Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8695 / vypisuji: 61 - 90

ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PO CMP: ANTIKOAGULANCIA ČI ANTIAGREGANCIA?

P. Widimský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO REGISTRU PRAGUE-16 ZA OBDOBÍ 2012-2022

J. Sulženko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

JAK SE PROVÁDÍ TROMBEKTOMIE PŘI AKUTNÍM ISCHEMICKÉM IKTU?

D. Kučera (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KDY POUŽÍT K LÉČBĚ IKTU TROMBOLÝZU, KDY TROMBEKTOMII A KDY OBOJE

T. Peisker (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD

H. Malíková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

BETABLOKÁTORY V TERAPII HFPEF - PRO

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DIGOXIN V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - PRO

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

...PO UZÁVĚRU LAA

B. Janek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA - LAA

I. Varvařovský (Pardubice)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

...PO UZÁVĚRU ASD/PFO

J. Bis (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA - ASD/PFO

K. Kopřiva (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

...PO KATETRIZAČNÍ PLASTICE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA - TENDYNE

R. Špaček (Ústí n. Labem)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA - TEER

D. Zemánek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

...PO TAVI

M. Branny (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA

V. Kočka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY JE KONTRANDIKOVÁNO U PACIENTŮ S POKROČILOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ

M. Porzer (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PLICNÍ EMBOLII JE MOŽNÉ LÉČIT POUZE FARMAKOLOGICKY

V. Kočka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

CT KORONAROGRAFIE INDIKUJE REVASKULARIZACI

M. Sluka (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JEN PŘI KONTRAINDIKACI AK LÉČBY

B. Janek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

STENT JAKO PREVENCE INFARKTU MYOKARDU

O. Hlinomaz (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MĚLI BY SE PACIENTI S VSV BÁT "CIVILIZAČNÍCH" NEMOCÍ?

T. Zatočil (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

JEDNOKOMOROVÁ CIRKULACE – TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH ŠPATNÝCH MOŽNOSTÍ.

J. Rubáčková Popelová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TRANSPOZICE VELKÝCH TEPEN PO FYZIOLOGICKÉ A ANATOMICKÉ KOREKCI (MUS A SEN)

P. Antonová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VROZENÁ AORTÁLNÍ STENÓZA – CO ČEKAT OD PACIENTŮ LÉČENÝCH V DĚTSTVÍ?

O. Materna (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

FALLOTOVA TETRALOGIE – OPRAVENA ANO, VYLÉČENA NE.

R. Gebauer (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍMI IMPLANTÁTY V TERMINÁLNÍ FÁZI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

L. Nečasová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TELEMEDICÍNA V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

D. Jenča (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TACHYKARDII INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE -MECHANIZMUS, ETIOLOGIE, LÉČBA

J. Plášek (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ PLASTIKA MITRÁLNÍ A TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ - CO JE NOVÉHO?

D. Zemánek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS