Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

K PŘÍNOSU NOVÉ SEISMOKARDIOGRAFICKÉ TECHNIKY NEJEN V OBLASTI LETECKÉ A KOSMICKÉ MEDICÍNY, ALE I V DĚTSKÉ KARDIOLOGII

Z. Trefný (Praha)
Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Srdce je senzitivním indikátorem funkčních procesů v organizmu. Rytmus a síla srdečních kontrakcí kontrolovaných sympatickou a parasympatickou částí autonomního nervového systému reaguje velice citlivě na jakýkoli podnět.
Při hodnocení variability srdečního rytmu (HRV) existují specifické indikátory pro hodnocení aktivity sympatiku a parasympatiku, které umožňují popis změn tenze obou oddílů autonomního nervového systému.
V práci je popsána použitá metodika společná jak pro studium kosmonautů ve stavu beztíže tak dětí v pozemských podmínkách. Jsou demonstrovány některé výsledky v oblasti kosmické medicíny při dlouhodobém pobytu ve vesmíru a rovněž změny u dětí za různých situací. Výsledky u obou skupin byly získány stejnou měřící metodikou.