Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7294 / vypisuji: 151 - 180

SOUČASNÝ POHLED NA MANAGEMENT POLYMORBIDNÍHO PACIENTA V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI - PANELOVÁ DISKUSE

Předsedající: M. Táborský, H. Skalická, Š. Havránek, D. Čelovská (Olomouc, Praha, Bratislava, SR)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

TTR SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA - OD PODEZŘENÍ K DIAGNÓZE

Předsedající: A. Linhart, M. Táborský (Praha, Olomouc)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

ORGANIZACE PÉČE O NEMOCNÉ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

Předsedající: F. Málek, M. Táborský, V. Melenovský (Praha, Olomouc)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

AKTUÁLNÍ SMĚRY V DIABETOLOGII

Předsedající: J. Škrha, M. Prázný (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

MAGNETICKÁ REZONANCE V KARDIOLOGII – UPDATE 2021

Předsedající: P. Kuchynka, M. Pleva (Praha, Ostrava)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARDIOMYOPATIÍ V ROCE 2020

Předsedající: F. Málek, V. Melenovský (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ KARDIOLOGIE 2020

Předsedající: P. Widimský, A. Linhart (Praha)

BlokXXIX. výroční sjezd ČKS

ANTIKOGULAČNÍ TERAPIE 2021 OD A DO Z

Předsedající: M. Táborský, I. Karel (Olomouc, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

ALARMUJÍCÍ PRAVDA O CHOLESTEROLU

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LÉČBĚ PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

Předsedající: Z. Moťovská (Praha)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

JAK MOHOU KARDIOLOGOVÉ POMOCI DIABETIKŮM (PANELOVÁ DISKUSE)

Předsedající: F. Málek, M. Prázný, J. Veselý, S. Hrušková (Praha, Broumov, Liberec)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

CIVILIZAČNÍ NEMOCI – DAŇ ZA MODERNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA

Předsedající: D. Karetová (Praha)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

AKTUÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U HYPERTENZE

Předsedající: R. Cífková (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

REVERZNÍ REMODELACE SRDCE

Předsedající: V. Melenovský, R. Pudil, I. Málek (Praha, Hradec Králové)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

E-HEALTH A KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

JE MOŽNÁ PREVENCE SCD NA ZÁKLADĚ KARDIOGENETIKY?

T. Novotný (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ČESKÁ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ASA V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI PO AKS: VŽDY NEBO TÉMĚŘ VŽDY?

P. Ošťádal (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ASA V PRIMÁRNÍ PREVENCI: NIKDY NEBO NĚKDY ANO?

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ASA – STARÝ PES, KTERÝ UMÍ NOVÉ KOUSKY?

J. Bultas (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KDE JE POZICE LERKANIDIPINU V KOMBINAČNÍ LÉČBĚ HYPERTENZE – KLINICKÁ DATA A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

E. Kociánová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

POSTAVENÍ CA BLOKÁTORŮ V LÉČBĚ HYPERTENZE DLE SOUČASNÝCH GUIDELINES

J. Widimský jr. (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CHLOPENNÍ VADY POHLEDEM KARDIOCHIRURGA

M. Pokorný (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CHLOPENNÍ VADY POHLEDEM ECHOKARDIOGRAFISTY

M. Horváth (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ KARDIOLOGIE A ECMO

M. Pazderník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ELEKTROFYZIOLOGIE

J. Honěk (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

OMECAMTIV MECARBIL V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

I. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

VERICIGUAT A DALŠÍ STIMULÁTORY GUANYLÁTCYKLÁZY

V. Melenovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SAKUBITRIL-VALSARTAN – NOVÉ POZNATKY

L. Špinarová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS