Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTA S KARDIOGENNÍM ŠOKEM LÉČENÉHO SEKVENČNĚ POMOCÍ VA-ECMO, IMPELLA-CP, IMPELLA 5.5 A KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACE SRDCE A LEDVINY

M. Koblih, M. Šramko (PRAHA)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Cílem tohoto sdělení je pomocí kazuistiky popsat ošetřovatelskou péči u pacienta s kardiogenním šokem. Léčeného během hospitalizace pomocí tří typů mechanických srdečních podpor: VA-ECMO, Impella-CP a Impella 5.5. Jedná se o 35-letého muže bez předchozí kardiologické anamnézy, s CHRI na peritoneální dialýze po léčbě myelodysplastickém syndromu v dětství. Na naši kliniku byl přivezen RZP pro obraz STEMI přední stěny s typickou bolestí na hrudi trvající 10 hodin. SKG prokázala uzávěr kmene levé věnčité tepny. Během vyšetření došlo k rozvoji refrakterní fibrilace komor s nutností KPR. Za probíhající KPR (celkem 30 minut) provedena PCI RIA/RC a implantace VA-ECMO, po které došlo k obnově stabilního sinusového rytmu. Následně vzhledem k těžké poruše funkce levé komory srdeční a známkám plicního edému provedena implantace Impella CP s dobrým efektem. U pacienta došlo časně k obnově dobrého vědomí do 24h byl úspěšně extubován. Za dalších 24h byla provedena explantace VA-ECMO a ponechána podpora oběhu pomocí Impella CP současně s prováděním CVVHD a později SLED. Vzhledem k předpokládané nutnosti prolongované podpory oběhu byla na 5. den provedena výměna Impelly CP za chirurgicky implantovanou Impellu 5.5. Tento typ podpory umožnil rehabilitaci a provedení nezbytných vyšetření jako kandidáta TX. srdce a ledviny. Vzhledem k poškození myokardu nedošlo ani po 25 dnech léčby ke zlepšení srdeční funkce a pacient byl indikován ke kombinované TX. srdce a ledviny. Transplantace proběhla 35. den hospitalizace. Od transplantace trvá dobrá funkce štěpu srdce i ledviny a další průběh byl nekomplikovaný. Léčba pomocí všech tří perkutánních srdečních podpor měla ošetřovatelská specifika týkající se monitorace, polohování a rehabilitace, laboratorních vyšetření a způsobu odstranění podpor.