Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE - NAŠE PRAXE

D. Samková
Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Poster
Samková Dana
I. interní klinika FN Hradec Králové
Oddělení neinvazivní kardiologie

Zátěžová echokardiografie – naše praxe
I. Úvod
        Základy techniky zátěžové echokardiografie byly vyvinuty již koncem sedmdesátých let. Principem této metody je využití dvourozměrné echokardiografie k detekci myokardiální ischémie, která se projevuje abnormalitami pohybu stěn levé komory srdeční.
II. Indikace k zátěžové echokardiografii
a) diagnostika ischemické choroby srdeční
b) k zhodnocení efektu revaskularizace
c) rozlišení mezi ischemickým myokardem, jizvou a viabilním myokardem
III. Metodika
Formy zátěže: 
      1) dynamická zátěž
               2) farmakologická zátěž
               3) jícnová stimulace
          Možnosti zobrazení:
1) transtorakální ultrazvuk
                2)transesofageální ultrazvuk   
          Standardní dávkovací protokol:
     a)diagnostika ischemické choroby srdeční
                      b)k posouzení viability 
IV. Průběh vyšetření – úloha sestry
              Dokumentace
              Pomůcky
              Příprava pacienta
              Průběh vyšetření
                        
V. Závěr
Zátěžová echokardiografie je neinvazivní, opakovatelná, ekonomicky dostupná a bezpečná metoda. Pro svou vysokou diagnostickou přesnost v současné době patří mezi standardní vyšetřovací postupy užívané k průkazu ischemické choroby srdeční.