Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DISEKCE AORTY PŘI HORMONÁLNĚ AKTIVNÍM ADENOMU NADLEDVINY – KAZUISTIKA

O. Rataj, P. Šváb, D. Alan, V. Durdil, P. Hanek, L. Hyršl, I. Minárik (Kladno, Praha)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Aortální disekce je závažné, potencionálně život ohrožující onemocnění,  které bývá komplikací arteriální hypertenze. V naší kazuistice bychom rádi prezentovali 56-letou pacientku, se známou diagnózou adenomu pravé nadledviny, s lehkým hyperaldosteronismem a s lehce zvýšenou hladinou séroveho kortisolu. Pacientka byla přijata na naše pracoviště pro bolesti v oblasti zad a dekompenzovanou, z počátku hospitalizace těžko korigovatelnou, arteriální hypertenzi. Pomocí jícnové echokardiografie byl diagnostikován intramurální hematom descendentní aorty. Pacientka byla léčena konzervativně; po normalizaci krevního tlaku ustoupily obtíže a podle kontrolního vyšetření magnetickou rezonancí intramurální hematom dále neprogredoval. Nemocná byla následně prezentována na urologickém indikačním semináři a byla akceptována k operačnímu řešení tumoru pravé nadledviny; operace proběhla bez komplikací, podle histologického vyšetření se jednalo o adenom kůry nadledviny. Touto kazuistikou bychom chtěli upozornit na nebezpečí vzniku disekce aorty u pacientů s hormonálně aktivním tumorem nadledviny.