Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PROBLEMATIKA OBTÍŽNÉ DIAGNOSTIKY PŘÍČINY RECIDIVUJÍCÍHO OTOKU PLIC

V. Dolejšová (Liberec)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

Prezentujeme kasuistiku pacientky opakovaně uměle ventilované pro otok plic, vzniklý na podkladě hypertenzní krize bez prokazatelného organického postižení srdce. V diferenciální diagnóze hypertenzní krize je nutné vyloučit záchvatovitou hypertenzi při feochromocytomu, sníženou lékovou compliance pacienta nebo diastolické srdeční selhání. Popis případu bude zaměřený především na pátrání po příčině tohoto stavu a na určení správné a účinné léčby.