Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KRYOMAZE III S MVR/MVP U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ - DLOHODOBÝ KLINICKÝ EFEKT NA UDRŽENÍ TRVALÉHO SR

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl:posoudit dlouhodobý efekt udržení SR po provedeném kryoMAZE III a současné intervenci Mi chlopně u pacientů s předoperační permanentní fibrilací síní (FS).

Metodika: do studie jsme zařadili všechny pacienty po kryoMAZu s intervenovanou Mi chlopní (20 MVP, 27 MVR) pro závažnou vadu (Mi reg. III.-IV st.) a současně s předoperačně prokázanou permanentní FS, kteří byli operováni na našem pracovišti (od 2003 do 2005). Soubor tvoří 47 pacientů (31 žen, 67.3 +-7.3 let, průměrná doba sledování je 19 měsíců). V souboru mělo 33 pacientů kombinovaný výkon, 17 pacientů mělo současně proveden AKB, 20 pacientů TVP a 5 pacientů AVR. Srovnáváme výsledky udržení SR po 9 měsících od operace ve vztahu k rozsahu zákroku.

Výsledky: v celém souboru mělo po 9 měsících sledování trvalý SR 23 (73%) pacientů, v souboru pacientů s kombinací MVP/MVR a AKB (6 pac.(35%) i TVP) dosaženo SR u 9 (75%) pac., v souboru MVP/R a současně s intervencí jiné chlopně (80% s TVP a 20% s AVR) bylo dosaženo SR u 16 (89%) pacientů a v souboru MVP/MVR dosáhlo 7 (64%) pacientů SR. Dva pacienti v elektivním období prodělali RFA (1xFL1, 1x atyp. Flutter), tři pacienti byli elektivně indikováni k TKS pro symptomatické bradykardie, jeden pacient k implantaci ICD pro riziko NSS.

Závěr: prokázali jsme dobrý dlouhodobý efekt provedené kryoMAZE procedury u pacientů po MVR/MVP, výborných výsledků dosáhli zejména pacienti s intervenovanými 2 chlopněmi.  U 3 pacientů jsme byli nuceni v elektivní době implantovat KS pro symptomatické bradykardie a 2 pacienti prodělali RFA (typický flutter a atypický flutter).