Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PŘI EXPLANTACI PERKUTÁNNÍ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA CP

J. Arnoltová (Praha)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Impella CP je stále častěji používaná krátkodobá perkutánní srdeční podpora u pacientů s kardiogenním šokem. Úspěšnost léčby do značné míry záleži na ošetřovatelské péči, jejíž smyslem je zabránění a včasné rozpoznání komplikací. Nedílnou součástí léčby pomocí této srdeční podpory je její bezpečné odstranění. Cílem tohoto sdělení je představit dosavadní zkušenosti na našem pracovišti s explantací systému Impella CP pomocí třech způsobů - chirurgické revize, manuální komprese a cévního okluderu Manta.