Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TĚŽKÁ FORMA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ NEMOCI A JEJÍ ŘEŠENÍ - KAZUISTIKA

C. Chrástecký, P. Jansa, V. Kopal (Přerov, Praha)
Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Sdělení uvádí případ 6lletého pacienta V.J. s anamnezou ICHS po opakovaných scintigraficky dokumentovaných emboliích plicních v chronické antikoagulační terapii.Pacient byl dlouhodobě sledován spádovým kardiologem.Na interním oddělení Nemocnice v Přerově byl vyšetřen pro známky dekompenzovaného cor pulmonale.Echokardio-graficky byla nalezena extremně těžká plicní hypertenze dosahující až úrovně tlaku v systémovém řečišti/ reverznígradient na trikuspidální chlopni byl 130 mmHg/ s těžkou dilatací pravostranných srdečních oddílů.Vzhledem k tomuto nálezu byl pacient indikován k invazivnímu hemodynamickému vyšetření a plicní angiografii.Tato vyšetření byla provedena na II.interní klinice VFN v Praze, byla potvrzena těžká plicní hypertenze při chronické trombembolické plicní nemoci.Následně byla provedena endarterektomie plicních tepen.Po operaci došlo k výraznému subjektivnímu zlepšení a rychlé regresi hemodynamických a echokardiografických parametrů. Kazuistika je doplněna obrazovou dokumentací a diskuzí.