Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 1 - 30

CHIRURGICKÁ SEPTÁLNÍ REDUKČNÍ TERAPIE U HOCM

P. Žáček (Hradec Králové)

(indikace, provedení, komplikace, výsledky)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

KATETRIZAČNÍ SEPTÁLNÍ REDUKČNÍ TERAPIE U HOCM

M. Brtko (Hradec Králové)

indikace, provedení, komplikace, výsledky

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

ASD

M. Mates (Praha)

indikace, typy ASD – ne/vhodné ke katetrizačnímu uzávěru?, provedení, antitrombotika po výkonu, výsledky

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

AORTÁLNÍ STENÓZA POHLEDEM KARDIOCHIRURGA

P. Žáček (Hradec Králové)

současné postavení SAVR, miniinvazivní přístupy, komplikace, dlouhodobé výsledky, budoucnost

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

RENÁLNÍ DENERVACE – SOUČASNÉ POSTAVENÍ

M. Poloczek (Brno)

(indikace, provedení, současný stav v ČR, komplikace, dlouhodobé výsledky)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

REVASKULARIZACE U CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Kala (Brno)

(kdy a co revaskularizovat, hodnocení viability?, současnot ve světle studií REVIVED a STICH)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

T. Kovárník (Praha)

(přehled metod, rozdíly, indikace k použití, výsledky, budoucnost)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

IE U INTRAVENÓZNÍCH NARKOMANŮ

P. Antonová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

IE PO OPERACI A INTERVENCI PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ

D. Žáková (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ENDOKARDITIDA V DĚTSKÉM VĚKU

E. Klásková (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ENDOKARDITIDA U TEER

H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ENDOKARDITIDA TAVI

Z. Hlubocká (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

KOMPLIKACE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

M. Pazderník (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

HODNOCENÍ SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ U IE

M. Havel (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ZÁKLADY DIAGNOSTIKY IE PODLE SOUČASNÝCH GUIDELINES

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

MOŽNOSTI GENOVÉ TERAPIE U VROZENÝCH VAD A JEJICH ETICKÉ ASPEKTY

M. O. Vácha (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

REÁLNÁ PRAXE EXTRAKCÍ - DATA Z REGISTRŮ A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

M. Táborský (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

INFEKCE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU - JAK TO?

D. Marek (Přerov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

CHIRURGICKÁ PROBLEMATIKA INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U TAVI

O. Szárszoi (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

CHIRURGICKÁ PROBLEMATIKA INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U I.V. NARKOMANŮ

T. Grus (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

AORTOMITRÁLNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA S POSTIŽENÍM SRDEČNÍHO SKELETU

J. Vojáček (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ: JAKÝ JE OPTIMÁLNÍ ZPŮSOB CHIRURGICKÉ LÉČBY

Š. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

CHIRURGICKÁ LÉČBA IE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ: KDY JIŽ NEOPEROVAT A KDY JEŠTĚ ANO?

P. Fila (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

INDIKACE K CHIRURGICKÉMU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NEUROLOGICKÉHO DEFICITU NÁSLEDKEM EMBOLIZACE A ÚLOHA HEART TEAMU

A. Mokráček (České Budějovice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ENDOCARDITIS TEAM V DOBĚ DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE – JEN V KARDIOCENTRU?

D. Marek (Přerov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

KTERÝ PACIENT S ENDOKARDITIDOU MŮŽE BÝT LÉČEN V OKRESNÍ NEMOCNICI A KTERÝ DOMA?

T. Zatočil (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

RIZIKA VS. BENEFIT ATB PROFYLAXE

T. Zatočil (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

BIOFILM - SKUTEČNÝ VRAH A NEBO JEN FANTOM?

D. Marek (Přerov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPEŇ – JE INDIKOVANÁ PROFYLAXE?

J. Rubáčková Popelová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ZÁKLADY ATB TERAPIE IE PRO KARDIOLOGY

J. Beneš (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách