Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘEHLED NĚKTERÝCH AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ STIMULÁTORU A JEJICH PŘÍNOS

K. Pavlíková, M. Smola, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

   Vývoj nových generací kardiostimulátorů jde nezadržitelně kupředu. Přináší stále nové
a nové funkce, které zlepšují kvalitu a vybavení přístrojů. Směřuje tak k lepšímu nastavení parametrů, čímž se snaží co nejvíce vyhovět potřebám nemocného.
   Ke zrychlení a zpřesnění kontrol slouží četné „holterovské“ monitorovací funkce, které umožní rychlou kontrolu správného nastavení jednotlivých parametrů a funkcí kardiostimulátoru.
   Máme dojem, že tyto funkce jsou mnohdy podceňovány, v mylné představě, že jejich ignorováním se ušetří čas.
   V našem posteru jsou uvedeny konkrétní  příklady využití antitachykardických funkcí
(Mode switch, Overdrive), automatického měření stimulačního prahu a jeho správná adaptace na změny prahových hodnot, správné nastavení R funkce a řada dalších.
   Máme za to, že se vyplatí věnovat více času prvnímu nastavení, protože při dalším sledování nemocného to pak znamená značnou úsporu času jak pro nemocného tak pro ošetřující personál.
   Dokonalé využívání těchto funkcí značně zkvalitní život nemocného, zvýší jeho bezpečnost a usnadní  a zpřesní práci ošetřujícímu personálu.