Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8341 - 8370

DOPPLEROVSKÝ ODHAD PLICNÍ VASKULÁRNÍ REZISTENCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

T. Paleček, D. Ambrož, P. Jansa, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl: Plicní vaskulární rezistence (PVR) je důležitou hemodynamickou veličinou v managementu řady onemocnění. Přesné stanovení PVR je možné pouze...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ – ROČNÍ MORTALITA S OHLEDEM NA RIZIKOVÉ FAKTORY

E. Hlavinová, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, J. Špinar (Brno)

Cíle: Zjistit roční mortalitu u pacientů s dg. chronického srdečního selhání (CHSS) a stanovit rizikové faktory, které se mohou podílet...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA ZÁVAŽNÉ PLICNÍ HYPERTENSE SILDENAFILEM U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM, KANDIDÁTA TRANSPLANTACE SRDCE - KAZUISTIKA

M. Cihlová, H. Al-Hiti, V. Melenovský, I. Málek (Strakonice)

Úvod:Plicní hypertense (PH) je definována trvalým zvýšením středního tlaku v a. pulmonalis (AP) nad 20mmHg v klidu a nad 30mmHg...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA S DEHISCENCÍ STERNA A APLIKACE V.A.C. SYSTÉMU

M. Kropáčová, P. Zábranská, J. Omastová (Olomouc)

     Naše přednáška pojednává o klientovi, který byl hospitalizován u svého spádového kardiloga, který klientovi doporučil pro již několik let...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ V POKROČILÉM VĚKU

L. Špinarová (Brno)

Chronické srdeční selhání (CHSS) se v evropských zemích vyskytuje u 0,4 - 2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

ZMĚNA SRDEČNÍ FUNKCE V TĚŽKÉ SEPSI

A. Večeřová, K. Goričan, M. Kocík, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha)

Sepse je stav organismu, který reaguje celým souborem projevů na přítomnost infekce v těle. Jedná se o obranný mechanismus organismu,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KARDIORENÁLNÍ POSTIŽENÍ VE STÁŘÍ

F. Málek (Praha)

 Koexistence srdečního selhání a renální insuficience má velmi špatnou prognózu. Někteří autoři označují toto spojení jako kardiorenální syndrom – SCRS...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

PÉČE O PACIENTY PO MVP,TVP A CRYO MAZE

V. Kobková (Praha)

Cílem mé přednášky je představit péči o pacienty na kardiochirurgickém oddělení vnemocnici na Homolce. Začátkem své přednášky chci představit nejčastěji prováděné...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PŘÍČINY INTOLERANCE ANTIHYPERTENZIV

K. Kluz , M. Tesák, P. Vysočanová, L. Kubková, J. Kaňovský, J. Špinar (Třinec, Třebíč, Brno)

Cíl : Zjistit počet a příčinu intolerancí antihypertezních léků u pacientů navštěvujících specializovanou ambulanci. Metodika : Retrospektivní analýza dat z ambulantních...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SYNDROM TAKO-TSUBO - STRESEM INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE

K. Kluz , T. Zatočil, P. Kala, M. Tesák, L. Kubková, J. Kaňovský, J. Špinar (Třinec, Brno, Třebíč)

Cíl : kazuistické sdělení – popis Tako-Tsubo kardiomyopatieMetodika a výsledky : Byli sledováni 2 pacienti (muž 72 let, anamnéza: hypertenze,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA A PROBLEMATIKA ADAPTACE NA NOVÉM PRACOVIŠTI KATETRIZAČNÍ SÁL VERZUS LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ ARO Z POHLEDU SESTRY

R. Jakl Hübšmanová, V. Kupcová (Hradec Králové, Praha)

Cíl: Problematika změny oboru a tím i získávání nových zkušeností v nových oblastech zdravotnictví je pro sestru jednou z nejdůležitějších etap...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ON-PUMP VS. OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING - A SINGLE SURGEON EXPERIENCE

M. Gwozdziewicz, P. Olšak, M. Elfmárk, M. Troubil, M. Benčat, I. Fluger, V. Lonsky (Olomouc)

AbstractObjectives. Off-pump coronary bypass grafting (OPCAB) is a routine method of heart revascularization, but its superiority over conventional on-pump coronary...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

METABOLICKÝ SYNDROM INZULÍNOVÉ RESISTENCE V OBECNÉ POPULACI – TERÉNNÍ VÝZKUM 2007

B. Nussbaumerová, H. Rosolová (Plzeň)

Institut metabolického syndromu se systematicky zabývá problematikou zejména kardiovaskulárních civilizačních onemocnění. Projekt byl narozdíl od předchozích výzkumů zaměřen na kardiovaskulární...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

NÁMAHOU DEBLOKOVANÁ FIBRILACE SÍNÍ JAKO PŘÍČINA SYNKOPY - KAZUISTIKA

J. Davídková, A. Bulava, J. Haniš, F. Toušek (České Budějovice)

Popisujeme případ 50letého muže s bohatou kardiální anamnézou přijatého do kardiocentra pro opakovanou synkopu při námaze. Jednalo se o pacienta...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

POSTDILATACE LÉKOVÝCH STENTŮ A DLOUHODOBÝ OSUD NEMOCNÝCH

I. Varvařovský, J. Matějka, A. Herman, V. Rozsíval (Pardubice)

Cíl studie: Dlouhodobá bezpečnost lékových stentů může být ovlivněna vlastním způsobem provedení koronární angioplastiky (PCI). Metodika:Retrospektivní studie 169 nemocných, kterým...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

OVLIVŇUJE ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ DLOUHODOBÝ VÝVOJ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ? RN

M. Jozífová, R. Cífková, V. Lánská, Z. Škodová, V. Adámková, R. Poledne (Praha)

Úroveň dosaženého vzdělání výrazně ovlivňuje antropometrické parametry v populaci.Cílem sdělení je zjistit zda vzdělání ovlivnilo 10 letý vývoj antropometrických parametrů...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TRVALÁ KARDIOSTIMULACE A PÉČE O PACIENTA

J. Luxová (Praha)

V mojí přednášce se budu věnovat problematice trvalé kardiostimulace na našem pracovišti. O rozdělení, typech a především péči o pacienta...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ZÍSKANÉ CHLOPENNÍ VADY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ V DIALYZAČNÍM PROGRAMU

E. Koudelková (Praha)

  Chronická renální  insuficience (CHRI) patří mezi rizikové faktory předčasného vzniku degenerativních chlopenních vad, především kalcifikované aortální stenózy a mitrální...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

INFEKCE TOXOPLASMOU GONDII PO TRANSPLANTACI SRDCE

M. Podzimková, I. Málek, L. Hošková, J. Vrbská (Praha)

   Onemocnění toxoplasmózou může být závažnou komplikací po srdeční transplantaci. Člověk se obvykle infikuje potravou, dále transplacentárně, zdrojem infekce může...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ TEPENNÝ UZÁVĚR HORNÍ KONČETINY ZPŮSOBENÝ PARADOXNÍ EMBOLIZACI PŘES FORAMEN OVALE APERTUM U PACIENTKY S TROMBOEMBOLICKOU NEMOCÍ

D. Škombárová, T. Brychta, J. Špinar (Kyjov, Brno)

Úvod: Otevřené foramen ovale umožnuje přechod trombů vzniklých ve venozním systému do velkého oběhu, kde vyvolávají příznaky systémové embolizace. Aby...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PRIMOMANIFESTACE TOXICKÉHO ADENOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POD OBRAZEM AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU A SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – RIZIKO VYVOLÁNÍ TYREOTOXIKÓZY PŘI PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY

D. Škombárová, J. Špinar (Kyjov, Brno)

Úvod: Prezentací kazuistiky upozorňujeme na riziko podání jodových kontrastních látek u starších pacientů např. při koronarografii , u kterých může...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

FYZICKÁ KONDICE U VYSOCE SPECIFICKÉHO SOUBORU POPULACE - TRÉNOVANÝCH JEDINCŮ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

K. Navrátil (Olomouc)

V roce 2007 jsme v období  květen až prosinec provedly na oddělení Funkční diagnostiky VN Olomouc celkem 305 zátěžových vyšetření...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

STENOSY A UZÁVĚRY RENÁLNÍCH TEPEN

R. Kološová, K. Zeman, I. Pavlas, V. Mrózek, T. Gistinger, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Cíl: V práci se zabýváme možnostmi neinvasivní diagnostiky patologie renálních tepen (RA) s důrazem na Dopplerovská vyšetření. Soubor a metodika :...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA NA KONTRAPULZÁTORU - KAZUISTIKA

E. Zvolská, M. Fišerová (Praha)

Kazuistika o ošetřovatelské péči pacienta na kontrapulzátoru. Autorem teorie (první části přednášky je Marta Fišerová) a já jsem přednášející druhé...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PACIENT, KLÍČOVÝ HRÁČ TÝMU

T. Pečánková, P. Povolná, D. Machálková (Praha)

Tato přednáška je zaměřena na všeobecný postup při edukaci pacientů. Na co se zaměřujeme, jak k pacientovi přistujpujeme, čeho a čemu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

DOČASNÁ KARDIOSTIMULACE A PÉČE O PACIENTA

V. Tomanová (Praha)

Pokud srdce nemá patřičný vlastní rytmus a komory nestačí přečerpat dostatečný objem krve, pak je indikováno použití umělých srdčních stimulátorů. Protože...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KALCIFIKACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ JE SPOJENA SE ZVÝŠENOU HLADINOU PARATHORMONU A SNÍŽENOU HLADINOU VITAMINU D U PACIENTŮ S KORONÁRNÍ NEMOCÍ

G. Štěrbáková, K. Linhartová, J. Veselka, J. Racek, L. Trefil (Plzeň, Praha)

Úvod: Časná léze aortální stenózy (AS) se podobá aterosklerotickému plátu, hlavním rysem progrese vady je však kalcifikace. Parathormon (PTH) a vitamin...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PACIENT AGRESOR

B. Součková (Praha)

Tato přednáška pojednává o pacientech, kteří jsou díky svému stavu, způsobeném jakýmkoliv podnětem, agresivní.  Nezabývá se jen agresivitou jako takovou, ale i...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE - TEORIE A PÉČE O PACIENTA

M. Fišerová, E. Zvolská (Praha)

V současné době patří kontrapulzace mezi standardní mechanické podpory selhávajícího oběhu. Má svoje nezastupitelné místo v intervenční léčbě akutního srdečního...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KOUŘENÍ JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR ICHS A ROLE SESTER

K. Křenková (Praha)

Kouření jako rizikový faktor ICHS Po mnoho let si lidé kouření spojovali s onemocněním plic, zvláště s rakovinou, dnes je však...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS