Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

24-HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ / V ROCE 2006/ - LÉČÍME NA ÚROVNI?

J. Dvořáček (Nové Město na Moravě)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Cíl Hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním.  K diagnostice, léčbě a prognóze  hypertenze slouží také 24-hod. ambulantní monitorování krevního tlaku. Cílem práce bylo shrnout indikace k 24-hod. ambul. monitorování krevního tlaku prováděná v nemocnici Nové Město na Moravě, ověřit si kontrolu hypertenze našich pacientů a srovnat si některé jejich charakteristiky s hypertoniky léčenými v obecné populaci a na specializovaném pracovišti. Závěrem demonstruji křivky charakteristické pro některé patologické nálezy / hypotenzi, dekomp. či neléčenou hypertenzi, kolísání krevního tlaku, nedostatečný 24-hod. účinek antihypertenzní léčby/.

Soubor a Metodika Retrospektivně jsem analyzoval všechna provedená měření v nemocnici Nové Město na Moravě v roce 2006 - celkem 378. Rozdělil je na skupiny podle indikace (vyšetření pro suspektní hypertenzi, kontrola již známé hypertenze, vyšetření pro presynkopální a synkopální stavy a ostatní). Z celkového počtu pacientů monitorovaných pro kontrolu již známé ( a medikamentózně léčené) hypertenze jsem vypočítal podíl kompenzovaných pacientů a zároveň provedl rozdělení na podskupiny dle počtu užívaných antihypertenziv.  Procentuální zastoupení jsem porovnal s uváděnými  procenty u hypertoniků léčených v obecné populaci a na specializovaném pracovišti (IKEM).

Výsledky Naši pacienti monitorovaní pro kontrolu již známé ( a medikamentózně léčené) hypertenze byli kompenzováni v 69% ( v obecné populaci 38,1%, IKEM 75,1%). Léčba monoterapií - 29,3% (47,3%, resp. 19,2%), kombinací 2 léků - 29,7% (35,0%, resp. 33,3%), kombinací >=3 léků - 41,0% (17,7%, resp. 47,5%).

Závěr Z výsledků je možno usuzovat na dobrou kontrolu hypertenze našich pacientů. Na těchto hodnotách má určitě podíl spektrum odesílajících ošetřujících lékařů ( kardiolog cca ve 50-55% - internista ve 30-35% - praktický lékař v 15%).