Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMPLEXNÍ INTENZIVNÍ PÉČE U PACIENTA PO AKUTNÍM Q-INFARKTU MYOKARDU V KARDIOGENNÍM ŠOKU - KAZUISTIKA

M. Čapková, D. Čepáková, L. Pavlíčková, R. Rokyta, I. Sýkorová (Plzeň)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

V kazuistickém sdělení prezentujeme průběh intenzivní péče u 33-letého dosud vážněji nestonajícího kuřáka. Na KJIP byl přivezen z nemocnice Klatovy zaintubován po KPR pro primární fibrilaci komor při akutním IM s ST elevacemi v oblasti přední stěny LKS. Byla provedena urgentní koronarografie s primární PCI těsné stenózy RIA s implantací stentu.
   V našem sdělení popisujeme komplexní léčbu u ventilovaného pacienta až do jeho plného uzdravení se zaměřením na
- popis diagnostických metod – invazivní hemodynamika
- intraaortální balónkovou kontrapulzaci a léčebnou hypotermii
- zavádění a pozdější odstranění tracheotomie
- rehabilitaci (nácvik soběstačnosti,sociální kontakt, vliv rodiny, postupná                                                            
   fyzická zátěž)
   Celková doba hospitalizace na KJIP byla 20 dní.18.den se podařilo pacienta úplně odpojit od ventilátoru. Velkou oporou byla pacientovi jeho rodina,které byly návštěvy umožňovány prakticky neomezeně s přihlédnutím k provozu na KJIP. Stav pacienta se plně stabilizoval a byl přeložen zpět do odesílající nemocnice na standardní  interní lůžko.
    5 měsíců po propuštění z KJIP je zdravotní stav pacienta uspokojivý. Uvádíme samotnou diskusi s pacientem o jeho uzdravování, pocitech a současném životním stylu.Využíváme  toho i k přímé edukaci pacienta.