Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DETEKCE HEMOLÝZY SYSTÉMEM HEMCHECK. AKUTNÍ PŘÍJEM IKEM

V. Bobek, M. Šramko (Praha)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Příspěvek popisuje zkušenosti s problematikou detekce hemolýzy krve v odebraném biologickém materiálu prostřednictvím systému Helge H10 - Quant (HemCheck) na akutním kardiologickém příjmu v IKEM. Hemolýza ve vzorku krve znemožňuje detekovat některé diagnosticky zásadní analyty, především pak při vyšetřování pacientů s akutním koronárním syndromem. Vzniklá časová prodleva způsobená opakováním náběru z důvodu hemolýzy vzorku komplikuje logistiku odbavování pacientů na akutním příjmu. Cílem práce bylo prověřit spolehlivost systému pro detekci hemolýzy HemCheck. Celkem bylo provedeno 121 odběrů venózní krve do zkumavek Vacuette (98) a astrupových stříkaček (23), které prošly analýzou provedenou výše zmíněným systémem a následně byly vzorky zaslány standartním způsobem na Oddělení klinické biochemie k provedení rutinní statimové analýzy. Z celkového počtu 121 vzorků došlo pouze v pěti případech ke shodě hlášené hemolýzy systémem HemCheck, kterou následně potvrdila i naše laboratoř. V ostatních případech se detekce hemolýzy rozcházela v tom smyslu, že systém HemCheck deklaroval hemolýzu vzorků, avšak laboratoř následně nikoli nebo naopak, systém HemCheck hemolýzu nedetekoval, zatímco laboratoř hlásila problém s analýzou pro zjevnou hemolýzu. Naším závěrem je tedy zkušenost, že systém detekce hemolýzy v krevních odběrech HemCheck prokázal nedostatečnou spolehlivost pro přínos v klinické práci na našem oddělení.