Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8131 - 8160

HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ KALCIA U JEDNOTLIVÝCH KVALITATIVNÍCH TYPŮ POSTIŽENÍ KORONÁRNÍCH TEPEN ATEROSKLERÓZOU

J. Knot, P. Toušek, K. Čurila, R. Petr, P. Widimský (Praha)

Stanovení množství kalcia ve stěnách koronárních tepen přináší aditivní informace k tradičním rizikovým faktorům pro predikci celkové mortality u pacientů...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

TOTÁLNĚ ENDOSKOPICKÝ ROBOTICKY PROVEDENÝ AORTOKORONÁRNÍ BYPASS LIMA-RIA (TECAB). REÁLNÝ SOUPEŘ PRO PCI RIA?

Š. Černý, J. Marounek, P. Formánek, D. Doubek, P. Jehlička, S. Horáková, M. Lacinová, J. Bonatti (Praha, Innsbruck, Austria)

ÚVOD: PCI intervence na proximálním úseku RIA představuje jeden z  nejčastěji prováděných zákroků v intervenční kardiologii. Robotická technologie, která vstoupila...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE, KOMBINOVANÉ VÝKONY, INDIKACE, ČASNÉ VÝSLEDKY

J. Lindner, P. Jansa, J. Kunstýř, S. Heller, T. Grus, T. Paleček, J. Bláha, M. Aschermann, J. Tošovský, A. Linhart (Praha)

ÚvodPacienti s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTECH) profitují v indikovaných případech s endarterektomie plicnice (PEA). Část těchto pacientů má současně...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ IM Z UZÁVĚRU RC, RESP. RMS VE VZTAHU K DIREKTNÍ PCI

M. Paďour, M. Novotná, R. Ondrejčák, M. Škvařilová (Karlovy Vary)

Cíl: Určit možnosti jak zrychlit a zracionalizovat diagnostický proces, tak aby záchyt a časnost intervence IM z akutního uzávěru RC...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

GIGANTICKÁ DILATACE LEVÉ SÍNĚ U PACIENTKY PO NÁHRADĚ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ KULIČKOVOU PROTÉZOU V R.1976

M. Benčat, M. Troubil, P. Němec, M. Kaláb (Olomouc)

Presentujeme  případ pacientky operované  v r. 1976 pro kombinovanou porevmatickou  mitrální vadu. V srpnu  2006 byla  echokardiograficky zjištěná hemodynamicky  velmi ...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ANGIO- SEAL A JEHO POUŽITIE V INVAZÍVNEJ KARDIOLÓGII

K. Ladecká (Banská Bystrica, SR)

ÚVOD: Na našom pracovisku invazívnej kardiológie  sa v roku 2007 urobilo 2808 koronarografických vyšetrení a 1466 angioplastík. CIEĽ: Priblížiť metódu uzáveru...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

LEVÝ RADIÁLNÍ PŘÍSTUP U KORONÁRNÍCH KATETRIZACÍ A INTERVENCÍ VČETNĚ PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ST ELEVACEMI

H. Burdová, V. Johánková, J. Šindelář, M. Kohoutová, L. Halámková, Z. Dezortová, I. Bernat (Plzeň)

Na našem pracovišti bylo v roce 2007 provedeno 70% koronarografií (tj. přes 1700) a 60% koronárních intervencí (n=604) radiálním přístupem...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTY PO TRANSPLANTACI SRDCE

J. Holakovská (Praha)

Sdělení popisuje specifika ošetřovatelské péče u pacientů po transplantaci srdce. Seznamuje s nejčastěji používanými ošetřovatelskými diagnozami, poukazuje na problémy imunosuprese...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

10- LETÉ ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM FLEKAINIDU V PROFYLAXI RECIDIV FIBRILACE SÍNÍ

R. Krausová, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

V současné době je pozornost v léčbě fibrilace síní (FS) věnována především přístupům nefarmakologickým. Přesto je zatím většina pacientů léčena...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KOMPLETNÍ REVASKULARIZACE MYOKARDU TEPENNÝMI ŠTĚPY

R. Špunda, T. Urban, M. Semrád, M. Špaček, T. Prskavec, M. Salmay, J. Tošovský (Praha)

Chirurgická revaskularizace tepennými štěpy byla v minulosti indikována u mladších pacientů s odůvodněním lepší dlouhodobé průchodnosti tepenných bypassů. Dnes je...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA STARŠÍ NEMOCNÉ S PERSISTUJÍCÍ BOTALOVOU DUČEJÍ S VÝZNAMNÝM LEVOPRAVÝM ZKRATEM A UZAVŘENÍM AMPLATZOVÝM OCCLUDEREM

J. Šťastný, T. Marek, M. Želízko (Praha)

Otevřená tepenná dučej (PDA) představuje asi 5-10% všech vrozených srdečních vad, ženy jsou postiženy asi 2xčastěji. V dospělosti se s...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

HEMODYNAMICKÉ ZMĚNY PŘI ODLOŽENÉM UZÁVĚRU HRUDNÍKU U NOVOROZENCŮ PO OPERACI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

P. Vojtovič, T. Tláskal, M. Selko, J. Hostaša, V. Chaloupecký, O. Reich, R. Gebauer, T. Matějka (Praha)

U novorozenců po radikální operaci vrozené srdeční vady (VSV) necháváme v indikovaných případech otevřený hrudník jako prevenci nízkého srdečního výdeje....

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

REDUKCE KOMOROVÉ STIMULACE U NEMOCNÝCH S ICD SE SOUČASNOU BRADYKARDICKOU INDIKACÍ TRVALÉ KARDIOSTIMULACE

D. Benešová, M. Procházková, J. Macourková (Praha)

Úvod:Řada velkých studií prokázala nepříznivý efekt komorové apikální stimulace u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční a současnou bradykardickou indikací...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ EFEKTIVITY A BEZPEČNOSTI INTRAKORONÁRNÍ APLIKACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U PACIENTŮ S ANTEROEXTENZIVNÍM INFARKTEM MYOKARDU S DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY. VÝSLEDKY DVOULETÉHO SLEDOVÁNÍ

H. Skalická, J. Horák, A. Linhart, M. Aschermann, M. Pěnička, P. Kobylka, T. Paleček (Praha)

Úvod a cíl: Intrakoronární aplikace mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) je prováděna ve snaze o potenciaci regenerace poinfarktově poškozeného myokardu,...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KORONÁRNÍ ARTERIÁLNÍ EKTAZIE POSTIHUJÍCÍ LEVOU VĚNČITOU TEPNU

P. Jarkovský, J. Škvařil, M. Černohous, M. Zavoral (Praha)

Úvod:Koronární arteriální ektazie jsou dlouhodobě známým nálezem  u 1,2-5% nemocných, podstupujících koronarografické vyšetření.  Jsou spojeny  často s koronární aterosklerozou, ale...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ PROXIMÁLNÍ AORTÁLNÍ DISEKCE PENETRUJÍCÍ DO LEVÉ SÍNĚ S HYPERMOBILNÍM TROMBEM

I. Sovová, M. Benčat, J. Václavík, M. Hutyra, V. Lonský, J. Lukl (Olomouc)

V  kazuistice prezentujeme  42-letého pacienta se suspektním Marfanovým syndromem přeloženého ze spádového interního oddělení do našeho kardiocentra pro 1 týden...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

STIMULAČNÍ SYSTÉM ENRHYTHM MRI SURE SCAN: BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ MRI U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREMRN

L. Homolová, P. Rošák, K. Kemzová (Praha)

Úvod:Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) představuje dnes dle platných doporučení absolutní kontraindikaci pro nemocné s implantovaným kardiostimulátorem(KS) resp.kardioverterem-defibrilátorem(ICD).Přesto existuje řada sdělení,která...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE

J. Najmanová, M. ALEXOVÁ (Praha 4)

  V našem sdělení uvádíme všeobecné informace o transplantacích srdce (TxS), přehled TxS v IKEM v letech 1984 – 2008. Odpovídá...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

HOMOCYSTEIN A RYCHLOST PULSOVÉ VLNY U NEMOCNÝCH S HYPERTENZÍ A METABOLICKÝM SYNDROMEM

J. Hanuš, J. Špác, H. Němcová, M. Souček (Brno)

Cíl: Metabolický syndrom (MS) je spojen se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Zvýšená hladina homocysteinu může vyvolávat inzulinovou rezistenci a může zvyšovat...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PERIPARTUM KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA

P. Pechurová (Znojmo)

Úvod: Peripartum kardiomyopatie je vzácné onemocnění charakterizované poruchou systolické funkce v souvislosti s těhotenstvím či období po porodu, při nepřítomnosti...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV PRENATÁLNÍ HEMODYNAMIKY NA VÝVOJ SRDCE U SYNDROMU TWIN-TO-TWIN TRANSFÚZE

H. Jičínská, H. Gardiner (Brno)

Úvod: Placentární cévní spojky u syndromu twin-to-twin transfúze (TTTS) u monochorioidálních vícečetných těhotenství umožňují transfúzi od dárce k příjemci vedoucí...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

EUFUNKČNÍ STRUMA JAKO PŘÍČINA TAKO TSUBO KARDIOMYOPATIE

P. Gajdoš, R. Rokyta, V. Pechman, I. Bernat (Plzeň)

Úvod:  ST elevace (STE) jsou jako magická formulace nejčastěji diagnosticky spojovány s akutním koronárním syndromem (AKS). Patofyziologie STE ale není...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NEINVAZIVNÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE

J. Mrňáková, O. Blahoutová (Liberec 1, Liberec)

Používání neinvazivní ventilace souvisí s rozvojem ventilace pozitivním přetlakem, která je známa již od konce 30. let minulého století.S nástupem...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MONITORACE LOKÁLNÍCH KOMPLIKACÍ PO SRDEČNÍCH KATETRIZACÍCH Z RADIÁLNÍ TEPNY NA STANDARDNÍM LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ

E. Krocová, V. Cimmermannová, S. Ebenstreitová, J. Macáková, I. Nováková, H. Lidická, R. Bednář, M. Hauer, M. Suckerová (Plzeň)

Pacienti plánovaně přijati ke koronární katetrizaci radiálním přístupem mohou být při nekomplikovaném průběhu propuštěni v den výkonu. V období 1.11....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TOTÁLNĚ ENDOSKOPICKÝ CHIRURGICKÝ UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ – ZAČÁTEK ÉRY ROBOTICKÉ KARDIOCHIRURGIE?

Š. Černý, J. Marounek, D. Doubek, P. Jehlička, J. Popelová, S. Horáková, M. Lacinová (Praha)

ÚVOD: Defekt septa síní (DSS) typu secundum je nejčastější vrozenou vadou v dospělosti.  V současnosti je většina defektů uzavírána katetrizačně....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ EKG

J. Banertová (Praha)

Některé arytmie se vyskytují jen občas, záchvatovitě, a proto je problém jezachytit při běžném ekg vyšetření. Projevují se jako bušení...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ COR PULMONALE JAKO PRIMOMANIFESTACE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

I. Kociánová, Z. Moťovská, B. Rosová, V. Mandys (Praha 4, Praha)

79letý pacient přijat pro námahovou dušnost, bez bolestí na hrudi. Na EKG fibrilace síní, 100/min, dle RTG S+P v dolních...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM FONDAPARINUXU JAKO STANDARDNÍHO LÉKU U AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ

M. Krejčová, K. Saparová (Znojmo)

Cíl: zhodnotit zkušenosti s novým antikoagulačním lékem fondaparinuxem v léčbě pacientů s akutními koronárními syndromy (AKS) z pohledu sestrySoubor: soubor...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POLYMORFISMUS V GENU PRO CHEMOKIN RANTES (-403 G/A) U ČESKÝCH A RUSKÝCH PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU

J. Petřková, I. Tereshchenko, F. Mrázek, M. Voevoda, J. Lukl, M. Petřek (Olomouc, Novosibirsk, Russian Federation)

Úvod:Infarkt myokardu (IM) vzniká převážně v důsledku koronární aterosklerózy s rupturou intimy a trombózou v místě plátu. Na rozvoji aterosklerózy...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

QT DYNAMICITA A ČAS DO OTEVŘENÍ INFARKTOVÉ TEPNY U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU S ST ELEVACEMI

I. Andršová, T. Novotný, M. Šišáková, M. Poloczek, I. Kyselová, A. Floriánová, P. Kala, O. Toman, P. Vít, J. Špinar (Brno)

Úvod: QT dynamicita je marker komorové depolarizace užívaný ke stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti.Cílem této studie bylo korelovat parametry QT...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS