Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VZÁCNÉ KOMPLIKACE PO TEVAR BĚHEM SLUŽBY NA JIP

J. Holub, P. Procházka (Praha)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

Endovaskulární ošetření hrudní aorty (TEVAR) je léčebná modalita, která se dostala dramaticky do popředí jako terapie volby při onemocněních hrudní aorty, a to především pro svou dostupnost, relativní jednoduchost v aplikaci a možnost volby u pacientů, kteří nejsou schopni pro komorbidity a případně celkový stav podstoupit chirurgickou léčbu. Nicméně i tato léčebná modalita je zatížená komplikacemi, které se mohou vyskytnout kdykoliv v průběhu péče o pacienta.

Cílem sdělení je upozornit na relativně méně často se vyskytující komplikace – v podobě akutně vzniklé míšní ischémie ihned po odeznění analgosedace – a dále masivního krvácení při rozvíjející se diseminované intravaskulární koagulaci v průběhu observace. Míšní poranění je hlavní komplikací po komplexním ošetření aneurysmatu, která dramaticky ovlivňuje kvalitu života pacienta i přesto, že bylo dosaženo technického úspěchu. Riziko vzniku míšní ischémie spočívá především v celkové délce a umístnění stentgraftu při nerespektování cévního zásobení míchy a průběhu kolaterálního řečiště. Zvrat neurologických příznaků míšní ischémie lze dostáhnout farmakologickým zvýšením systémového krevního tlaku a okamžitým zahájením drenáže mozkomíšního moku. Krvácení z gastrointestinálního a urogenitálního traktu s rozvojem diseminované intravaskulární koagulace je taktéž vzácnou komplikací TEVAR. V současnosti se jedná o téma, které je málo prostudované a existuje pouze několik klinických případů, které se věnují DIC pro vzniklý endoleak a konzumpci při trombotizaci vaku aneurysmatu. Otázkou zůstává, zda existuje spojitost mezi rozvojem DIC v důsledku míšního poškození.