Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ZAHÁJENÍ PROVOZU KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE V NEMOCNICI KARLOVY VARY A.S. -PRVNÍ ZKUŠENOSTI

V. Kvapilová, E. Drtinová, L. Kleslová, T. Hartová, J. Zemanová, M. Ondráčková (Karlovy Vary)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Provoz nového kardiointervenčního pracoviště  v Nemocnici Karlovy Vary a.s. byl zahájen 1.7.2005. Karlovy Vary se tak staly 13. městem v ČR s katetrizační laboratoří. Pracoviště je vybaveno nejmodernějším kardioangiografickým přístrojem Axiom Artis dFC, fy Siemens. Během letních prázdnin bylo vyšetřeno přes 100 nemocných, 40 z nich podstoupilo koronární intervenci. Od září 2005 postupně počet vyšetřených pacientů narůstal, takže celkem bylo v r. 2005 provedeno 597 koronarografií a 218 koronárních intervencí, z toho 72 výkonů bylo provedeno pro akutní koronární syndrom ( STEMI 40, non STEMI 13, NAP 19) a to přestože do konce r. 2005 nebyl zaveden non stop provoz laboratoře.  Nemocí s nálezem vhodným k našití aortokoronárních bypassů nebo výkonu na chlopních byli předáni do Fakultní nemocnice v Plzni  a odoperováni na tomto pracovišti.  Od 1.1.2006 byl zahájen nepřetržitý provoz, proto předpokládáme letos nárůst výkonů na asi 2000 koronarografií a 1/3 PCI.
Toto pracoviště je rovněž vybaveno intraaortální balónkovou kontrapulzací a Hemochronem.