Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CESTA K TRASNPLANTACI

L. Hájková, F. Kresta  (Brno)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Kazuistika popisuje případ šedesáti pěti letého pacienta s významným nálezem na třech koronárních tepnách, který byl indikován ke kardiochirugickému výkonu.

Stav pacienta byl komplikován epizodami maligních arytmií. Progredující stav vyžadoval akutní řešení. Koronární intervence byla provedena za mechanické podpory srdečního oběhu. Pacientův stav byl nadále vážný a komplikovaný komorovými arytmiemi. Byla provedena řada léčebných opatření vedoucí ke stabilizaci stavu pacienta. Pacient byl umístěn na seznam čekatelů transplantace srdce a po několika dnech byla provedena samotná transplantace.