart transplantation (HTx) is still incompletely understood. As certain graft...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

BENEFICIAL EFFECT OF COMBINED (INTRAMYOCARDIAL AND INTRACORONARY) BONE MARROW-DERIVED STEM CELLS THERAPY IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC HEART DISEASE AND SEVERLY DEPRESSED LEFT VENTRICULAR FUNCTION

S. Charwat, M. Gyöngyösi, G. Beran, I. Lang, M. Dettke, H. Sochor, N. Nyolczas, D. Glogar (Wien, Austria)

Background: Implantation of bone marrow-derived stem cells (BM-SCs) into the failing heart may be a promising approach for cardiac regeneration...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

CIRCADIAN RHYTM OF HEART RATE TURBULENCE IN HEALTHY SUBJECTS

P. Trčka, M. Sepši, M. Kozák, L. Křivan, M. Kýr, J. Vlašínová (Brno)

Objective: To detect the parameters of circadian rhytmicity of heart rate turbulence (HRT) in a group of patients without organic...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

BETTER CONTROL OF HYPERTENSION IN PATIENTS WITH PACEMAKER?

L. Kubková, J. Špinar, J. Vlašínová, K. Prymusová, J. Kaňovský, M. Šebo, R. Miklík, E. Dvořáková, A. Tomášek, V. Musil (Brno)

Aim: To evaluate the influence of pacing on blood pressure level (BP) in patients treated for hypertension. Study Group and...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

THERAPY OF ANGINA PECTORIS IN OUT-PATIENTS – PERSISTANCE OF INTERSEXUAL DIFFERENCES

J. Lietava, A. Vachulová, M. Čaprnda, Z. Risznyovszki, V. Kosmálová, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Pharmacological analysis from 90-ties demonstrated unapropriate structure of therapy of angina pectoris with preponderance of trinitrate therapy and deficiency...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

EFFECT OF SHORT TERM SUPPLEMENTATION WITH MULTIVITAMINS CONTAINING MARGARINE ON VITAMIN AND LIPID SPECTRUM STATUS IN OLDER PATIENTS WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA

V. Kosmálová, J. Lietava, Z. Risnyovszki, B. Desatová, P. Blažíček, J. Čelko (Bratislava, SR)

Introduction. Functional food is expected  to improve risk of cardiovascular mortality and morbidity, however, their effect is unsatisfactorily documented. The...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

PULMONARY EMBOLISM AND FEVER: WHEN SHOULD I THINK TO RIGHT-SIDED INFECTIVE ENDOCARDITIS?

G. Nucifora, L. Badano, F. Hysko, P. Fioretti (Udine, Italy)

Low-grade short-lived fever in pulmonary embolism is usually a benign sign and does not need further investigation. Contrariwise, high-grade fever...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

ACCURACY OF REAL-TIME 3D ECHOCARDIOGRAPHY IN ASSESSING THE ANATOMY OF THE MITRAL VALVE IN PATIENTS UNDERGOING SURGERY FOR SEVERE DEGENERATIVE MITRAL REGURGITATION

M. Cinello, L. Badano, N. Pezzutto, D. Pavoni, R. Marinigh, P. Gianfagna, P. Fioretti (Udine, Italy)

Background. Accurate preoperative assessment of mitral valve (MV) morphology and function is essential to predict the likelihood of surgical repair and plan...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

PEDOF PROBE MEASUREMENT OF PEAK VELOCITY AVOIDS MISCLASSIFICATION OF AORTIC STENOSIS SEVERITY IN TWENTY-FIVE PERCENT OF PATIENTS WITH AORTIC STENOSIS

R. Marinigh, L. Badano, M. Cinello, D. Pavoni, N. Pezzutto, P. Gianfagna, P. Fioretti (Udine, Italy, Udine)

PURPOSE The constraint of time allotted to perform echo examinations, and continuous miniaturization and improvement of signal-to-noise ratio of modern...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

EVALUATION OF THE RIGHT VENTRICULAR FUNCTION BY STRAIN IN HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY AFTER SEPTAL ABLATION

D. Zemánek, J. Veselka, P. Tomašov, M. Sedláková, K. Linhartova (Praha)

Background: Strain has been proposed as a sensitive tool to detect early systolic function abnormalities in hypertrophic cardiomyopathy (HCM). We...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

IDENTIFICATION A NOVEL MUTATION OF TROPONIN-T GENE CAUSING MALIGNANT FORM OF HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

L. Losonczi, K. Kádár, R. Sepp, K. Németh, C. Földesi, M. Csanády, G. Fekete (Budapest, Hungary, Szeged, Hungary, Budapest)

Objectives: Genetic origin is important in the development of hypertrophic cardiomyopathy (HCM) which is characterized by myocardial hypertrophy and rhythm...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

EFFECT OF ACUTE CELLULAR REJECTION AFTER HEART TRANSPLANTATION

J. Vymětalová, B. Dufková, I. Málek (Praha)

Purpose: In patients after heart transplantation the role of moderate acute cellular rejection(Banff 2) without clinical and echocardiographic manifestation is...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria