Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PROTAHOVÁNÉ BEZVĚDOMÍ U NEMOCNÉHO S MALIGNÍ ARYTMIÍ

K. Valigurová, J. Spáčilíková (Olomouc)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

1) Prodleva 1.pomoci u nemocného s diagnozou fibrilace komor

2) Vigilní koma - obecně

3) Kauzuistika u nemocného s diagnozou vigilní koma

4) Léčba,rekonvalescence a prognóza

5) Sociální pohled na budoucnost nemocného