Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIDA UMĚLÉ AORTÁLNÍ A MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S FATÁLNÍM KONCEM U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA

I. Oral, R. Náplava, J. Mistrík, Z. Coufal, V. Bruk, E. Ezer, P. Salajka (Olomouc, Nový Jičín, Zlín)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

48 letý muž, se známou aortální regurgitací od dětství ,  přijat v květnu 2005 pro 3 týdny trvající dušnost a slabost. Při  přijetí nalezena trojcípá aortální chlopeň  s regurgitací, s vegetací velikosti 1,4x 2 cm v pravém koronárním cípu. Drobné vegetace i na obou cípech mitrální chlopně s regurgitací na mitrálním ústí. EF 60%, levá síň nebyla rozšířena.
V hemokulturách zachycen viridující streptokok,podle kultivačního nálezu podána kombinace Vankomicin, Gentamicin.
Po 14 dnech  náhlé zhoršení dušnosti. Echokardiograficky zjištěn nárůst aortální regurgitace,  v LVOT  nově zachycen vlající útvar, hodnocený jako utržení pravého koronárního cípu aortální chlopně. Pacientovi akutně provedena  náhrada levostranných srdečních chlopní.
21. července byl v klinicky dobrém stavu propuštěn s echo nálezem umělých chlopní v aortální i mitrální pozici, se dvěma nevýznamnými leaky v oblasti aortální chlopně a s vrcholovým gradientem 12mmHg a dobře fungující chlopní mitrální, s difusní  hypokinezou LK s EF 30%. 
27. října pro náhle vzniklá frustní slabost pravostranných končetin. Při TTE vyšetření  při přijetí přítomny v mitrální i aortální pozici umělé chlopně, s dobrou funkcí, normální velikost srdečních oddílů, EF LK 50%. 
Pro subfebrie a vzestup provedena TEE s nálezem paraanulárního abscesu na aortální chlopni s masívní aortální regurgitací a mitrální regurgitace. Podle výsledku hemokultur zahájena  i.v. léčba Augmentinem a Ciprinolem, s poklesem CRP i teplot. 11.listopadu z pocitu dobré kondice náhlý šokový stav, ve kterém v průběhu několika hodin pacient umírá.
Sekčně  prokázána akutní endokarditida na umělé aortální i mitrální chlopni s vegetacemi, četné rozsáhlé abscesy ve  Valsalvových sinech, prakticky obkružující aortální kořen, septický infarkt ve slezině a ledvině, malacie v CNS.
Případ je bohatě průběžně dokumentován jak ultrazvukovými nálezy, tak fotografiemi ze sekce.