Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S LVAD NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ

T. Skokňa, A. Chaloupka, J. Krejčí, P. Němec (Brno)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 21. konference ČAAK

Úvod: Dlouhodobá levokomorová srdeční podpora (left ventricular assist device – LVAD) představuje etablovanou přístrojovou terapii terminálního srdečního selhání. Počet pacientů s těmito přístroji narůstá, přičemž péče má svá podstatná specifika. Jednou z náročných situací, která vyžaduje speciální přístup je kardiopulmonální resuscitace u pacientů s LVAD.

Popis případu: Prezentujeme kazuistiku 72letého pacienta s implantovaným LVAD HeartMate 3 pro terminální srdeční selhání, který byl hospitalizován pro infekci močových cest a akutní renální selhání. Pacient byl zaléčen infuzní terapií, antibiotiky a jeho stav se stabilizoval. V noční službě došlo k náhlému zvukovému alarmu pumpy LVAD, pacient byl nalezen v bezvědomí a bezdeší; byl aktivován resuscitační tým a zahájena KPCR s kompresemi hrudníku. Na monitoru byl přítomen stimulovaný rytmus ICD. Následně byly ověřeny funkce pumpy – správné připojení a funkce pumpy, na řídící jednotce byl detekován alarm nízkého průtoku. Pulzace iniciálně nebyly přítomny, střední arteriální tlak (MAP) dopplerovským měřením nedetekovatelný. V 8. minutě dochází k ROSC, záchyt periferních pulzací, nicméně zjištěna anisokorie. Na CT mozku průkaz rozsáhlého infaustního mozkového krvácení, rozhodnuto o paliativní péči, pacient umírá.

Diskuze: Mezi nejčastější nekardiální komplikace LVAD patří infekce, krvácení a cévní mozkové příhody. Pacienti s LVAD s kontinuálním tokem vyžadují antikoagulační terapii warfarinem. Prevalence cévních mozkových příhod u těchto pacientů se pohybuje mezi 4-7 %. Klinický scénář pacienta s LVAD v bezvědomí bez pulzu patří k nejkomplikovanějším, protože pacient může mít adekvátní průtok, ačkoliv působí dojmem srdeční zástavy. Kardiopulmonální resuscitace pacientů s LVAD se řídí specifickými doporučenými postupy, které jsou dále diskutovány a srovnány s postupem u našeho pacienta.