Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SOUČASNÉ MOŽNOSTI SRDEČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE: KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ PACIENTA – KASUISTIKA

A. Linkeová, V. Charvátová (Liberec)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Srdeční elektrofyziologie (EFV) umožňuje v současné době nejen stanovit přesnou diagnózu, ale metodou radiofrekvenční ablace (RA) nebo implantace kardioverteru/defibrilátoru (ICD) poskytuje i invazivní způsob léčby. V našem sdělení uvádíme kazuistiku pacienta, který byl komplexně vyšetřen a ošetřen stávajícími metodami EFV. 55-letý muž byl přijat na kardiologické oddělení po synkopě a laické resuscitaci, na EKG měl blokovaný flutter síní. Pacient již v r. 1992 prodělal srdeční infarkt, v r. 1998 chirurgickou revaskularizaci myokardu a v r. 2004 koronární angioplastiku. Po přijetí proběhla příprava na elektrofyziologické vyšetření, při kterém byl potvrzen fluter síní a byla provedena programovaná stimulace komor s pozitivním výsledkem. V druhé době byla provedena úspěšná RA síňového flutteru. Srdeční rytmus pacienta byl trvale sledován na monitorovaném lůžku. V dalším kroku byla provedena koronarografie s ad hoc koronární angioplastikou r. marginalis s implantací stentu. Pro pozitivní programovanou stimulaci komor byl pacientovi implantován ICD. Pacient byl po 3 týdnech propuštěn do domácího léčení a je sledován v kardiostimulační poradně. Současné invazivní diagnostické a léčebné metody dovolují komplexní léčbu nemocných a tím zásadním způsobem ovlivnit jejich životní prognózu.