Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROGNOSTICKÝ VLIV VELIKOSTI LS A HODNOTY EF LK NA DLOUHODOBOU ÚSPĚŠNOST UDRŽENÍ SR PO KRYOMAZE III

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl studie: statistické ověření, je-li velikost LS a hodnota EF LK u pacienta postupujícího kryoMAZE III pro permanentní fibrilaci síní (FS) nezávislým prognostickým faktorem úspěšnosti dlouhodobého udržení SR. 

Metodika: Soubor obsahuje 44 pacientů (25 žen) ve věku 67.8+-7.45 let, kteří jsou po provedeném kryoMAZE III pro předoperační permanentní FS a mají následnou dobu sledování minimálně 9 měsíců (průměrná doba pooperačního sledování je 21.8 měsíců). U všech pacientů byla současně provedena chlopenní operace či AKB (34 pac. MVR/MVP, 14 pac. TVP, 8 pac. AVR, 19 pac. AKB). Soubor obsahuje všechny pacienty operované na našem pracovišti v r. 3/2003-2005 a splňujícím výše uvedené podmínky.
U pacientů (dle TTE) byla stanovena velikost LS a EF LK předoperačně a po 9 měsících po operaci. Hledali jsme korelát mezi udržením SR a velikosti LS či EF LK.

Výsledky: Třicet jedna (70.5%) pacientů úspěšně udržují SR a mají předoperační velikost LS 49.9mm a předoperační EF LK 53.8%, po 9 měsících od zákroku je velikost LS 50.7mm a EF LK je 55.9%.
Třináct (29.5%) pacientů s permanentí FS mají předoperační velikost LS 50.4mm a EF LK 56%, po 9 měsících od zákroku je velikost LS 51.3mm a EF LK 49.4%.

Závěr: velikost LS nemá prognostický vliv na dlouhodobou úspěšnost udržení SR po kryoMAZE III, taktéž hodnota EF LK nemá prognostický vliv na dlouhodobou úspěšnost udržení SR po kryoMAZE III.
U pacientů se SR se EF LK mírně zlepšila, naopak u pacientů s permanentní fibrilací síní se EF LK mírně zhoršila, hodnoty však nedosáhly statistické významnosti (hodnoceno Student T Testem).