Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE FIBRILACE SÍNÍ – IZOLACE PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ KRYOBALÓNKU

L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, R. Vopálka, J. Petrů, Š. Královec, J. Škoda, P. Niederle (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Fibrilace síní jako nejčastější arytmie  v populaci  je v centru pozornosti jak lékařů i společností vyvíjejíci nové technologie k její nefarmakologické léčbě. Efektivita použití kryotermie v kardiochirurgii je již prokázána, v poslední době nabývá na významu také její použití při transvenozní katetrové aplikaci. Pomocí  intraluminální aplikace mrazicího média  (NO2 ) je dosahováno cílené destrukce tkáně a v poslední době se použití kryotermie začíná používat k izolaci plicních žil.
Metodika: Na našem pracovišti jsme použili kryoablaci v terapii fibrilace síní již v minulosti, kdy jsme prováděli izolaci plicních žil pomocí CryoCath  systému (katetry Freezor) . V našem sdělení referujeme o prvních zkušenostech s použitím kryobalonku. Předpokládáme, že použití kryotermie snižuje riziko stenozy plicních žil, snižuje riziko tromboembolické komplikace. Pomocí kryobalónku – Arctic Circle Baloon jsme na našem pracovišti provedli od 4/2004 celkem izolaci plicních žil u celkem 20 nemocných, u 95%  izolovaných plicních žil byla prokokázaná kompletní izolace. U všech nemocných bylo dosaženo během ablace sinusového rytmu. Ve více než ročním sledování jsme u 7 nemocných prokázali recidivu fibrilace síní, pro kterou byl v 10/2005 opakován výkon, za použití kryobalónku většího diametru a deflektabilního sheatu
Výsledky: U všech 7 nemocných jsme prokazovali obnovení vedení na síně u alespoň jedné plicní žíly a u všech  bylo při opakovaném výkonu dosaženo kompletní izolace všech izolovaných plicních žil. Střednědobé a dlouhodobé výsledky budou předmětem další ho sledování nemocných.
Závěr: Použití kryobalónku považujeme za bezpečnou a efektivní alternativu kryoablace pomocí Freezor katetru, stejně tak jako radiofrekvenční ablace.