Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 61 - 90

DISKUSNÍ PANEL

M. Hutyra, M. Felšöci, H. Al-Hiti (Olomouc, Brno, Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ KVALITY ŽIVOTA

J. Přeček, D. Hetclová (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ MORTALITY

P. Jansa (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ HEMODYNAMIKY

V. Dytrych (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ FUNKCE PRAVÉ KOMORY

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

MANAŽMENT PACIENTOV S TOF NA SLOVENSKU

K. Bobocka, P. Tittel, M. Kaldararová, T. Valkovičová, I. Šimková (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

VPLYV TLAKOVÉHO A OBJEMOVÉHO PREŤAŽENIE NA DILATÁCIU PULMONÁLNEJ ARTÉRIE

M. Kaldararová, K. Bobocka, T. Hlavatá, E. Drangová, J. Poláková-Mištinová, I. Šimková (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

HODNOTENIE PRAVEJ KOMORY PRI VCHS, LIMITÁCIE I NAPRIEK MULTIMODALITNÉMU PRÍSTUPU

T. Valkovičová, M. Kaldararová, J. Poláková-Mištinová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

TRANSFER PACIENTOV S VCHS DO STAROSTLIVOSTI KARDIOLÓGOV PRE DOSPELÝCH

I. Šimková, T. Valkovičová, M. Kaldararová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

PLICNÍ HYPERTENZE ASOCIOVANÁ S PLICNÍMI ONEMOCNĚNÍMI

P. Jansa (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY V ROCE 2023

M. Koziar Vašáková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE - STAV POZNÁNÍ V ROCE 2023

S. Genzor (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

HYPOXICKÁ PLICNÍ VAZOKONSTRIKCE

V. Hampl (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

PRAVÉ SRDCE A LÁSKA

M. Riedel (Mnichov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

ESC GUIDELINES V NÁRODNÍCH KARDIOLOGICKÝCH ČASOPISECH

M. Aschermann (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

MÁME SE BÁT UMĚLÉ INTELIGENCE?

D. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

PŮL STOLETÍ PÉČE O VROZENÉ SRDEČNÍ VADY V DOSPĚLOSTI V ČR

J. Rubáčková Popelová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

45 LET INTERVENČNÍ LÉČBY SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU FN MOTOL

V. Chaloupecký (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

VARIA, KAZUISTIKY

Předsedající: M. Hutyra, M. Felšöci (Olomouc, Brno)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

ÚSKALÍ V LÉČBĚ TEN (VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU JEP)

Předsedající: P. Jansa, M. Penka (Praha, Brno)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

JAK SE ZMĚNILA NAŠE PRAXE ROK OD VYDÁNÍ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PLICNÍ HYPERTENZE ESC/ERS 2022?

Předsedající: P. Jansa (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

RELEVANTNÍ CÍLE SOUČASNÉ LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Předsedající: A. Linhart, P. Jansa (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

BLOK PS CHLOPŇOVÉ A VRODENÉ CHYBY SRDCA SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Předsedající: I. Šimková, M. Kaldararová (Bratislava, SR)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

PLICNÍ ONEMOCNĚNÍ A PLICNÍ HYPERTENZE

Předsedající: P. Jansa, R. Pudil (Praha, Hradec Králové)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

GUIDELINES V KARDIOLOGII

Předsedající: A. Linhart, M. Hutyra (Praha, Olomouc)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKY

Předsedající: P. Jansa, M. Aschermann (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

RÝCHLOPROGREDUJÚCA PľÚCNA HYPERTENZIA U PACIENTKY SO SYSTÉMOVOU SKLERÓZOU.

S. Vysočanský, M. Luknár, E. Goncalvesová  (Bratislava, SR, Bratislava)

53-ročná pacientka začala po prekonaní COVID-19 udávať progredujúce dyspnoe, pre ktoré bola v intervale 6 mesiacov opakovane hospitalizovaná. Vzhľadom na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

VÝZNAM HYBRIDNÍ PLICNÍ SCINTIGRAFIE U PACIENTŮ S EMFYZÉMEM. JE VP SCAN VŽDY DOSTAČUJÍCÍ ANEB ROLE HYBRIDNÍHO ZOBRAZENÍ – KAZUISTIKA.

O. Lang, S. Bunčiaková (Praha 1, Kladno)

Úvod: CHOPN s emfyzémem je závažná choroba, která vede ke vzniku plicní hypertenze. Klinická symptomatologie může imitovat příznaky embolie do...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

ZVÝŠENÉ RIZIKO PľÚCNEJ ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE U PACIENTOV S POLYMORFIZMOM GÉNU PRE ENDOTELÍN 1 (RS5370)

N. Stollárová, L. Bies Piváčková, E. Babiak, J. Klimas, P. Křenek, E. Goncalvesová, M. Luknár, G. Dóka (Bratislava, SR, Bratislava)

Úvod: Genetický panel obsahujúci mutácie v génoch asociovaných s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) s pribúdajúcim množstvom dôkazov neustále narastá, pričom...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

POLYMORFNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE A ANDERSEN-TAWIL SYNDROM

D. Kučerová, I. Andršová, P. Vít, I. Synková, J. Zídková, T. Chlupová, P. Kala, T. Novotný (Brno, Česká republika, Brno)

Cíl: Andersenové-Tawilův syndrom (ATS) typu I je vzácný hereditární arytmický syndrom, způsobený ztrátovou mutací v KCNJ2 genu a charakterizovaný triádou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS