Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFORMOVANOST PACIENTŮ PŘED PLÁNOVANÝM VYŠETŘENÍM KORONÁRNÍCH TEPEN

Š. Malá (Liberec)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Katetrizační laboratoř v Krajské nemocnici Liberec zahájila svou činnost v březnu 2003 a ročně vyšetří na 2400 pacientů. Přesto přichází k srdeční katetrizaci relativně velká část pacientů, která je nedostatečně informována indikujícím lékařem o průběhu vyšetření. Pacienti nejsou uspokojivě seznámeni ani se samotným vyšetřením, ani s průběhem hospitalizace a s režimem po srdeční katetrizaci. Míru informovanosti pacienta jsem se pokusila zjistit dotazníkem s 10 cílenými otázkami, který pacient vyplňuje při přijetí.Soubor dotazovaných pacientů byl 100 dotázaných. Na základě konkrétních nedostatků v informovanosti pacienta pak mohou zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem náležitě poučit a informovat pacienta. Dostatečná informovanost nemocných před invazivním vyšetřením významně snižuje psychický stres těchto pacientů a napomáhá hladkému průběhu