Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SYSTÉM ICOR NOVINKA MEZI ECMO TECHNOLOGIEMI V LÉČBĚ REFRAKTERNÍHO KARDIOGENNÍHO ŠOKU.

P. Vrábelová, B. Homolová, V. Krasuin, P. Ošťádal, A. Krüger (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

K léčbě rychle progredujícího nebo těžkého kardiogenního šoku, je čím dál častěji přistupováno k systému veno-arteriální extrakorporální membránová oxygenace (ECMO). Principem této periferní terapie je zavedení přítokové (out flow) kanyly přes femorální žílu do pravé síně a výtokové (in flow) kanyly, do femorální tepny. Po napojení kanyl na ECMO okruh, je venózní krev přiváděna mimotělní krevní pumpou do oxygenátoru, kde dochází k výměně krevních plynů a okysličená krev se vrací zpět do descendentní aorty. Nový pulzaYlní systém ECMO, synchronizovaný s elektrokardiogramem (EKG), umožňuje snížený mimotělního průtoku krve během systoly a zvýšení průtoku krve během diastoly, což snižuje aerload pro levou komoru a zlepšuje její funkci. Systém ICOR (Xenios) může přecházet mezi pulzním a konYnuálním průtokem, přičemž automaYcky udržuje celkovou úroveň mimotělního průtoku (EBF). Pulzující průtok je generován zvýšením rychlosY otáčení čerpadla během diastoly a snížením rychlosY během systoly. V souladu s dm se diastolický průtok krve zvyšuje, zadmco presystolický a systolický EBF klesá. Změny rychlosY otáčení pumpy se synchronizují s kmity R na EKG. PulzaYlní režim může fungovat v poměru 1:1, 1:2 a 1:3. Tento nový systém v ECMO terapii, představuje další technologický pokrok, ze kterého mohou profitovat zvláště nemocní s výraznou dysfunkcí levé komory v těžkém kardiogenním šoku.