Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM STRESS TOTAL SEVERITY SCORE(STSS) U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2. TYPU POMOCÍ GATOVANÉHO PERFÚZNÍHO SPECTU V KLIDU A PO ZÁTĚŽI

J. Bakala, M. Langrová, J. Bernátek, A. Adamíková (Kyjov, Zlín)
Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl:Sledování významnosti Stress Total Severity Score(STSS),Stress Summary Score(SSS) a Stress Rest Score(SRS) u asymptomatických diabetiků 2.typu při perfúzním gatovaném SPECTu myokardu v klidu a po zátěži.

Metodika:STSS,SSS a SRS jsou důležité parametry,které ukazují význam a rozsah poruchy perfúze myokardu levé komory srdeční při gatovaném SPECTu.Autoři vyšetřili 38 asymptomatických diabetiků 2.typu-10 žen a 28 mužů průměrného věku 56 let,bez anamnézy kardiovaskulárního onemocnění.U všech těchto pacientů proveden klidový a pozátěžový gatovaný SPECT myokardu pomocí tetrofosminu na gamakameře Philips spojené s computerem a data vyhodnocena pomocí softwaru Emory Cardiac Tool´s a QGS.U všech počítány-ejekční frakce,end diastolický volume,end systolický volume,STSS,SSS,SRS a poruchy kinetiky v klidu a po zátěži,které ukazují závažnost a rozsah poruchy perfúze myokardu.

Výsledky:U pacientů s prokázanou poruchou perfúze,vysokým STSS,pozitivní koronarografií a viabilním myokardem byla hodnota STSS vyšší než 200 a hodnoty SSS 20 a vyšší.

Závěr:STSS,SRS a SSS jsou významnými prognostickými faktory u asymptomatických diabetiků k provedení koronarografie.Ukazuje se,že hodnoty STSS vyšší než 200 a SSS vyšší než 10 významně korelují s výsledky koronarografickými,což je přínosem u asymptomatických diabetiků.