Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8041 - 8070

NĚMÁ ISCHEMIE - MYSLÍME NA NI DOSTATEČNĚ ?

V. Kopal, C. Chrástecký, P. Dulanský (Přerov)

     Výskyt němé ischemie je nejčastější především u starších nemocných či u pacientů s diabetem.Mezi další rizikovou skupinu patří nemocní...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

JAKÁ ÚSKALÍ NÁM BRÁNÍ V ÚSPĚŠNÉ IMPLANTACI LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY PŘI RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ ?

I. Nykl, M. Fiala, J. Chovančík, M. Branny (Třinec)

Úvod : Problémem resynchronizační léčby srdečního selhávání mimo otázku tzv." non responderů léčby" zůstává i skutečnost , že různá anatomická úskalí...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

MINIINVAZIVNÍ MIMOTĚLNÍ OBĚH VS.STANDARDNÍ MIMOTĚLNÍ OBĚH – ROZDÍLNÉ TECHNOLOGIE – ROZDÍLNÉ KLINICKÉ VÝSLEDKY?

V. Lonský, V. Svitek, J. Manďák, M. Bartoš, J. Kubíček, M. Volt, P. Valentová, J. Harrer, V. Brzek (Olomouc, Hradec Králové)

Úvod: Minimalizace současných systémů mimotělního oběhu (MO) představuje logický krok v jejich vývoji. Nové, kompletně uzavřené systémy, se skládají z...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

POKROČILÁ FORMA ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE PRAVÉ KOMORY: SROVNÁNÍ ZOBRAZOVACÍCH TECHNIK S PATOLOGICKO-ANATOMICKÝM NÁLEZEM

P. Peichl, R. Čihák, J. Tintěra, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC) je vrozené onemocnění charakterizované fibrolipomatózní přeměnou svaloviny pravé komory a paroxysmy komorových tachykardií (KT)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ROZDÍLY V KONTROLE KREVNÍHO TLAKU A V LÉČBĚ HYPERTENZE U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ

P. Vysočanová, M. Sepši, L. Kubková, K. Prymusová, J. Špinar (Brno)

Hypertenze (HT) a fibrilace síní (FiSi) patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním současnosti. Je známý fakt, že přítomnost hypertenze a její...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KDO KÁŽE VODU A PIJE VÍNO

V. Musil, Z. Pozdíšek, O. Ludka, M. Plachý, P. Balcárková, J. Špinar, P. Lokaj, M. Felšöci (Brno)

Cíl: Zhodnotit výskyt rizikových faktorů ICHS a kardiovaskulárního rizika dle Hearth score WHO u zdravotnické populaceSoubor a metodika: 1008 zdravotnických...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY PŘI KATETRIZACI Z RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU

S. Jurásková, J. Hodná, T. Kalfusová (Praha)

Mé sdělení je o úloze sestry při srdeční katetrizaci  z radiálního přístupu. Zmíním se o historii, o možných přístupech a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE NA VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ SE SYSTOLICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

T. Kára, M. Novák, J. Meluzín, M. Orban, Z. Nováková, J. Mullerová, P. Leinveber, M. Souček, J. Vítovec, V. Somers (Brno, Rochester, United States)

Pacienti se systolickou dysfunkcí levé srdeční komory mají  častý výskyt poruch dýchání ve spánku. Centrální a obstrukční spánkové apnoe jsou prognosticky...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ A RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PROPLACHOVÝM-DÁLKOVĚ MAGNETICKY NAVIGOVANÝM KATETREM V LÉČBĚ PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ A PERZISTENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ, INICIÁLNÍ ZKUŠENOST

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, L. Šedivá, J. Petrů, J. Kupec, M. Táborský (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States)

Úvod:Využitelnost systému dálkové magnetické navigace(RMT) v léčbě fibrilace síní(FiS) byla recentně prokázána,nicméně s limitovanou efektivitou při použití elektroanatomického mapování(EAM) neproplachovým...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY NAVAZUJÍCÍHO STUDIA ZSF JU

V. Adámková, V. Tothová (Praha, České Budějovice)

Úvod: V současné  době prochází naše zdravotnictví velkými změnami  a jednou z nich je nutnost vyhovět nové legislativě. Chápání zdravotní ...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

OVLIVŇUJE PŘÍTOMNOST KLASICKÝCH KARDIOVASKULÁRNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ DODRŽOVÁNÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ U PACIENTŮ S NSTEMI?

Z. Monhart, V. Faltus, H. Grünfeldová, P. Janský (Znojmo, Praha, Čáslav)

Cíl – zhodnotit dodržování doporučených farmakoterapeutických postupů (použití antiagregační a antikoagulační léčby, betablokátorů a statinů v prvních 24 hodinách po...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY V KARDIOLOGII PRO A PROTI

P. Prosecká, R. Prosecký (Brno)

Cílem je na základě literárních údajů a studií najít racionální přístup k potravinovým doplňkům, které jsou často pacienty užívány. Dostáváme...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

GENOVÝ POLYMORFISMUS ENOS -4A/B U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

V. Kincl, A. Vašků, J. Meluzín, R. Panovský, J. Seménka, L. Groch (Brno)

Cíl: Posoudit vztah polymorfismu -4a/b v genu pro eNOS k ischemické chorobě srdeční a k dalším rizikovým faktorůmSoubor pacientů: Celkem...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JAKO ALTERNATIVA ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U FIBRILACE SÍNÍ

J. Petrů, P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, J. Škoda, J. Kupec (Praha)

Úvod:Tromboembolické příhody patří mezi nejzávažnější komplikace fibrilace síní. Místem vzniku trombu bývá ve více než 90% ouško levé síně (LS)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PATOFYZIOLOGIE PLICNÍ HYPERTENZE U ZÍSKANÝCH CHLOPENNÍCH VAD

M. Brtko (Hradec Králové)

Plicní hypertenze u srdečních vad může být způsobena zvýšeným plicním průtokem, zvýšeným plicním žilním tlakem nebo zvýšenou plicní vaskulární rezistencí....

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Plicní cirkulace

ISCHÉMIÍ MODIFIKOVANÝ ALBUMIN V DIAGNOSTICE AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ

O. Hlinomaz, P. Breinek, H. Dobrovolná, A. Konigová, I. Jakubová, B. Fischerová, M. Rezek, L. Groch (Brno)

Stanovení ischemií modifikovaného albuminu (IMA) pomocí testu zjišťujícího vazebnou kapacitu albuminu pro kobalt (ACB) patří mezi nové metody používané v...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POKLES POČTU MIKROPARTIKULÍ A AKTIVITY TKÁŇOVÉHO FAKTORU V PLAZMĚ CHUDÉ NA KREVNÍ DESTIČKY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

M. Malý, I. Hrachovinová, P. Hájek, D. Zemánek, R. Duchoňová, J. Veselka (Praha)

Cíl: Ověření hypotézy, že v plazmě chudé na destičky (platelet poor plasma) bude - vzhledem k vazbě mikropartikulí s aktivním...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV REŽIMOVÝOPATŘENÍ NA KVALITU ŽIVOTA U PACIENTŮ PO PTCA

J. Haluzíková (Opava)

Úvod: U kardiovaskulárních onemocnění jde především o onemocnění, která úzce souvisí se životním stylem. Životní styl , který vedeme, můžeme sami ...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POSOUZENÍ FUNKCE LEVÉ KOMORY U NORMÁLNÍCH A DILATOVANÝCH SRDCÍ: SROVNÁNÍ KONTRASTNÍ 2-DIMENZIONÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE S MULTI-DETEKTOROVÝM 64-ŘÁDKOVÝM CT

L. Burianová, L. Riedelbauchová, K. Lefflerová, T. Marek, P. Lupínek, D. Kautznerová, D. Vedlich, V. Lánská, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Využití multidetektorového CT (CT) a echokardiografického vyšetření s podáním kontrastní látky (CEE) se v klinické kardiologii neustále rozšiřuje. Díky...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉHO V MÍRNÉ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMII PO PROBĚHLÉ KPCR

P. Sláma (Praha)

      Na našem pracovišti používáme metodu řízené mírné hypotermie již delší dobu u pacientů po proběhlé KPCR v terénu. Nejčastější...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PREVALENCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE ASOCIOVANÉ SE SYSTÉMOVOU SKLERODERMIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

P. Jansa, R. Bečvář, T. Paleček, J. Marešová, D. Ambrož, P. Poláček, M. Vítovec, L. Jelínková, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

ÚVOD. Systémová sklerodermie je nejčastější příčinou plicní arteriální hypertenze (PAH) mezi systémovými onemocněními. Prevalence PAH asociované se systémovou sklerodermií (SSc-PAH)...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MÍRNÁ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI- ZKUŠENOSTI ZDRAVOTNÍ SESTRY

J. Callerová, R. Škulec, V. Zemanová (Beroun, Kladno)

Mírná hypotermie (MH) je jediná známá metoda, která zlepšuje prognózu nemocných po srdeční zástavě. Je důležité ji zahájit co nejdříve...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KOMOROVÁ KVADRIGEMINIE VEDOUCÍ K ELEKTROMECHANICKÉ DISOCIACI 2:1 U NEMOCNÉHO S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

J. Šimek, E. Chytilová (Praha)

Úvod: Pulsus alternans je známkou těžké kontraktilní poruchy u chronického srdečního selhání a je prognosticky závažným znamením. Tento fenomén je...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

BIZARNÍ OBRAZ LEVÉ KOMORY PO ASYMPTOMATICKÉM INFARKTU MYOKARDU

P. Syrovátka, T. Marek, B. Janek, J. Tintěra, D. Kautznerová, J. Kautzner (Karlovy Vary, Praha)

Prezentujeme kasuistiku 43 letého pacienta vyšetřeného na našem pracovišti pro palpitace a námahovou dušnost II.stupně dle NYHA klasifikace bez předchozí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NOVÉ MOŽNOSTI VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE, MAGNETICKÉ REZONANCE A ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE A STANOVENÍ PROGNÓZY PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

M. Hutyra, T. Skála (Olomouc)

V přehledové přednášce je shrnutý význam jednotlivých v současnosti dostupných neinvazivních zobrazovacích metod v diagnostice ischemické choroby srdeční, onemocnění koronárních...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

DETEKCE POŠKOZENÍ MYOKARDU PŘI RADIOFREKVENČNÍCH ABLACÍCH S VYUŽITÍM NĚKTERÝCH NOVÝCH KARDIOMARKERŮ

R. Pudil, P. Pařízek, M. Tichý, L. Haman, J. Duda, L. Horáková, J. Vojáček (Hradec Králové)

RF ablace jsou provázeny vznikem malého poškození myokardiální tkáně. Řada těchto výkonů je spojena narůstajícím počtem aplikací radiofrekvenční energie.Cílem práce...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY U ČTRNÁCTILETÉ PACIENTKY S FUNKČNĚ SPOLEČNOU KOMOROU

I. Skalský, I. Netuka, J. Malý, O. Szarszoi, J. Kettner, H. Al-Hiti, H. Říha, J. Kautzner, J. Pirk (Praha)

CílImplantace trvalé srdeční podpory u pacientky po operaci vrozené vady , s dysfunkcí funkčně společné komory , která byla resuscitována...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PREDIKCE VÝSLEDKU KARDIOCHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE, SPECT MYOKARDU A SPECKLE TRACKING ECHOKARDIOGRAFIE U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ

M. Hutyra, T. Skála, M. Kamínek, D. Horák, J. Lukl (Olomouc)

Cílem tohoto sdělení je prezentace výsledků vlivu kardiochirurgické revaskularizace na přežívání, globální a regionální funkci LK hodnocenou gated SPECT vyšetření...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

ÚČINNOST OCHLAZOVACÍCH REŽIMŮ PŘI INDUKCI MÍRNÉ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V NEMOCNIČNÍ A PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI

R. Škulec, J. Šeblová, A. Linhart (Beroun, Kladno)

Navození mírné terapeutické hypotermie (MH) je součástí poresuscitační péče. Cíl: Porovnat účinnost 1. prostého povrchového ochlazování ledovými obklady v nemocnici,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SEGMENTÁRNÍ PREEJEKČNÍ RYCHLOSTI JSOU NEPŘESNÝM ECHOKARDIOGRAFICKÝM MARKEREM VIABILITY MYOKARDU

M. Hutyra, T. Skála, D. Horák, M. Kamínek, J. Lukl (Olomouc)

Úvod: Přítomnost preejekční rychlosti (VIVC- myokardiální rychlost ve fázi izovolumické kontrakce) na základě literárních údajů představují marker TDI viability myokardu...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS