Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

FORMALIZACE PROPOJENÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DOSPĚLÉM VĚKU, HYPERTENZI, DIABETES MELLITUS, DYSLIPIDÉMIE, OBEZITU A KOUŘENÍ

J. Peleška, Z. Anger, D. Buchtela, M. Tomečková, A. Veselý, J. Zvárová (Praha)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Studie lékařských doporučení (LD) z poslední doby ukazují, že se tyto metodické standardy ve většině případů nepoužívají. Proto jsou potřebné nové metody pro lepší implementaci znalostí českých doporučení Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku – společné doporučení českých odborných společností z roku 2005 (PKVLD). Nejdůležitější je se naučit rozhodovací algoritmus v diagnostice a léčbě některých chorob popsaný v PKVLD a dalších zmíněných LD včetně použití hodnoty celkového kardiovaskulárního rizika stanovené na základě projektu SCORE pro českou populaci.
LD je třeba pro jejich počítačové zpracování zformalizovat. Pro reprezentaci formalizovaných LD byl zvolen standardně užívaný grafický model GLIF představený již dříve. Zároveň jsme vyvinuli prohlížeč, který je schopen zobrazit doporučení formalizovaná v GLIF modelu a zakódovaná v XML. V prohlížeči je možné na podkladě dat charakterizujících aktuální stav pacienta vést uživatele lékaře rozhodovacím stromem modelu GLIF s odkazy na základní informace i příslušný odstavec originálního textu LD.
Navrhované řešení spojuje rozhodovací algoritmy šesti zmíněných LD, což umožňuje pohotovou detailní konzultaci o léčebných postupech k ovlivnění uvedených asociovaných rizikových faktorů u konkrétního pacienta. Nezdržuje opakováním překrývajících se částí textu použitých LD jako v papírové formě.  Paralelní systém dává uživateli přehledné výsledky místo mechanického vyhledávání v různých tabulkách.
GLIF model formalizovaných českých doporučení Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku z roku 2005 a navazujících recentních LD poskytuje lékařům komplexní a současně přehlednější doplňkový systém oproti papírové formě LD a kontrolu jejich rozhodovacího algoritmu ve srovnání s algoritmem LD. Možná praktická ukázka.
S podporou projektu 1ET200300413 AV ČR.