Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TŘÍLETÉ ZKUŠENOSTI S PILOTNÍM PROJEKTEM REGISTRU INFARKTU MYOKARDU ČESKÉ REPUBLIKY

P. Janský, L. Ballek, V. Faltus, H. Grünfeldová, J. Hubač, Z. Monhart, D. Ryšavá, T. Velimský (Praha, Jindřichův Hradec, Čáslav, Chrudim, Znojmo, Kutná Hora, Písek)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Na rozdíl od řady vyspělých zemí v České republice zatím neexistuje celostátní registr infarktů myokardu. V roce 2003 jsme zahájili pilotní projekt tohoto registru v okresech Znojmo a Kutná Hora (nemocnice Čáslav a Kutná Hora). V roce 2004 se k registru připojily nemocnice v Jindřichově Hradci a v Písku. V roce 2005 se na sběru dat podílela také nemocnice v Chrudimi.

Kritériem pro zařazení do registru byly elevace ST úseku nebo biochemický průkaz nekrózy myokardu. Sledovali jsme přítomnost rizikových faktorů aterosklerózy, klinický obraz a přítomnost komplikací. Byla vyhodnocena  reperfuzní léčba a farmakoterapie v úvodu hospitalizace a při propuštění. Sledována byla četnost různých terapeutických metod a echokardiografického a katetrizačního vyšetření.

Předkládáme analýzu  údajů v registru během uplynulých tří let, která ukazuje zajímavé změny zejména ve farmakologické léčbě a v dostupnosti některých vyšetření.