Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SLEDOVÁNÍ KOMPLIKACÍ U LEVOSTRANNÉ MECHANICKÉ PODPORY IMPELLA

M. Gabrišková, M. Prošková, A. Krüger (Praha)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Úvod: V posledních letech roste počet pacientů, kteří mají zavedené krátkodobé mechanické podpory oběhu. Levostranné podpory používáme u nemocných s kardiogenním šokem při těžké dysfunkci levé komory, při rizikové koronární intervenci nebo při katetrizační ablaci komorové tachykardie u rizikových nemocných.
Soubor a metodika: Na našem pracovišti jsme sledovali výskyt komplikací u nemocných s levostrannou mechanickou podporu srdce. Nemocní měli zavedenou mechanickou podporu Impella CP nebo Impella 5.0 (Abiomed, Massachusetts, USA). Sledovali jsme krvácení s nutností krevních převodů, lokální a jiné komplikace.
Výsledky: Všichni pacienti v našem souboru byli hemodynamicky monitorování, v případě kardiogenního šoku byl srdeční výdej měřen invazivně plicnicovým katétrem. V pravidelných intervalech byl hodnocen stav vnitřního prostředí, krevní obraz a kompletní koagulační parametry. Všichni nemocní byli monitorováni tkáňovou oxymetrií.
Závěr: Levostranná mechanická podpora umožňuje provádění rizikových koronárních intervencí a bezpečnou ablaci hemodynamicky významných komorových arytmií u rizikových nemocných. Můžeme tak překlenout i tak závažný stav jako kardiogenní šok. Komplexní péče o pacienty pomáhá předcházení komplikací, které mohou být s těmito výkony spojeny.