Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8071 - 8100

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU SILDENAFILEM PŘED ENDARTEREKTOMIÍ PLICNICE U PACIENTŮ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

P. Jansa, J. Lindner, D. Ambrož, T. Paleček, M. Aschermann, A. Linhart, J. Marešová, P. Poláček, L. Jelínková (Praha)

ÚVOD. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév intraluminálně organizovanými tromby a remodelace plicních arteriol v...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

IDIOPATICKÁ PROPRANOLOL-SENZITIVNÍ KOMOROVÁ TACHYKARDIE Z LATERÁLNÍ STĚNY LEVÉ KOMORY ŘEŠENÁ KATETRIZAČNÍ ABLACÍ

J. Šimek, Š. Havránek, J. Gandalovičová, M. Pšenička, V. Bulková, D. Wichterle (Praha)

Kazuistika: 26-letý muž bez anamnézy srdečního onemocnění byl přijat pro recidivující  palpitace a presynkopální stavy při repetitivních bězích monomorfní širokokomplexové...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE A HYPERTENZE

H. Skalická, I. Karel (Praha)

Cílem sdělení je představit aktuální souhrn informací týkajících se echokardiografických vyšetření  hypertoniků Problematika je rozdělena do několika samostatných částí1. kdy je vhodné...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

SROVNÁNÍ TKÁŇOVÉ DOPPLEROVSKÉ A SPECKLE TRACKING ECHOKARDIOGRAFIE S MAGNETICKOU REZONANCÍ A SPECT MYOKARDU V PREDIKCI ROZSAHU A TRANSMURALITY SEGMENTÁRNÍ JIZVY

M. Hutyra, T. Skála, D. Horák, M. Kamínek, J. Lukl (Olomouc)

Úvod: Speckle tracking echokardiografie je nová metoda schopná hodnotit regionální deformaci.Cíl: Stanovení přesnosti parametrů TDI a STE (long. vrcholový systolický...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY V OBECNÉ POPULACI - ROZDÍLY MEZI MUŽI A ŽENAMI VE DVOU REGIONECH

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Šedová (mimo zam., Čáslav, Praha)

     V rámci vědeckovýzkumného interdisciplinárního pracoviště Centra biomedicínské informatiky jsou provozovány dvě ambulance preventivní kardiologie, a to v  Městské nemocnici...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ŠÍŘE KOMPLEXU INTIMA-MEDIA KAROTID SE NELIŠÍ U NEMOCNÝCH S AORTÁLNÍ STENÓZOU A OSTATNÍMI CHLOPENNÍMI VADAMI

J. Fiedler (Praha)

Úvod: Aortální stenóza vykazuje určité podobnosti s aterogenezí tepen.Cíl: Sonograficky změřit hodnoty tloušťky komplexu intima-medie (IMT) jako markeru pokročilosti aterosklerózy...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

LOW EFFICACY OF THERAPY OF METABOLIC SYNDROM BETWEEN OUT-WARD PATIENTS IN GENERAL PRACTISE IN SLOVAKIA

J. Lietava, V. Kosmálová, P. Turek, G. Fodor (Bratislava, Ottawa, Canada)

Purpose. Presence of metabolic syndrome (MS) increases risk of cardiovascular (CV) events about 3.5 times. In Slovakia with stable yearly CV mortality...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA RUPTURY KOMOROVÉHO SEPTA U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU – KAZUISTIKA

T. Grus, J. Lindner, V. Rohn, J. Tošovský, I. Vítková, G. Grusová (Praha, Praha 2)

Úvod: Ruptura interventrikulárního septa představuje závažnou komplikaci přibližně u 1% až 2% akutních infarktů myokardu a způsobuje asi 5% časných...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŠTĚPŮ PRO AORTOKORONÁRNÍ BYPASS

T. Grus, J. Lindner, V. Rohn, J. Tošovský, F. Mlejnský, K. Kubzová, G. Grusová (Praha, Praha 2)

Úvod:Endoskopický odběr štěpů pro aortokoronární bypass má oproti klasickému odběru celou řadu výhod, ale také úskalí. Je výrazně šetrnější k...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ ZNÁMKY HYPERTROFIE PRAVÉ KOMORY A JEJÍ REGRESE U PACIENTŮ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ LÉČENÝCH ENDARTEREKTOMIÍ PLICNICE

M. Vítovec, P. Poláček, D. Ambrož, T. Paleček, J. Lindner, P. Jansa, A. Linhart (Praha)

Elektrokardiografie (EKG) je v detekci hypertrofie pravé komory (HPK) metodou málo senzitivní, avšak vysoce specifickou. Chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH)...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

COMPARISON OF COCKROFT-GAULT FORMULA AND CREATININE LEVEL IN RISK STRATIFICATION OF OUT-WARD PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

V. Kosmálová, J. Lietava, E. Hirnerová (Bratislava, SR, Bratislava)

Introduction: Impaired renal function is an independent risk factor for cardiac events. For its evaluation is recommended to calculate glomerular filtration...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ZVÝŠENÍ B-TYP NATRIURETICKÉHO PEPTIDU PO REPROGRAMACI CHRONICKÉ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE NA STIMULACI IZOLOVANÉ PRAVÉ KOMORY

R. Hazuková, M. Pleskot, A. Havlíček (Hradec Králové, Pardubice)

Cíl: Zjistit zda se zhoršení hemodynamických parametrů o 2,0 až 4,8 mmHg navozené změnou chronické biventrikulární stimulace (BiVP) na stimulaci izolované...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

LEVOSIMENDAN V LÉČBĚ AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – VÝSLEDKY Z KARDIOLOGICKÉ KLINIKY

R. Miklík, J. Pařenica, M. Felšöci, J. Špinar (Brno)

Úvod:Levosimendan (LS) je srdeční kardiotonikum,tzv. kalciový senzitizér,působí i vasodilataci včetně koronárních tepen.Cíl:Zhodnotit používání LS u pacientů s akutním srdečním selháním...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POSTROMBOTICKÝ SYNDROM U PACIENTŮ PO ILEOFEMORÁLNÍ TROMBÓZE LÉČENÝCH LOKÁLNÍ TROMBOLYTICKOU TERAPIÍ VE FN BRNO

E. Maděrová, R. Souček, T. Zatočil, M. Tesák, J. Boudný, J. Sedmík, J. Hustý, J. Špinar (Brno)

Cíl: hodnocení výsledků léčby ileofemorálních trombóz (IFT) lokální trombolytickou terapií (LTL) a výskytu následného postrombotického syndromu (PST) Soubor:  Retrospektivně hodnoceno 20...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝVOJ POSTOJŮ A ZNALOSTÍ V PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČR

I. Koudelková (Praha)

Cílem mého sdělení je poukázat na vývoj postojů a znalostí v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v ČR v posledních letech.  Vysvětlení...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

JAK LZE ŘEŠIT VYSOKÉ DEFIBRILAČNÍ PRAHY IMPLANTOVANÉHO ICD

L. Galušková, M. Kubelková, J. Jakubcová (Praha)

Implantace ICD je zavedenou léčebnou metodou u nemocných se život ohrožujícími arytmiemi. Na závěr implantační procedury se navozením maligní arytmie...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

IMPACT OF ATHEROSCLEROTIC DISEASE PROGRESSION FOR REPEAT REVASCULARIZATION IN DIABETIC PATIENTS IN THE DRUG-ELUTING STENT ERA

P. Toušek, J. Oreglia, B. Farah, J. Fajadet (Praha, Toulouse, France)

Background : Impact of restenosis or atherosclerosis progression on revascularization in drug-eluting stent era is not well known. Aim :  To determinate if repeat revascularization...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

DETEKCE HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY ECHOKARDIOGRAFIÍ V NÁHODNĚ VYBRANÉM POPULAČNÍM VZORKU HYPERTONIKŮ: ROZDÍLY PODLE POUŽITÉ KONVENCE A ZPŮSOBU AKVIZICE

M. Vítovec, P. Poláček, J. Lubanda, A. Bani Hani, L. Goláň, J. Bruthans, R. Cífková, A. Linhart (Praha)

Hypertrofie levé komory (LK) je jedním z rizikových faktorů kardiovaskulární morbidity a mortality. Hlavní metodou kvantifikace hmotnosti LK zůstává echokardiografie, zejména...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

THORAKOSKOPICKÁ IMPLANTACE EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH ELEKTROD NA LATERÁLNÍ STĚNU LK PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

I. Skalský, T. Martinča, J. Kautzner, R. Čihák, J. Bytešník, J. Malý, J. Pirk (Praha)

Cíl Epikardiální implantace stimulačních elektrod je jedinou  možností pro zajištění stimulace LK při neúspěchu endokardiálního přístupu  kanylace koronárního sinu. Příčin  může...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TOXOPLASMOVÁ MYOKARDITIDA PO TRANSPLANTACI SRDCE

T. Gazdič, Y. Vymětalová, M. Podzimková, M. Kment, I. Málek (Praha)

Úvod: V současné době neexistují jednoznačná doporučení týkající se prevence toxoplazmové infekce u pacientů po ortotopické transplantaci srdce (OTS). Zdrojem...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

TRENDY CHIRURGIE CHLOPNÍ V POSLEDNÍCH LÉTECH

J. Tošovský, J. Hlubocký, M. Špaček, K. Kubzová, M. Semrád, T. Urban, V. Rohn, J. Lindner, V. Vondráček (Praha)

V posledních letech se výrazně mění spektrum nemocných i prováděných výkonů u pacientů indikovaných k operaci srdečních chlopní. Rovněž počty...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PROGNÓZY MUŽŮ A ŽEN PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

A. Tomášek, R. Adámková, S. Janoušek, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zjistit vztah mezi pohlavím, typem infarktu, způsobem léčby a mortalitou pacientů po prodělaném akutním infarktu myokardu (AIM). Soubor a...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SUCCESSFUL TREATMENT OF PULMONARY EMBOLISM WITH LARGE MOBILE THROMBUS IN THE RIGHT HEART BY LOW MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN IN AN ELDERLY MALE

P. Zajíček, M. Bublíková-Ličeníková, P. Prodělal (Valašské Meziříčí)

Detekce vlajícího trombu v pravostranných srdečních oddílech srdce je příležitostným nálezem u masivní a submasivní plicní embolie. Jeho zjištění je obvyklou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA: POPIS PŘÍPADU

R. Šimek, V. Jirásek, P. Pavel, P. Telekes (Liberec, Praha)

Hnisavá perikarditida je vzácné onemocnění perikardu způsobující srdečnítamponádu. Často se onemocnění vyvine během lokální nebo systémové infekce,zdroj však nemusí být...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REALITA STAVU SEKUNDÁRNÍ PREVENCE V REGIONÁLNÍ NEMOCNICI

H. Grünfeldová, M. Tomečková, V. Faltus, P. Hanuš, I. Svobodová, K. Charalampidi (Kutná Hora, Praha, Čáslav)

Referujeme o 63 pacientech hospitalizovaných v Městské nemocnici Čáslav s akutním koronárním syndromem v roce 2006. Zhodnotili jsme po ročním...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE PŘI AKUTNÍ CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU „NO-TOUCH AORTA“ TECHNIKOU

M. Špaček, R. Špunda, T. Urban, M. Semrád, J. Tošovský (Praha)

Úvod: Krvácivé komplikace jsou významným faktorem morbidity u kardiochirurgických pacientů. Zejména nemocní indikovaní k akutní chirurgické revaskularizaci myokardu jsou vystaveni...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ KOMPLIKACÍ FEMORÁLNÍHO A RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU U SRDEČNÍ DIAGNOSTICKÉ A INTERVENČNÍ KATETRIZACE: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE

R. Šimek, Z. Šembera, D. Horák, V. Hraboš (Liberec)

Srdeční katetrizace přístupem femorální tepny je provázenadle publikovaných metaanalýz od 2,2 % do 3,4 % lokálních cévních komplikací u manuální komprese a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SUPRAVENTRIKULÁRNÍ TACHYKARDIE O FREKVENCI 400/MIN LÉČENÁ RADIOFREKVENČNÍ KATÉTROVOU ABLACÍ – KAZUISTIKA

D. Karpianus, A. Bulava, F. Toušek, L. Pešl (České Budějovice)

Prezentujeme kazuistiku neobvykle rychlé AV nodální reentry tachykardie (AVNRT). 23 letá pacientka se čtyřletou anamnézou symptomatické paroxysmální tachykardie se zachycenou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REMODELACE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PŘI BIVENTRIKULÁRNÍ KOREKCI VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

T. Tláskal, V. Chaloupecký, J. Gilík (Praha)

Cíl. Zhodnocení zkušeností s remodelací pravé komory u vrozených srdečních vad s malou pravou komorou. Soubor a metodika. Při korekci...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV ENDARTEREKTOMIE PLICNICE NA FUNKČNÍ VÝKONNOST U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

D. Ambrož, P. Jansa, J. Lindner, T. Paleček, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl: Endarterektomie plicnice (PEA) je operační výkon, který spočívá v dezobliteraci plicního řečiště a může zásadním způsobem ovlivnit...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS