Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VYUŽITÍ INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE V KARDIOLOGII

H. Pražáková, M. Kopáčková (Plzeň)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Intraaortální balónkovou kontrapulzaci (IABK) představil Dr. Adrian Kantrowitz na konci šedesátých let minulého století jako jednoduché, ale efektivní zařízení ke zvýšení koronární perfuze. Dnes už je to nejrozšířenější forma mechanické podpory krevního oběhu. Primárním cílem léčby pomocí IABK je zvýšení myokardiální dodávky kyslíku a snížení potřeby kyslíku v myokardu. U pacientů odpovídajících pozitivně na tuto terapii se zvyšuje srdeční výdej a ejekční frakce levé komory srdeční. Původní indikace pro IABK zahrnovaly těžké formy selhávání levé komory srdeční včetně kardiogenního šoku, refrakterní nestabilní anginu pectoris, podporu během a po aortokoronárním by-passu (CABG). Další indikací může být využití IABK jako mechanické podpory oběhu u vysoce rizikové perkutánní koronární intervence nebo jako mostu před jinou definitivní terapií (srdeční transplantace, CABG apod.). V našem sdělení prezentujeme naše zkušenosti s IABK na KJIP. Na závěr uvádíme kazuistiku pacienta v kardiogenním šoku, u kterého byla použita IABK.