Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 241 - 270

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE A SPORT: CO JE NOVÉHO?

R. Pudil (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PREVENCE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U VSV S PŘIHLÉDNUTÍM K ESC 2023

E. Klásková (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POHLED CHIRURGA NA LÉČBU INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U VSV

Š. Černý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POHLED MIKROBIOLOGA NA DIAGNÓZU A LÉČBU INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

P. Paterová (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

CO NESTATINOVÁ LÉČBA?

V. Blaha (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYŘEŠÍ GENETICKÁ ANALÝZA?

M. Vrablík (Prague)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ROBOTICKÁ KARDIOCHIRURGIE - OD EXPERIMENTÁLNÍHO POUŽITÍ K RUTINNÍ KLINICKÉ PRAXI

Š. Černý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

NOVÉ TERAPEUTICKÉ STRATEGIE A TECHNOLOGICKÉ INOVACE U LEVOSTRANNÝCH SRDEČNÍCH PODPOR

I. Netuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POHLED CHIRURGA NA LÉČBU INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

T. Grus (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

IZOLOVANÁ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE - KDY INTERVENČNÍ VÝKON?

D. Zemánek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

IZOLOVANÁ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE - KDY CHIRURGICKÝ VÝKON?

J. Vojáček (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

CHIRUGICKÁ NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ VS. TAVI U NÍZKORIZIKOVÝCH PACIENTŮ

P. Fila (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A ABLACE SVT

J. Honěk (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

CO TĚŠÍ A TRÁPÍ AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA V SOUVISLOSTI S LÉČBOU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Předsedající: J. Veselý (Broumov)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

POCHYBOVAT ZNAMENÁ SPRÁVNĚ DIAGNOSTIKOVAT (NESTAČÍ POUZE JEDNA HODNOTA)

Předsedající: A. Linhart (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

RAMIPRIL & BISOPROLOL V JEDNOM VYHOTOVENÍ: KLÍČ K ÚČINNÉ PREVENCI A LÉČBĚ KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ

Předsedající: O. Bálková (PRAHA)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

REVOLUČNÍ KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOMPLEXNÍCH ARYTMIÍ

Předsedající: J. Kautzner, P. Neužil (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A ATYPICKÉ LOKALIZACE VARIXŮ V ANGIOLOGICKÉ PRAXI

Předsedající: D. Karetová (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

DĚLÁME VŠE, CO MŮŽEME .....?

Předsedající: J. Václavík (Ostrava)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

PÉČI O LEDVINY OCENÍ I SRDCE DIABETIKA A OBRÁCENĚ

Předsedající: J. Krejčí (Brno)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

NOVINKY V CT A MR ZOBRAZOVÁNÍ

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U MELAS SYNDROMU

J. Bínová, M. Podzimková , A. Krebsová , M. Kubánek, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)

Úvod: MELAS syndrom je mitochondriální multisystémové onemocnění primárně postihující nervosvalový systém manifestující se typickými tzv. „stroke like“ epizodami, epilepsií, myopatií...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VÝZNAM HYBRIDNÍ PLICNÍ SCINTIGRAFIE U PACIENTŮ S DUŠNOSTÍ PO COVIDOVÉ PNEUMONII – KAZUISTIKA.

O. Lang, H. Lubanda (Praha)

Úvod: Intersticiální plicní procesy (IPP, též fibrotizující plicní procesy) jsou imunopatologické procesy na úrovni intersticia plic, tj. v oblasti interalveolární,...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U SRDEČNÍCH IMPLANTÁTŮ

E. Levi (Olomouc)

Úvod: management infekční endokarditidy u pacientů s kardiálními protézami může být nároční a často vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci, zejména u starších...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAVASKULÁRNÍ LEIOMYOMATÓZA – RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI

R. Bánszky, R. Pudil, P. Žáček, J. Špaček, I. Guňka (Hradec Králové)

Intravaskulární leiomyomatóza (IVL) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k proliferaci buněk hladkých svalů vycházejících z tkáně dělohy  a následnému...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VÝSKYT A PŮVOD EMBOLIZACÍ ZACHYCENÝCH DO CEREBRÁLNÍ PROTEKCE V PRŮBĚHU VÝKONU TAVI

S. Heller, D. Zemánek, I. Vítková, T. Kovárník (Praha)

Úvod: Výskyt CMP po TAVI je udáván u 1-3 % výkonů. Dvouletá mortalita u pacientů, kteří neprodělali CMP, je 19,8...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

RIGHT VENTRICULAR FAILURE IN HYPOVENTILATION OBESITY SYNDROME WITH BMI 68.87. ACUTE MANAGEMENT - CASE REPORT

T. Gistinger, P. Tkáč, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Introduction: Obesity represents a serious problem of civilization. Its complications include hypoventilation obesity syndrome. It can result in severe right-sided...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

2X RELAPS INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U POLYMORBIDNÍ NEMOCNÉ, KDE JSOU HRANICE PALIATIVNÍHO POSTUPU - KAZUISTIKA

T. Gistinger, I. Pavlas, L. Pohludková, A. Valigurová, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) je komplexní onemocnění z hlediska diagnostiky i léčby. V případě opakovaného relapsu po opakovaném kardiochirurgickém výkonu...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY PO IMPLANTACI BIVENTRIKULÁRNÍHO DEFIBRILÁTORU

P. Kovář , V. Jetmar, J. Václavík, M. Branny (Ostrava)

60letá onkologická pacientka po chirurgické resekci tumoru a adjuvantní radioterapii v roce 2022. V březnu 2023 provedena kardiochirurgická valvuloplastika mitrální...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS