Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE, TRANSPORTY INTENZIVNÍ PÉČE. ZKUŠENOSTI KARDIOLOGICKÉ SESTRY

P. Vrábelová, P. Hotovcová, J. Přichystal, J. Klimeš (Praha)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Úvod: Přeprava pacientů neodkladné péče, zajišťuje transport nemocných mezi zdravotnickými zařízeními. Nejen v rámci České republiky, ale také v rámci repatriací (transporty z či do zahraničí).
Cíl: Během transportů je pacientům poskytována špičková péče týmem připravených, profesionálů z řad lékařů, zdravotních sester, záchranářů a řidičů sanitních vozů. Především aplikování zkušeností z realizace tisíce zásahů. Připravenost týmu je také testován v učebnách pomocích simulovaných scénářů. Vysoká odbornost lékařů, a nelékařského zdravotního personálu, zajišťuje zvládnutí rychlého řešení komplikací a kardiopulmonální resuscitace v průběhu cesty. Špičkové technické vybavení, umožňuje nejen monitoraci vitálních funkcí nemocného invazivní či neinvazivní cestou. Možnost umělé plicní ventilace během transportu. Také transport nemocných se srdeční podporou (ECMO, IMPELLA, Intraaortální Balonková Kontrapulsace) jsou samozřejmostí.
Závěr: Sdělením bychom rádi blíže představili úlohu sestry, zdravotnického záchranáře v průběhu transportu pacienta sanitním vozem. Z pohledu kardiologické sestry, pracující dosud na  oddělení akutní kardiologie. Hodnocení práce na sanitním voze záchranné služby a kladení otázek – co mi tato práce dala? A co mi naopak vzala?