Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AORTÁLNÍ VADA U ŽENY VE FERTILNÍM VĚKU

J. Rubáčková Popelová, Š. Černý, P. Pavel (Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

V souboru 1700 dospělých s vrozenou srdeční vadou (VSV), které sledujeme, je 183 nemocných s vrozenou aortální vadou (11%). Z 851 žen s VSV bylo v těhotenství vyšetřeno 79 žen. Mezi nimi tvořily aortální vady 11%, Mafranův syndrom 5%, defekt komorového septa 20%, defekt síňového septa  14%, Fallotova tetralogie 14%, transpozice velkých tepen 9%, méně časté byly pulmonální atrézie, totální cavo-pulmonální spojení, Ebsteinova anomálie, vrozené mitrální vady, korigovaná transpozice velkých tepen, scimitar syndrom, Turnerův syndrom, a další.
 U vrozených aortálních vad byla v graviditě v 55% dilatovaná ascendentní aorta nad 40mm, 2 těhotné s aortální vadou měly anamnézu operace koarktace aorty, 2 měly defekt komorového septa, 1 pulmonální stenózu a 1 koronární postižení.
 Přerušení těhotenství jsme indikovali 2x (Marfanův syndrom s těžkou aortální a mitrální regurgitací, dilatací ascendentní aorty na 55mm a dysfunkční levou komorou a symptomatická významná subvalvární stenóza aorty). Porod sekcí jsme indikovali 3x , ostatní ženy porodily per vias naturales.
 Při zjištění významné aortální vady před graviditou doporučujeme chirurgické řešení. Podle morfologie chlopně a aorty a preference nemocné se rozhodujeme mezi záchovnou operací na aortální chlopni, bioprotézou, bioprotézou s kořenem, homograftem, Rossovou operací a mechnickou aortální náhradou, případně Bentallovou operací. Indikace k balonkové valvuloplastice je v dospělosti málo častá.  Ze 183 dospělých s vrozenou aortální vadou v našem souboru tvořily ženy 29%, z nich bylo indikováno k operaci ve fertilním věku 21%.