Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA S TAMPONÁDOU - KAZUISTIKA

D. Vindiš, P. Třeštík, P. Němec, H. Študentová (Olomouc)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Purulentní perikarditida je vzácné onemocnění s vysokou mortalitou. V převážné většině případů následuje po proběhlé bakteriemii., nejčastějším vyvolávajícím agens jsou G+ koky. Průběh nemoci je velmi variabilní, většinou fulminantní. Příznaky jsou často překryty symptomatologií základní infekce a může se manifestovat až tamponádou.

V naší kazuistice popisujeme průběh purulentní perikarditidy u 73letého muže přijatého na naše oddělení pro centrální bronchopneumonii vlevo, tachyfibrilaci síní. Vstupní echo bez separace v perikardu,  se stř. význ. mitrální regurgitací, jinak bez významné patologie.  Šestý den hospitalizace provedeno pro hemodyn. nestabilitu kontrolní echo s průkazem cirkulárního perikardiálního výpotku s echokardiografickými známkami tamponády. Provedena urgentně perikardiocenteza s evakuací purulentního exsudátu. Pro velkou hustotu výpotku s ucpáváním drenáže a neustávající sekreci provedeno postupně zavedení dalšího drénu z jiného punkčního místa a výměna původního. Etiologicky Staphylococcus aureus, zavedena  ATB terapie dle citlivosti. Pro přetrvávající známky výpotku a trvající hemodynamické nestabilitě provedena na Kardiochirurgické klinice FN Olomouc fenestrace perikardu s rozrušením sept a drenáží. Další  hospitalizace na ARO a pak na JIP vede postupně k úpravě stavu, dimise do domácí péče 36. den. V dalším sledování ještě opakované hospitalizace pro kardiální dekompenzaci při  středně významné mitrální regurgitaci, LK bez známek konstrikce perikardu.

Závěr: Suverénní metodou v diagnostice tohoto onemocnění je echokardiografie, základem léčby je  cílená antibiotická terapie a  perikardiocenteza. Při její neúčinnosti pak fenestrace perikardu s drenáží, dále intenzivní pooperační péče a rehabilitace. I přes vysokou mortalitu je při včasné diagnostice a terapii purulentní perikarditidy s tamponádou možno dosáhnout plné úzdravy.