Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROTETICKÁ ENDOKARDITIDA: VÝSLEDKY ZA OBDOBÍ 1992-2005

M. Dobiáš, J. Roháč, V. Vondráček, V. Rohn, J. Tošovský (Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Protetická endokarditida (PVE) je jednou z nejzávažnějších komplikací chlopenních náhrad. Pro úspěšné chirurgické řešení je důležité optimální načasování reoperace, znalost etiologického agens, zkušený operační tým a komplexní pooperační péče.
Metodika: V letech 1992 až 2005 se na pracovišti Kardiochirurgie VFN operovalo celkem 18 pacientů s diagnosou PVE. Časná PVE byla diagnostikována u 11 pacientů, pozdní u 7 pacientů. Ambulantní kontroly byly provedeny průměrně za 16 měsíců (rozmezí 6 až 60 měsíců) po operaci.
Výsledky: Celková mortalita na PVE byla 16,6% (3 pacienti). Mortalita časné PVE byla 9,1% (1 pacient) a pozdní 28,6% (2 pacienti). Hospitalizační mortalita byla nulová. U tří nemocných byla PVE úspěšně řešena konzervativně.
Závěr: Chirurgická léčba protetické endokarditidy je při komplexním přístupu efektivním řešením i u velmi rizikových nemocných. Celková mortalita v souboru 18 pacientů patří k nejmenším ve srovnání s publikovanými výsledky.