Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ – NAŠE ZKUŠENOSTI

R. Špaček, P. Červinka, M. Bystroń, M. Kvašňák (Ústí nad Labem, Ústí na Labem, Karlovy Vary)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:
 Stenóza kmene levé věnčité tepny byla donedávna doménou kardiochirurgů, avšak s nástupem lékem potažených stentů se stává perkutánní koronární intervence (PCI) nedílnou součástí intervenční léčby ischemické choroby srdce zejména u akutních koronárních syndromů


Metodika + výsledky:
V letech 2004-2005 jsme na našem pracovišti provedli celkem 11 PCI kmene levé věnčité tepny pro akutní koronární syndrom. 74% z těchto akutních koronárních syndromů byli nemocní s infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku. Převážnou většinu souboru tvořili muži (82%), věkový průměr byl 63.1 + 19.9 let. Kardiogenní šok (KŠ) byl přítomen u 6 (54%) nemocných . Ve všech případech šlo o intervenci nechráněného kmene levé věnčité tepny. Lékem potažené stenty (LPS) jsme implantovali ve 27% případů. 30ti denní celková mortalita souboru byla 27% (33% ve skupině kardiogenních šoků)
Během 6-měsíčního sledování byli 2 nemocní indikováni k chirurgické revaskularizaci pro in-stent restenózu z nichž jeden zemřel v důsledku selhání levé komory. 1 nemocný byl hospitalizován pro epizodu levostranné srdeční nedostatečnosti. Sledování nemocných pokračuje a další údaje (včetně angiografie po 4 měsících) budou předmětem našeho sdělení.

Závěr: 
Perkutánní koronární intervence kmene levé věnčité tepny při akutních koronárních syndromech je v mnoha případech život zachraňujícím výkonem, zejména u nemocných s totální okluzí nechráněného kmene levé věnčité tepny a u nemocných v kardiogenním šoku na podkladě léze  v oblasti kmene levé věnčité tepny.