Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

S ROSTOUCÍM HYPERTRIGLYCERIDEMICKÝM PASEM NARUSTÁ I KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO V POPULACI ČR

M. Jozífová, R. Cífková, Z. Škodová, V. Lánská, V. Adámková, E. Novozámská, M. Plášková, D. Palouš, M. Galovcová, R. Poledne (Praha)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Současný výskyt zvýšeného obvodu pasu a hladiny triglyceridů v plasmě je indikátorem vysokého rizika kardiovaskulárních onemocnění a diabetu.
Cíl: zjistit prevalenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u osob s narůstajícím hypertriglyceridemickým pasem (HTW). 
Metodika: soubor:  1% náhodný vzorek obyvatelstva ve věku 25 - 64 let z 9-ti okresů ČR vyšetřené v roce 2000 - 2001.
Vyšetření: dotazník vyplněný lékařem, antropometrické hodnoty, změření krevního tlaku, odběr krve nalačno. Hypertriglyceridemický pas (HTW) byl definován jako obvod pasu u mužů >90 cm, u žen >80 cm a současně triglyceridy na lačno >  2,0 mmol/ l. Osoby s hypertriglyceridemickým pasem byly rozděleny do čtyřech kvartilů.
Laboratorní metody: celkový cholesterol, HDL- cholesterol, triglyceridy, glykemie
enzymatické metody, analyzátor COBAS MIRA (Roche), vyšetření provedla Laboratoř pro výzkum aterosklerozy CEM, IKEM.
Výsledky: V roce 2000/01 byl zjištěn HTW u 33,2 % mužů a u 16,3 % žen (p < 0,001). U mužů i u žen s HTW byla prokázána významně vyšší prevalence hypertenze (u mužů OR 3,95, CI: 2,75 – 5,66 a u žen OR 5,30, CI: 3,21 – 8,73) a diabetu (u mužů OR 3,1, CI: 1,84 - 5,23 a u žen OR 2,84, CI: 1,43 – 5,65). Prevalence hypertenze a diabetu signifikantně narůstá ve kvartilech HTW u žen, u mužů tento vývoj není patrný. Průměrné hodnoty BMI, krevního tlaku, celkového a HDL cholesterolu se zhoršovaly s narůstajícím HTW u obou pohlaví. Pouze u žen se zvyšovala glykemie a LDL cholesterol s narůstajícím HTW.
Závěr: Ve kvartilech hodnot HTW narůstá riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu