Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SROVNÁNÍ VÝSLEDKU ČASNÉ LÁZEŇSKÉ REHABILITACE U NEMOCNÝCH PO OPERACI SRDCE PODLE ZÁKLADNÍ CHOROBY

I. Karel, L. Bukatová, J. Zeleňák, M. Adámek, L. Čížková, M. Obšinčová, M. Barátová (Praha)
Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Porovnávali jsme efekt léčby časné rehabilitace (RHB) u nemocných po operaci srdce podle základní choroby. Časná RHB je v a.s. Lázně Poděbrady již rutinní metodou.
Soubor: Od 1.9.2003 do 31.12.2005 jsme takto léčili 1214 nemocných. Pro hodnocení byli rozděleni do 7 skupin: 1) prostá revaskularizace (ICHS) 750 nemocných, 2) kombinovaný výkon (ICHS + chlopeň) 162 nemocných, 3) výkony na aortální chlopni 144 nemocných, 4) výkony na mitrální chlopni 54 nemocných, 5) výkony na ascendentní aortě 30 nemocných, 6) výkony na více chlopních 58 nemocných a 7) jiné výkony 16 nemocných. V souborech jsme sledovali podíl mužů a žen, věk, BMI, počet diabetiků, počet kuřáků, dobu překladu od operace, EF LK, epizody fibrilace síní a poruchy hojení jizev.
Metodika: Byla prováděna vstupní (po 10. dni od operace) a výstupní bicyklová ergometrie (BE), hodnotili jsme dosaženou zátěž ve wattech. Dále spirometrie, kde jsme porovnávali FVC a FEV1 při přijetí a před propuštěním. Sledovali jsme počet předčasných ukončení rehabilitace v jednotlivých skupinách.
Výsledky: Ve všech skupinách dochází k vzestupu výkonnosti dle BE (o 8–64%), statisticky významně ve skupině 1) a 2). Spirometrie se statisticky významně zlepšují (FVC o 10-28%, FEV1 o 13-31%) ve všech skupinách vyjma skupiny 5). Předčasně ukončilo kardiorehabilitační pobyt dle jednotlivých skupin 3 – 13% nemocných.                Závěr: Časná RHB po kardiochirurgických výkonech vede ke zlepšení ve všech skupinách, stoupá fyzická výkonnost a dochází k významnému zlepšení výsledků spirometrie. Při dodržení doporučení pro RHB a respektování kontraindikací pro určité postupy je tento druh léčby bezpečný. Navíc vede k urychlenému hojení operačních jizev a promptnímu řešení možných pooperačních stavů (fibrilace síní, pleurální i perikardiální výpotek, infekční endokarditis apod.). Zároveň zrychluje a zkracuje celou pooperační rekonvalescenci.