Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7294 / vypisuji: 211 - 240

PERKUTÁNNÍ IMPLANTACE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ

J. Malý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

MITRACLIP

M. Sluka (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KORONÁRNÍ FYZIOLOGIE

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

RENÁLNÍ SYMPATICKÁ DENERVACE – NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ EFEKTY

A. Bulava (České Budějovice)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KONKOMITANTNÍ MODULACE PERIATRIÁLNÍCH GANGLIOVÝCH PLEXŮ – ZVYŠUJE ÚČINEK ABLACE FS?

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ABLACE SRDEČNÍHO PARASYMPATICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V LÉČBĚ FUNKČNÍCH BRADYARYTMIÍ

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

INTERVENCE SRDEČNÍHO SYMPATICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V LÉČBĚ KT/KF A ANGINY PECTORIS

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOLOGICKÉ MODULACE SRDEČNÍHO AUTONOMNÍHO SYSTÉMU V LÉČBĚ KV ONEMOCNĚNÍ

M. Novák (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

BIOPTICKÝ NÁLEZ PŘI MYOKARDIÁLNÍM POSTIŽENÍ U COVID 19

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ZOBRAZOVACÍ METODY V DETEKCI POSTIŽENÍ MYOKARDU U COVID 19

T. Paleček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PATOFYZIOLOGIE A PROGNOSTICKÝ VÝZNAM MYOKARDIÁLNÍHO POŠKOZENÍ PŘI COVID 19

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CO ŘÍCI K AMBULANTNĚ VEDENÉ KARDIOREHABILITACÍ V DOBĚ COVIDOVÉ PANDEMIE - JAK PROBÍHALA A PROBÍHÁ KARDIOREHABILITACE NA AMBULANTNÍM PRACOVIŠTI

I. Karel, H. Skalická (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CO ŘÍCI K AMBULANTNĚ VEDENÉ KARDIOREHABILITACÍ V DOBĚ COVIDOVÉ PANDEMIE - NEMOCNIČNÍ PRACOVIŠTĚ A VEDENÍ KARDIOREHABILITACE

E. Sovová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

JAK NA KARDIOREHABILITACI U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ ÚČINKY KARDIOVASKULÁRNÍ TELEREHABILITACE S VYUŽITÍM ZÁPĚSTNÍHO MONITORU SRDEČNÍ FREKVENCE

L. Baťalík (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ S NORMÁLNÍ EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY A ECHOKARDIOGRAFIE: Z VÝŠIN TEORIE NA TVRDOU ZEM PRAXE

Předsedající: T. Paleček, D. Marek (Praha, Přerov)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

JE ADHERENCE JEN OTÁZKOU EDUKACE?

Předsedající: M. Vrablík, R. Češka, B. Vohnout (Praha, Bratislava, SR)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

PLICNÍ HYPERTENZE – POHLED RŮZNÝCH SPECIALIZACÍ NA JEDNO TÉMA (PANELOVÁ DISKUSE)

Předsedající: P. Jansa, M. Hutyra, P. Horák , M. Šterclová, V. Černý (Praha, Olomouc)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

ICHS A MITRÁLNÍ INSUFICIENCE – CO JE NOVÉHO?

Předsedající: P. Kala, P. Němec (Brno)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

POHLED DO NITRA SRDEČNÍCH CÉV - OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE

J. Kaňovský (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KLINICKÁ NEUROKARDIOLOGIE PRO UDRŽENÍ HARMONIE MEZI SRDCEM A MOZKEM

Předsedající: J. Kautzner, A. Bulava (Praha, České Budějovice)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

Předsedající: P. Kala (Brno)

BlokXXIX. výroční sjezd ČKS

COVID 19 A KV ONEMOCNĚNÍ

Předsedající: J. Krejčí, A. Linhart (Brno, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

KARDIOREHABILITACE, KLINICKÁ PRAXE V OBDOBÍ PANDEMIE COVID 19

Předsedající: E. Sovová, H. Skalická (Olomouc, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

ARYTMOLOGIE

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

J. Veselka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE MÍSTO KARDIOSTIMULÁTORU?

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

JAK POSTUPOVAT U ELEKTRICKÉ BOUŘE?

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

FIBRILACE SÍNÍ PŘI SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBĚ - CO S TÍM?

R. Čihák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS